Paragnost Eddie & Consulenten

Omgaan met stalking

Omgaan met stalkingEen thema waarover vaker advies wordt gevraagd. Hoe stalking wordt gedefinieerd vanuit strafrechterlijke context staat wel eens haaks op hoe stalking op persoonlijke manier wordt ervaren, hetgeen niet per sé vanuit juridische context als dusdanig herkend hoeft te worden. Dat is soms heel vervelend voor diegene die zich het slachtoffer voelt van stalking.
Stalkers vinden we voornamelijk terug bij ex-partners. Stalkers proberen werkelijk alle manieren en zoeken allerlei ingangen om in contact te blijven met de voor hun ware geliefde. En dat zich dit kan ontwikkelen tot op een heel gevaarlijk niveau, is een feit.

De stalker verschijnt op je werk, sluipt rond je woning, zoekt contact met je vrienden, stuurt voortdurend berichten , belt zelfs anoniem en vooral smeekt je om de relatie te herstellen. Heel vaak gaan die smeekbeden gepaard met de belofte dat alles anders zal worden, dat diegene écht veranderd is. Als je dan niet ingaat op de smeekbeden van de stalker, kan het gedrag dusdanig escaleren vanuit frustratie en woede, dat er geweld aan te pas komt, tot zelfs moord. We moeten deze gebeurtenissen niet uit de weg gaan.

Nu merk ik ook soms wel eens op dat de reactie van de gestalkte persoon hier niet altijd consequent mee omgaat en zelf het stalkingsgedrag in stand houdt, tot zelfs voeding geeft om door te gaan.

Sommigen beschouwen gestalkt worden als een misplaatste oppepper voor hun eigenwaardegevoel. ‘ Zie je wel, hij/ zij houdt van me, hij/ zij beseft nu wel dat hij/ zij moet veranderen ‘. Een stalker houdt zich niet echt bezig met zichzelf, laat staan om zijn gedrag oprecht te veranderen door bijvoorbeeld psychologische hulp te zoeken, maar wel met de gestalkte: hij/ zijn zal en moet die man/ vrouw terug- hebben . Dit gedrag zie je vaak in heel toxische en destructieve relaties waarin sprake is van afhankelijkheidsgedrag, geweld/ agressie/ mishandeling, verslavingsgedrag enz….Dus verre van ‘ gezond ‘.

Vergis je dus niet: stalkers houden niet van je, maar ze willen je bezitten, hebben, overheersen en domineren, want dat is het patroon die de relatie kenmerkte en waar de gestalkte vaak na jaren, genoeg van had. Iemand willen bezitten, overheersen is het tegenovergestelde van liefde. Als de stalker jou vertelt dat zijn / haar leven niets waard is zonder jou, dreigt zich van kant te maken als je niet terugkomt, kan het gebeuren dat je je schuldig voelt, dat je bang bent voor de gevolgen, dat je je zorgen maakt…want stel dat….Je mag er toch niet aan denken…Dit zijn menselijke zorgen, waarvoor ik alle begrip heb. Alleen…jij bent niet verantwoordelijk als je ex- partner zijn/ haar beloften om zich te pletter te rijden, door het venster van de hoogste verdieping te springen; jij zegt niet dat hij/ zij dit moet doen, jij duwt hem/ haar niet door het venster, en jij zit niet aan het stuur van de auto.
In extreme situaties kan jij niet anders dan hulp in te roepen door bevoegde instanties, zeker als je je niet meer veilig voelt. En daar wringt nogal eens het schoentje. ‘ Ik durf niet, ik ben bang dat het helemaal uit de hand zal lopen ‘.
Angst voor de dreigementen, angst voor de gevolgen, angst tout court. Weet dat langdurige stalking leidt tot post-traumatisch -stress syndroom en gezondheidsklachten. Ook die impact wordt niet onmiddellijk duidelijk, maar geleidelijk aan is het sluipend en killing.

Als ik verduidelijk hoe iemand het best kan omgaan met stalkingsgedrag, wordt het soms wel eens stilletjes aan de andere kant. Ik heb jaren geleden opleidingen tot slachtofferbejegenaar en vertrouwenspersoon gevolgd om slachtoffers te begeleiden die slachtoffer waren van misdrijven enz…en dat heeft me toch gesterkt om in dat thema krachtige en realistische tips mee te geven.
Het komt soms wel enigszins ‘ kordaat ‘ naar binnen, maar het risico om mee te gaan in het drama, de angst, de nog resterende eventuele verliefdheid, helpt niemand om komaf te maken met de situatie. Empathie en inleving is voor mij geen synoniem voor mezelf verliezen in een situatie van iemand die echt geholpen wilt worden, maar zoals ik al schreef, voel ik soms wel een heel tegenstrijdig en verwarrende energie: ik wil dat het stopt , maar….ik hou nog ergens van hem/ haar. Tijd om even naar dat ‘houden van’ te kijken en te onderzoeken wat iemand gevoelig maakt voor een partner met psychopatisch- narcistisch- manipulatief gedrag. We moeten echt eerlijk willen en durven kijken naar de totaliteit van een relatie om uiteindelijk open te staan voor een ‘gezonde ‘ relatie. Of toch maar op oude voet blijven doorgaan en keer op keer een partner aantrekken die de bovengenoemde herkenbare en vertrouwde gedragspatronen herhaalt?

