Paragnost Eddie en Consulenten

Nieuwe maand- Nieuw begin- November!

Nieuwe maand- Nieuw begin- November!Veel cliënten die me lezen en bellen, kijken uit naar wat ik voor de maand november aan algemene tendenzen kan meegeven…dat de maand oktober nog heel veel heeft losgeweekt, hoef ik niet meer te herhalen. Belangrijk is nu hoe je met dit alles omgaat, hoe je terugkijkt naar de afgelopen maand/ maanden, wat er is veranderd. Ik heb inderdaad ook vaker gehoord dat het een tijd van loslaten én vernieuwing is geweest en we zijn nog niet aan het einde van 2017. Hoewel ik ergens toch aanvoel dat het nu wat rustiger en zachter wordt, zeker voor diegenen die zich de afgelopen maanden aan het diepere bewustwordingsproces hebben overgegeven. Machtsbewustzijn verandert langzaam maar zeker naar Hartsbewustzijn. Langzaam schrijf ik omdat ik ook wel opmerk dat er op individueel vlak nog niet die verbinding op een dieper hartsniveau gelegd wordt, uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. De komende tijd kan je je aandacht richten naar je eigen binnenkant: waar leef je nog niet volledig vanuit je hartsbewustzijn- je christusbewustzijn – waar laat je je zelf nog afleiden/misleiden – waar speelt het machtsbewustijn een nog te grote rol en hoe kan jij dit zelf ombuigen naar het centrum van je hart, zonder in de strijd te gaan, maar met een glimlach?
Ik heb gedurende de afgelopen maanden vaker gehoord ‘ Mieke, ik wil het niet meer, ik wil het anders, ik kan het niet langer aan….’ . Door ‘ het ‘ te benoemen zet je een eerste stap: helder en hardop benoemen, uitspreken wat je ander wil is een eerste stap naar ver-ander-ing.
Soms hoor ik cliënten voor een tijdje niet…tot ik nogmaals hetzelfde verhaal beluister…waarop ik de vraag stel : ‘ Wat heb je gedaan, welke stappen heb je gezet en waar sta je NU in dit moment ‘. Soms is het stilletjes aan de andere kant…en soms ben ik aangenaam verrast welke stappen er werden gezet. Hoera! Soms met een dubbel gevoel, die hoera, want heel vaak vindt de omgeving dit niet zo leuk. Doordat jij die stappen zet/ hebt gezet, ben je ook veranderd. Anders gezegd: je wordt je authentieke zelf, dus in die zin ben je eindelijk jezelf aan het worden of geworden.

‘ Wie was ik dan hiervoor, was ik dan niet mezelf ‘? Meestal niet…we hebben geleerd te iemand te zijn vanuit verwachtingen en we hebben ons aangepast aan dat beeld om niet buiten de boot te vallen, geaccepteerd te worden. Ten koste van wie we echt waren bij onze geboorte. In psychologische termen uitgedrukt: geconditioneerd en gemodelleerd naar een liefs perfect beeld ( voor de buitenwereld). Er zijn ook best mensen die een heel fijne jeugd hebben gehad, min of meer wel een gevoel hebben van zichzelf te zijn geweest en die minder opkuiswerk hebben gehad. Ik heb al in andere blogs geschreven dat we voor incarnatie zelf onze leerpakketten en -routes hebben afgesproken in overleg met onze Gidsen, dus zou het jammer zijn je energie te verbruiken aan het stellen van de vragen ‘ Waarom heb ik het nou zo moeilijk, Waarom ik en niet die ander, Wat heb ik toch verkeerd gedaan, Het zal zeker mijn ‘ karma ‘ zijn …’ . Door te stoppen met tegenwerken en te accepteren dat jouw prachtige ziel die jij bent die misschien wel aards- moeilijke en zware levenslessen wou leren, om daarna met zoveel meer wijsheid naar Huis terug te keren, zal je uiteindelijk meer innerlijke rust en vrede ervaren. Ik weet het…zoals ik het neerschrijf, kan ik de indruk geven dat het allemaal zo makkelijk is. Het leven geeft voor de ene ziel vanuit deze belichting meer groei-uitdagingen dan bij de ander. Herinner je in die momenten dat jijzelf die keuzes hebt gemaakt en Spirit je, bij zelfs de moeilijkste en meest ingrijpende ervaringen, nooit in de steek laat. Ik ken mensen die heel zwaar ziek zijn en die hun ziek zijn met zoveel kracht dragen, dat ik me soms verlegen voel te mopperen over een futiliteit…dit zijn mijn meesters die me iets laten zien over mezelf. Ik mopper dus minder en minder, op het randje van…gelaten, niet onverschillig, dan wel meer in een gevoel van toenemend relativeren. Deze maand kan je ook het gevoel hebben van een situatie meer van bovenaf te bekijken…tot nu toe keek je misschien wel naar de puzzelstukjes aan de onderkant en kon je nog niet zien wat het groter geheel was…deze maand kijk je van bovenaf naar die puzzelstukjes en begin je meer samenhangen en verbanden te zien. Je eigen helder-zien wordt verder aangewakkerd, je spirituele kanalen ontwikkelen zich verder.
Ik vernam ook de afgelopen maanden het toenemende ongeduld-gevoel, het gevoel van niet vooruit te kunnen, van zich met de rug tegen de muur gedrukt te voelen, plannen vielen in duigen…groeiend gevoel van gefaald te hebben tot ervan overtuigd zijn dat die job, die relatie, die opleiding toch niet het juiste was. Het was soms wel eens moeilijk om in een reading op te merken dat ‘ ongeduld ‘ de belangrijkste factor was die roet in het eten gooide, én niets anders dan ongeduld.

