Paragnost Eddie en Consulenten

Obstakels overwinnen

Obstakels overwinnenObstakels overwinnen. Ervaar je op dit moment tegen obstakels aan te lopen? Moeilijk, confronterend, kleine en grote uitdagingen? Nou, velen voelen intuïtief dat er heel wat aan de gang is, anderen lezen bevestigende informatie. Veranderingen gaan soms met strijd gepaard, strijd om het oude in stand te houden, strijd om los te laten.

Je open stellen en het grotere plaatje zien zijn de keuzes die iedereen kan maken. Jezelf niet verliezen in verhalen, vanaf een afstand waarnemen waar zich de veranderingen opdringen, helpt je de juiste beslissingen te nemen en door te voeren.

Het lijkt niet zo gemakkelijk te zijn het kleed van slachtofferschap af te leggen. Waarom dat niet zo gemakkelijk lijkt te zijn heeft met veel factoren te maken waaronder bewust zijn. Iemand die, ondanks alle ervaringen, hardnekkige oude overtuigingen in het zich slachtoffer voelen in stand houdt, ziet niet in dat het tijd is om die overtuigingen te veranderen.

Het betekent dat er geen daders en ook geen slachtoffers meer zijn. In professionele hulpverlening werd er werk van gemaakt om niet langer in die bewoordingen met cliënten om te gaan. Een verandering die ik toejuich!

Verantwoordelijkheid nemen is een gevolg van het idee dat je een slachtoffer bent. Het idee dat je getroffen bent door het lot. Het idee is een waarheid die als een paal boven water staat en op welke manier anderen je laten zien dat je ook zelf een andere keuze kunt maken. Het gesprek gaat meestal verder met een ‘ja, maar…‘.

Het leven is een aaneenschakeling van ervaringen en sommige ervaringen zijn fijn en andere ervaringen zijn dit niet. Als je even terugkijkt naar de minder fijne ervaringen, heb je inzichten gekregen. Inzichten om bijvoorbeeld meer te vertrouwen op je intuïtie. Niet vanuit het slachtofferschap, maar wel vanuit kracht en verantwoordelijk.
De oorzaak van gebeurtenissen of het maken van keuzes wordt wel eens buiten ons zichzelf gelegd. Een voorbeeld die dit illustreert. Je vraagt in een gesprek of je wel of niet moet verhuizen. Als ik zonder dieper in te gaan op het al dan niet verhuizen, voor jou de beslissing neem, neem ik de verantwoordelijkheid over van jou. Interessanter is de vraag te onderzoeken, waar de twijfels zitten en daar een weg in vrij te maken zodat jij zelf die verantwoordelijkheid pakt en daar ook de verantwoordelijkheid voor draagt.

Wat er vaak gebeurt, als ik of wie dan ook die verantwoordelijkheid aanvaardt om voor de ander een uitspraak te doen als ja of neen, is het verwijt dat we allemaal wel eens op ons bordje krijgen: ‘Hij of zij heeft me gezegd dat ik dat moest doen. Dus mij treft geen schuld. Ik ben het slachtoffer en hij of zij is de dader. Een bedrieger en een leugenaar’. Dat er in het mediumschap nogal wat verwachtingen leven, die waanzinnig ver gaan, zullen velen wel herkennen.

Ik denk niet dat dit bijdraagt aan het bewuster worden van onze medemens, precies integendeel. Er wordt enkel afhankelijkheid gecreëerd en in stand gehouden. Het voelt dan heel comfortabel en veilig tot er iets verkeerd loopt.

Het zijn menselijke valkuilen maar valkuilen die iedereen kan ontgroeien.

Wat er gebeurt na enkele coachings- en dieptegesprekken is dat jijzelf de veranderingen begint te merken. Het resultaat van je persoonlijke groei laat zich zien doordat je in een nieuwe cyclus belandt. Je kunt nog wel in het begin even terugvallen in het oude. En dat is niet erg. Persoonlijke groei gaat gepaard met een stap vooruit en af en toe een stap achteruit. Niettemin blijf je in beweging, want er is nooit stilstand.

Alles wat je op je weg aan obstakels en uitdagingen hebt gehad, heeft je naar verandering, naar diepere inzichten en wijsheid geleid.

Het pad van iedereen is uniek en anders, iedereen is geboren met een authentieke zielsbestemming en die zielsbestemming kun jij zichtbaar maken door de leiding te volgen van je innerlijke hogere zelf. Daaraan trouw blijven is denk ik wel de grootste uitdaging.

En dat laat de buitenwereld zien; word succesvol, word de grootste, word een leider. In essentie BEN je alles, je hoeft niets meer of minder te worden. Je herinneren wat je zielsbestemming is en om daarnaar te leven, zodat je aan het einde van je rit kunt terugkijken met een gevoel van: missie volbracht.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45