Paragnost Eddie en Consulenten

Omgaan met angst

Omgaan met angstBestaat er een middel, een remedie om angst te verdrijven….?
Misschien kan een pilletje je angst verdrijven, of misschien is dit een overtuiging dat een pilletje tegen de angst je angst wegneemt.
Er zullen altijd wel ervaringen zijn, zolang we leven, die ons van het ene moment op het andere uit evenwicht halen en ons beangstigen.
Dr Jampolswky schreeft jaren geleden het boek: ‘ Waar angst is kan geen liefde zijn ‘.
Inderdaad zijn er slechts twee emoties: angst en liefde, al de rest van emoties zijn afleidingen van ofwel angst of liefde.
Angst is de afwezigheid van liefde. We kunnen er elke keer voor kiezen, ongeacht wat de situatie ook is, ons te vullen met de Bron van Liefde, want die is onuitputtelijk en overvloedig.
De Bron van Liefde is er gewoon, of je die Bron nu toeschrijft aan één of ander geloof, overtuging…de Bron vertegenwoordigt het universele, kosmische en allesomvattende, zonder voorwaarden, regels, beperkingen.
De Bron van Liefde is er voor iedereen, er is altijd genoeg voor iedereen en deze Bron kan nooit uitgeput geraken.
Het zijn de gedachten op basis van de ervaringen, de ervaringen die we als mens op onze levensroute opdoen, die ons doen geloven dat de Bron er wel is voor anderen, maar niet voor jou. Ook die overtuiging kan bekrachtigd en bevestigd worden door de omgeving, helaas.
Je kan uit die vicieuze angstcirkel stappen door in eerste instantie de bereidheid te hebben, een halt toe te roepen aan mensen die je hierin misschien bevestigd hebben en jezelf en de ander vergeven dat je dit hebt toegestaan én hen te bedanken dat je nu klaar bent om je te verbinden met de Bron van Liefde. Die Bron is niet gekoppeld aan een persoon, aan voorwaarden, aan een religie of geloofsovertuiging. Het is niet afhankelijk van externe factoren en dat is het nu net.
Waar je misschien al zolang zoekt naar buiten, vergeet je één cruciaal element: die Bron van Liefde zit IN jou en het vraagt misschien heel wat van jou om het vertrouwen, waarmee je als kind op de wereld bent gekomen, terug te winnen.
Je mag nog zoveel positieve uitspraken horen over jou, of gerustgesteld worden door goedbedoelende mensen….eenmaal je terug op jezelf bent, begin je te twijfelen, word je angstig, onzeker….en blijf je steeds opnieuw hunkeren naar mensen, situaties die proberen de angst voor jou weg te halen.
Herken je dit?
Omgaan met angstHoe voelt dit als je even terugkijkt op een situatie waarin je angst ervaart en waar je onbewust bevestiging zoekt, en toch kan je het niet vasthouden, omdat het leven aan jou vraagt je angst onder ogen te zien en licht in te brengen in de situatie én te vertrouwen dat , waar je nu nog de donkerte voelt, langzaam maar zeker licht begint te schijnen. Dat is het gevolg van de bereidheid aan jezelf te werken, onder de juiste omstandigheden, in de juiste omgeving, met de juiste mensen, die jou laten kijken naar de Bron van Liefde.
Meestal mensen die ook die weg zijn bewandeld vanuit dezelfde ervaringen.
Ik beluister vaak mensen die ik in een paar zinnen wel 10 keer het woord ‘ angst ‘ hoor uitspreken. ‘ Ik ben zo bang ….Ik heb zo een angst….’. Vaak is de angst gedachte een gevolg van een eerdere situatie dat opnieuw getriggerd/ gerestimuleerd wordt in een nieuwe situatie. Soms zijn de angsten irreëel voor het hier- en nu maar  zijn ze een gevolg van een dieperliggende traumatische ervaring uit het verleden, soms is er ook wel de angst om de angst.
De vraag die me vaak wordt gesteld ‘ Hoe geraak ik verlost van angst ‘ ?
Er is geen recept voor, het enige wat je kan doen is de verbinding met de Bron van onuitputtelijke Liefde herstellen.
De energie van Liefde leeft in jou en in het moment dat je angst voelt, kan je de hulp van Spirit vragen, jezelf te verbinden met de Bron van Liefde in jezelf. Vertrouw erop dat je gevuld wordt met de ongrijpbare liefdesenergie en je angst ruimte maakt voor liefde. Ogenblikkelijk vanaf het moment dat je je verbindt met de Bron.
Je kan je voorstellen dat je in een witgouden piramide zit en jezelf helemaal vult met liefde, door liefdevolle, serene gedachten in te brengen, in een situatie, in een relatie enz….