Ik hoor vaker vrouwen ‘ klagen ‘ over de mannen die ze in het leven aantrekken, alleen hoor ik dan heel zelden ‘ ik ben zelf verslaafd aan pijn, en ik besef het, ik heb hier echt professionele hulp nodig…ik laat me elke keer door een kerel het ziekenhuis intimmeren…ik trek altijd die foute kerels aan. ‘ . Ja , tot op zekere hoogte zijn het kerels die heel destructief gedrag uitleven op hun partners, maar ook die kerels hebben hulp nodig en als die kerels dit verhaal niet te horen krijgen, dan gaan die kerels door met dit gedrag te stellen. Niemand houdt van geweld gebruiken, ook niet die kerels die zich wel schuldig maken aan geweld…

Hoe kan jij, als jij dit herkent, omgaan met stalking van een ex-partner?
In ieder geval geen voldoening geven in de vorm van een antwoord of reactie, want elk antwoord dat je geeft moedigt hem/ haar aan je te blijven volgen/ achtervolgen.
Blokkeer het nummer van de stalker of verander eenvoudigweg je nummer. Het is even lastig omdat je dan ook al je connecties dient te verwittigen. Zie het dan best als een positieve oplossing.
Alle email-contact en welke communicatiekanalen je ook maar gebruikt: zorg ervoor dat die mogelijkheid geblokkeerd is.

Als er toch al een voorgeschiedenis van geweld is, neem dan toch contact op met de bevoegde instanties, geloof me maar, neem bedreigingen niet te licht op!
Veel geweldsdelicten worden door stalkers gepleegd en dat de statistieken helaas elk jaar toenemen, is evengoed een feit.
Wees zelf consequent in je eigen gedrag! Zeggen dat je gestalkt wordt en je gevleid voelen, ingaan op de berichten, geeft net verkeerde signalen en gaat het spelletje verder. Kom dan na een tijdje vertellen aan de hulpinstanties dat je al zolang het slachtoffer bent van stalking, je blijft zelf het contact houden via berichten of je hebt alle bewijsmateriaal gewist of verwijderd, heb je echt geen been om op te staan. Zo werkt nu eenmaal justitie, politie….dus te snel de vinger wijzen naar hun functioneren, vind ik evengoed niet correct en eerlijk.

Vraag ook aan AE Michaël die persoon uit je leven te bannen, laat de destructieve toxische koorden in dit leven ( en in vorige levens of hoelang geleden die banden er zijn geweest) krachtig doorknippen/ doorsnijden met zijn blauwvlammend zwaard, breng er healing in met de smaragdgroene healende energie van AE Raphaël en neem je voor gezonde relaties aan te trekken die goed zijn voor ieders allerhoogste welzijn.

Omdat ik heel nuchter ben in mijn werk als engelenmedium en therapeut, kan ik niet anders dan eerlijk het advies mee te geven ook professionele hulp te zoeken om die diepere patronen aan te pakken. Zeker als ik de geschiedenis beluister van iemand die elke keer weer opnieuw in soortgelijke situatie terechtkomt.

Het is geen schande aan jezelf te werken, waarom wachten tot je ervan overtuigd bent dat jij geen liefdevolle partner verdient ( wat helaas al te vaak het geval is) waarom jij je voor de rest van je aardse leven het slachtoffer moet blijven voelen van het verleden?

Het is altijd je eigen keuze om voor jezelf écht het beste te wensen, dat doe je toch ook voor de ander? Dus? Wat heb je te winnen? Jouw leven op de manier zoals jij echt gelukkig wil zijn.

Uiteraard heb ik dit blog gewijd binnen een ex- partnerschap. Je kan je wel voorstellen dat stalking in een veel bredere laag van diverse contexten plaatsvindt en niet zomaar in een zuchtje aan te pakken is. Het vraagt deskundigheid, psychologisch inzicht en een gedisciplineerde aanpak; we kunnen dit niet op ons eentje. Alleen is het belangrijkste begin: zelf consequent zijn , angst niet laten overheersen noch zelf agressie uitlokken.

Wil je hierover praten of chatten? Voel je welkom!
Mieke Moon Box 45µ
www.miekecoigne.com