Paragnost Eddie & Consulenten

Ontwapende boodschap

mediums PeaceThe day after…en the day before.  Waarom ik maandagavond nog een blog schreef over ” Massaal ontwaken ” en een paar uren later twee aanslagen worden gepleegd in mijn geboorteland België.
Rationeel kan ik niet verklaren waarom ik een paar uur ervoor nog in mijn pen was gedoken, er hing al dagen een heel onbestemd gevoel in de lucht, waarvan ik zelf op één of andere manier een droevig gevoel bij kreeg….was het het beeld van de kuikentjes die domweg in verf werden gegooid, ik weet het niet…maar dat ik al dagen ‘iets ‘ voelde dat stond te gebeuren, dat weet ik wel.

Ondanks alle voorspellingen die gedaan worden…kan ik toch maar aangeven dat niemand zich op een onheilsdag kan voorbereiden, omdat we het gewoon niet weten…er is zoveel niet voorspelbaar omdat de lessen die we massaal mogen leren in onze handen ligt, en dat is wat ons wordt getoond.
Pijnlijke lessen waar we dankbaar moeten voor zijn dat er weer heel wat mensen zich opgeofferd hebben om ons wakker te schudden.

In zowat alle lectuur lees ik dat die afspraken reeds voor incarnatie zijn overeengekomen, om in dit leven vanuit het script bij te dragen tot een groter bewustwording op aarde. Ook slachtoffers van aanslagen, misdaden…hebben hiervoor gekozen, alleen in het bewust aardse leven heeft men hier geen weet meer van.

Ik schrijf dit niet als dé waarheid…ik verdiep me vaker in werken van schrijvers- zieners  ( o.m. Jaap Hiddinga) en misschien reageer je boos, gekwetst of sta je er even bij stil dat dit best zou kunnen.
Er zijn heel diverse invalshoeken en ik weet slechts dit: éénmaal we Boven zijn, zullen we alles kunnen zien en begrijpen , voor zover we dit als Ziel nog nodig zullen hebben.
Waarom spreken over een blauwdruk en een Zieleplan?
Weet jij heel helder en duidelijk met welk leerpakket jij op aarde bent gekomen…laat staan dat je weet met welk leerpakket iemand anders is geïncarneerd, tenzij je inzage mag  krijgen in diens Akasha.

Omdat daarin alle leerervaringen, – lessen in opgenomen werden, dus is het heel goed aannemelijk dat een ziel hierin een opdracht zou opnemen. Gruwelijke idee, ik begrijp het…
We kunnen hierover discussiëren tot we een ons wegen…het is nu belangrijk onze focus ergens anders te verleggen nl hoe creëren we een energieveld van verdraagzaamheid op universeel niveau?

Er wordt nu gezocht naar oplossingen en de oplossingen lopen uiteen van grenzen sluiten tot vergelding.
In alle zogenaamde  ‘ ontwapeningsonderhandelingen ‘ is het duidelijk dat het de bedoeling was de bevolking rustig te houden.
Ontwapenen? De eerste cruciale stap zou het verminderen;..afschaffen van de wapenindustrie zijn.
Het inzetten van wapens om vrede te te stichten brengt slechts de mensheid in gevaar.
En daar zit de knoop: politici, wereldleiders gaan de strijd verder aan met geweld, met wapens, met militaire ingrepen.
En wat gaven mijn collega’s en ik in agressietrainingen steeds aan? Agressie, geweld met agressie en geweld aanpakken doet agressie en geweld toenemen.

Waar is het vertrouwen in onze leiders?
Waar is het vertrouwen in ons systeem?
Waar is het vertrouwen in elkaar?
Waar is het vertrouwen in onszelf?
Hoever reikt ons vertrouwen…over de grenzen heen?