Ik vernam soms van beginnende therapeuten de angstkreet…’ Ik vind geen cliënten, ik ga bankroet…’ nog voor ze goed en wel begonnen waren. Ik kan het niet nalaten om dan toch aardse handvatten mee te geven, want een zaak, een praktijk opbouwen vraagt geduld én vertrouwen én uiteraard een goed onderbouwd en SMART uitgewerkt zakenplan. Met angst en paniek uit te zenden, stagneert alle energie, zowel in zichzelf als in elke poging om iets te ondernemen. Als ik dit dan in een reading vertel… vertrouwen te hebben, door te zetten, zich door de besten te laten inspireren, hier en daar naar zaken die goed floreren te kijken , van hen te leren én eigen stijl te behouden, eigen doelstellingen voor ogen te houden…dan bleek dit soms wel eens tot grote frustratie te leiden.
Waarom kan ik niet beloven dat dit ‘ zomaar ‘ goed komt, waarom kan ik niet zien of die praktijk, zaak, onderneming succesvol zal zijn…heel eenvoudig. Ik run jouw zaak niet, ik ben niet verantwoordelijk voor hoe jouw zaak verloopt, hoe jij je zaak met je hele hart én nuchter verstand zal leiden. Eén ding kan ik je wel vertellen: Door nu angst en paniek te voeden, focus je je niet op je praktijk, maar wel op een aflopende zaak, nog voor ze goed en wel is begonnen.
Dit is een tijd van zelf-verantwoordelijkheid opnemen en dat dit deze maand nog maar eens aan ons wordt getoond, zal ons nog meer de moed geven het werk te doen wat nauw aan ons hart ligt, en dàt is soms nog het moeilijkste deel. De cruciale vraag: ‘ Wat ik doe, is dit waar mijn hart ligt ‘. Ook al komen er dan nog wel eens twijfels aan de oppervlakte ( en dat is heel gezond, vind ik) je wéét heel diep vanbinnen ‘ Het komt goed, dit is waar ik goed in ben, ik hou vertrouwen, het Universum laat me de volgende stapjes zien en ik luister hierbij naar mijn hart, mijn intuïtie, ik volg mijn dromen, ik leef vanuit mijn waarheid ‘. Het ‘ willen ‘ staat soms wel eens haaks op ‘ wat het allerbeste is voor ons groeipotentieel ‘. Zoals ik ook vaker schrijf en wat voor ons allen geldt, zonder enige uitzondering: Goddelijke timing laat ons altijd alles zien, laat ons weten wat goed is voor ons en wat niet, ook al zijn wij het er zelf niet mee eens, omdat we net dié job willen en geen andere, omdat we net dié partner willen en geen andere, omdat we net dàt huis willen en geen genoegen nemen met iets anders….vul maar zelf even het rijtje aan. Wij , mensen , denken nog vaak vanuit een min of meer ‘ massabewustzijn ‘. Iedereen koopt dit product, dus het zal wel het beste product zijn…is dat wel zo en hoe kan jij echt weten dat dit het beste product is? Iedereen koopt…wat door iemand wordt aangeprijsd en via mondelinge/ schriftelijke reclame gaat het balletje rollen…en voor we het goed en wel beseffen, zitten we mee in het massa-denken. Nu, dit is ook de perfect time om stil te blijven staan bij jezelf, kritisch te durven nadenken, kritisch de vragen durft te stellen of dit voor jou wél degelijk jouw waarheid is, zoniet…blijf trouw aan jouw voelen, jouw onderscheidingsvermogen. Niets is goed, niets is slecht, in die zin dat jij jezelf durft te laten zien, al lopen 100 mensen mee, en jij bent de enige die een andere richting uitloopt. Loop jouw richting uit…want dat is de richting die jouw Hogere Zelf, jouw Ziel jou laat ervaren.
Ik hoorde deze week vaker toch het stukje angst : ‘ Ik ben bang dat ik niemand overhoud, mijn familie vindt me nu al vreemd, ik voel me een vreemde eend in de bijt, ik hoor er niet meer bij ‘ . Ik herken dit proces maar al te goed, dus ook in dat stukje ervaring ben ik heel eerlijk zonder op mijn inhoud in te gaan. Na het gesprek voelde deze krachtige gevoelige cliënte gehoord en gerespecteerd. Soms laat je inderdaad geboortefamilie los…en dat dit met een scala van gevoelens gepaard gaat, is heel menselijk. Dat het bij sommigen ook sterker aan de gang is, hoort eveneens bij het bewustwordings- en loslatingsproces. Ik schrijf dus duidelijk: bij sommigen…waar in familie-banden de relaties zich hebben hersteld vanuit die bewustere frequentie, is heel mooi, maar helaas is dit wel een complexer gegeven in realiteit.