Je kan er een dagelijkse gewoonte van maken bij het ontwaken je bewust te zijn van de verbinding met de Bron van liefde en er een hele dag mee verbonden bent. Hetzelfde kan je ook doen voor je slapen gaat. Het is een mooi ritueel waarin je elke dag enkele minuten heel bewust ruimte geeft aan spirituele hygiëne.
Vertrouw op je kwaliteiten en weet dat je DNA en je cellen het veel beter weten dan je ratio.
Elke keer je terugkeert naar de Bron van liefde transformeer je je ‘slachtofferbewustzijn’ en je ‘lijderschap’. Je groeit naar je meester- en leiderschap.
In deze tijd groeien we van macht en controle ( 3de chakra – Vissentijdperkbewustzijn) naar hartsverbinding ( 4de chakra- Aquariusbewustzijn- de Aquariusmens) en hartsbewustzijn. We leren nu te leven vanuit diepere wijsheid en integriteit en dat vraagt van ons oude paradigma’s , gedragspatronen, beliefsystems los te laten uit ons energieveld…op die manier kan elke aardbewoner meewerken aan een verdere spirituele groei en bewustzijn en leven we niet langer vanuit angst , controle en macht.
We hebben alles in de kiem meegekregen bij geboorte om ons volledig potentieel te ontwikkelen, niets is minderwaard-ig , alles doet er toe, ons intellect, spiritualiteit….we zijn goddelijke wezens waar niets inferieurs aan is. We hoeven niets te veroordelen dan blijven onderzoeken en na te denken, te reflecteren.

Houden van jezelf is meer dan de woorden uitspreken voor de spiegel, het impliceert fysiek goed voor jezelf zorgen, je omringen met mensen die ook op hun manier verbonden zijn met de Bron van overvloedige liefde…
Wat is jouw realiteit, jouw waarheid en leef jij naar jouw waarheid?
Ben je bereid een andere weg te gaan als jouw leven erom vraagt het over een andere boeg te gooien…je mag schreeuwen zo hard je wil, dat je niet zo langer verder wil….dat je in pijn leeft…er zal niets veranderen aan de situatie , tenzij jijzelf bereid bent te veranderen.
Je kan mee lopen schreeuwen met anderen dat je leven een hel is, alleen jijzelf kan beslissen uit de hel te stappen, door je onmiddellijk te verbinden met je authentieke staat van Zijn en dat is puur liefde.
We krijgen elke dag een nieuwe kans om op te staan, onze rug te rechten en onze angsten onder ogen te zien, in de angst te kijken, niet als vijand, maar als een bewustzijns-wekker. Angst heeft wel degelijk een functie alleen niet om in angst te blijven leven, dan wel angst te transformeren van binnen uit naar Liefde.
Wil jij je leven verder leiden vanuit angst of vanuit liefde, vanuit ziekte of gezondheid, vanuit armoede of overvloed?
Het is een heel bijzondere tijd waarin we leven, en we staan nog voor grote uitdagingen…één ding is wel duidelijk: de aarde is de fysieke plek waarin we heel veel kansen krijgen om terug te keren naar de staat van Liefde, voor onszelf en het Al- Wat- Is.
Omgaan met angstSamen kunnen we de aarde tot een vredige plek maken, elke dag een beetje meer licht en liefde inbrengen in situaties waar het nodig is, beginnend in ons eigen hart, en de lijntjes uitgooien naar ieder die bereid is de lijntjes in licht en liefde te ontvangen en verder te delen.
Hoe kunnen we in liefde en licht leven als spiritueel wezen als er nog zoveel geoordeeld wordt als zelfs in het spirituele werk nog zoveel strijd, competitiviteit, jaloezie….heerst?
Zolang die strijd nog heerst tussen macht, overheersing en hartsbewustzijn is er nog een lange weg te gaan, waarvan de weg begint met de weg naar binnen.
Zolang de behoefte overheersend is aan vergelijken, oordelen, veroordelen, is er geen waarachtige spirituele groei mogelijk, laat staan een bewust leven in een vijfde dimensie. Dit is geen oordeel, maar een nuchter constateren.
Spirituele advieslijnen die vb hooggekwalificeerde advieslijnen hacken en proberen saboteren ….is slechts een voorbeeld om aan te geven dat niets is wat het lijkt in het spirituele werk.
Het getuigt van een heel diepe angst niet goed genoeg te zijn….en niet te vertrouwen in de overvloedige Bron van liefde en overvloed voor iedereen.  De enige boodschap is:  connect met de onuitputtelijke Bron van altijd- aanwezige Liefde, ongeacht de situatie.

Warme hartegroet
Engelenmedium Mieke Moon

www.miekecoigne.com