 

 

 

 

Wat is de verbindende energie tussen ons, tussen anderen, onder de volkeren….en waar we allen naar verlangen? Juist! Vrede, rust, rechtvaardigheid en maatschappelijke zekerheid…en kijk eens?
Wat bakken we ervan?
Eens kijken hoe verdraagzaam we zijn onder elkaar?
Hoe we op micro-niveau in eigen leven strijden, ploeteren, vechten…?
Hoe we elkaar in woord en gedachte ‘kraken’ omdat we de ander niet kunnen laten zijn zoals hij/ zij is.
Hoe de één de ander screent…terwijl lieve God, dit allemaal aardse ego-bevestigende illusie is.
Boven is er geen screening…om de simpele reden dat we éénmaal Boven allemaal in onze Ziel puur Licht zijn…Wie zijn we wel dat we het recht menen te hebben te oordelen over onze naaste?
Sla elkaar niet langer om de oren omdat we het soms niet eens zijn met elkaar, maar leer te aanvaarden dat we juist elkaar kunnen aanvullen, van elkaar kunnen leren en elkaar op een liefdevolle manier kunnen infecteren met respect en begrip.

Haal elkaar niet naar beneden omdat JIJ bang bent jezelf te laten te zien, omdat JIJ bang bent van je eigen prachtige schitterende parel, omdat JIJ bang bent minder- waard te zijn…..
De voortdurende strijd onderling zien we niet, willen we niet zien, de strijd tussen volkeren worden wel gezien omdat de middelen die ingezet worden vernietigend zijn voor iedereen op aarde.

Als we ons niet bewust worden dat we de oorlog onder elkaar dringend moeten stoppen, zullen de oorlogen op grotere schaal doorgaan…het is ook tijd om de politici te confronteren met de middelen die ingezet worden en ik vertrouw erop dat dit gaande is, al zien we nog niet de resultaten ervan.
Ik geloof niet dat er wezenlijke verandering kan komen als we eerst zelf niet naar onszelf kijken en evalueren hoe we met onszelf omgaan, hoe we met de buurman omgaan, hoe we met collega’s omgaan, met werkgevers,, met ons leven!
Schreeuwen om vrede terwijl je zelf voortdurend in conflict bent met, in oorlog bent….?
Vrede komt niet zomaar uit de lucht gevallen, we zullen ons best moeten doen hiervoor en opruimen in eigen leven wat ons verder afhoudt van verbinding.

De aarde heeft nu sterk vredestichtende leiders nodig en geen leiders die oorlogen prediken.
Ons vreed-zaam verzetten door onder meer onze politici op te roepen om de gangbare wetgeving zodanig om te buigen dat het allerhoogste welzijn voor allen een werkelijkheid wordt, inspraak door het volk zodat allen kunnen meebeslissen…een illusie?

We worden massaal uitgedaagd en die vraagt dat we allen opstaan, het woord nemen in wat veranderd moet worden, waar betalen we zoveel geld voor? Ons geld nog verder laten gebruiken om verder oorlog te voeren, banken te redden ? Neen, dat is niet de weg naar een duurzame en vreedzame oplossing en samenleving.

We moeten ons niet gek laten maken door complottheorieën….
We moeten ons niet laten onderdompelen in worst- case – scenario’s
Samen – denken voor ieders allerhoogste welzijn, Samen- handelen, Samen- hart- met -hart- werken, onze krachten samenbundelen.

Het kwaad met het kwaad vergelden is geen oplossing…want het kwaad blijft om de hoek loeren…tot wij, als individu geleerd hebben, in volstrekte vrede met onszelf en onze naaste te leven.

We kunnen niemand de schuld geven van wat gebeurt…niet de buitenaardsen, geen duivelse machten, als we dit geloven en voor waarheid neemt en houdt ons hierdoor in een slachtoffergedrag.

De oorlogen die gevoerd worden zijn niets nieuw…zolang ik geschiedenis heb gestudeerd, ging het over oorlogen en gevechten vanuit het geloof…vanuit hebzucht…om macht…om geld…enz…

Willen we voor onze kinderen een veilige wereld hercreëren, dan zullen we het samen het roer volledig moeten omgooien richting SAMEN.

Respect in dankbaarheid voor allen die reeds ontelbare keren hun leven hebben gegeven om ons de weg naar Hartsverbinding te kiezen.

Genegen groet
Mieke

www.miekecoigne.com