Paragnost Eddie en Consulenten

Non-dualiteit


Het is sterk opvallend dat de trilling van ‘ neen ‘ zeggen heel overheersend aanwezig is in onze samenleving. Ja- zeggen vraagt van ons een om vanuit een bewuste keuze ‘ ja ‘ te zeggen. Een ja, tegen datgene wat je wilt doen.
In feite is ‘ja ‘ zeggen heel natuurlijk, want kijk eens rondom je heen…de hele natuur zegt ‘ ja ‘. In feit is het onze natuurlijke staat van ‘ zijn ‘ en het is slechts omdat we zoveel ‘ nee ‘s ‘ hebben geleerd dat ja zeggen bijzonder is. Op een bepaald moment is ja zeggen heel evident.
Ja zeggen komt heel simpel over, maar als we hier even bij stilstaan heeft het toch veel meer in zich dan die twee letters.
Volg je even mee door in te stappen in de ja en de nee….Is het herkenbaar voor jou dat je vaak ja zegt en toch voelt die jouw ja in een bepaalde situatie niet echt als een volledige ja voelt.
Wat is je eerste gevoel? Je veroordeelt jezelf omdat je niet die volstrekte ja voelt, je forceert jezelf om dit toch te voelen. Je onvolledige ja is op zich geen probleem, het jezelf afkeuren omdat je er niet in slaagt helemaal ja te zeggen brengt je in de trilling van ‘ nee ‘. Herken je dat je verwoede pogingen doet om dat neen gevoel te bestrijden en er alles aan doet om toch maar die ja te voelen?
Kan je dan accepteren dat je niet helemaal in die ja-trilling zit, zodat er misschien wel die druk van je afglijdt en meer in de ja trilling terechtkomt?
Een volledig ja staat niet lijnrecht tegenover een onvolledig ja . Als je geen ja kan zeggen tegen het feit dat je niet volledig ja kan zeggen….aanvaard dit gegeven en zeg ook hiertegen : ja! In die zin is jouw ja zeggen gebaseerd op het accepteren van je onvolledige ja.
Je kan hier op elk moment mee oefenen. Van het moment dat je ja zegt, zit je in de trilling van ja.
Soms denken mensen dat er een strijd gaande is tussen ja en nee en dat de uiteindelijke overwinning van wat en wie het ‘ krachtigst ‘ is. Dat is met name dé valkuil dat je van het ja toch weer onderdeel van de dualiteit gaat maken. Je ja overstijgt echter de dualiteit, het staat NIET tegenover het nee, het OMVAT het nee. Ja is een trilling net zoals de nee. Voor ja is er slechts ja, en als je ergens nee tegen zegt, kan je vanuit de ja-trilling helemaal ja zeggen tegen jouw nee. Het ja is dus niet in strijd met nee.
Je hoeft dus niet te vechten, hoewel het in realiteit je nog vaak zal gebeuren je te laten meeslepen om te vechten voor ja. Wat werkt is dan onmiddellijk ja te zeggen tegen dit vechten, waarvoor jij onmiddellijk weer in de trilling van ja bent.
Eenmaal je in de trilling van ja bent, is eer een ja tegen alles, dus….ook tegen je nee.
Ja staat dus niet tegenover nee, het OMVAT nee.
Als iets niet is zoals jij wilt, kan je nog steeds ja zeggen. Ja, zo is het op dit moment, dit is de werkelijkheid en die is niet zoals ik wil. En ja, dat is mijn verlangen.
Ik begrijp ondertussen dat je je afvraagt hoe dat dan eigenlijk moet? Je hoeft je niet bezig te houden bij het oefenen met oplossingen…je zegt heel eenvoudig ja tegen hoe het is en ja tegen je verlangen.

Ze zijn beide waar voor jou en je laat ze ook beide waar zijn. En dit maakt dat je je nog beter aardt, echt aanwezig en betrokken bent in wat werkelijk . Je bent ook nog eens eerlijk, zowel in hoe iets is voor jou en wat jouw verlangen is. Hierdoor valt je samen op één lijn met jezelf én kan het universum voor je aan het werk gaan. Weet dus dat de goddelijke intelligentie vaker met oplossingen komt, waar jijzelf nog niet eens aan gedacht hebt. Ja zeggen opent werkelijk alle deuren. En dit geldt eveneens in situaties waarin het lijkt alsof je niet kan ontvangen waar je naar verlangt. Door echt ja te zeggen aan je verlangen, val je samen met was is en voel je onmiddellijk je energie stromen. Door volledig ja te zeggen geef je mee met de stroom van het leven en geef je het verzet op.
Nee zeggen tegen de nee, versterkt de trilling van nee…ja zeggen tegen je nee brengt je onmiddellijk in de trilling van ja. Let eens op wanneer en waartegen je je nog verzet en waar dat stukje weerstand in zit? Waartegen zeg je in feite nee? Word je bewuster van je specifieke vormen van weerstand en verzet en neem het gezonde risico om het als weerstand en verzet te benoemen. Je zal op een bepaald moment de weerstand en verzet gemakkelijk gaan loslaten.
Ja zeggen is een van de grootste vermogens om in vreugde te leven…de dualiteit overstijgend.
Non-dualiteit
Engelenmedium Mieke Moon box 45
www.miekecoigne.com