Voor mensen voor wie dit thema herkenbaar is, verwijs ik graag naar Pamela Kribbe ‘ Je geboortefamilie loslaten ‘ ( uit haar boek :Jeshua). Dus inderdaad kan het voor de komende tijd nog best intensief aanvoelen, als ook dit een thema is, waar je je in vast voelt zitten. Neem voor de thema’s die op dit moment nog liefde, zorg en aandacht nodig hebben, al de tijd en de ruimte die je nodig hebt. Breuken veroorzaken vanuit een pure emotie is nooit de bedoeling, het gaat erover dat als jij voelt niet die persoon, dat wezen te kunnen zijn die je bent, je voor jezelf de beste beslissing neemt voor jezelf, voor je allerhoogste goed, losgeweekt van het beeld waaraan je zou moeten beantwoorden of voldoen om een respectabel lid van de familie te zijn. Soms ontgroeien familie-banden elkaar….en dit heeft dan wel met hogere aspecten te maken. Familie hoeft niet omwille van oude paradigma’s samengehouden en -gebonden te worden, vanuit een beperkende blokkerende overtuiging. Liefde kan ook blijven stromen over alle banden heen, alleen niet meer per sé op aards fysiek niveau.
Het is dus duidelijk dat alles wat op dit moment je aandacht vraagt, de nodige aandacht mag krijgen, je hoeft het kind met het badwater niet weg te gooien, maar heel eerlijk met jezelf te zijn, zonder de ander met opzet te kwetsen. ( zie het machtsgevoel).

Niet alles is te wijten aan karma…het zou te gemakkelijk zijn alle gebeurtenissen af te doen als ‘ karma ‘. Wie hier graag een andere kijk op wil, lees even de benadering van ‘ karma ‘ bij Rudolf Steiner. Met karma kan je zowat iedereen een klap op het aangezicht geven…en dat is niet de bedoeling.
In deze maand kan je dus de weg verder zetten van zelfreflectie, introspectie, verder opruimen bij jezelf wat overbodig is, het doel is om van binnenuit te voelen dat je een stapje dichter bij jezelf bent, het puin van het verleden verder opruimt, regelmatig even terugkijkt vanwaar je komt en welke weg je ondertussen hebt afgelegd, het gevoel dat je rugzak al veel lichter weegt, voel maar wat je zelf nog even willen bijhouden ( omdat ‘bewust loslaten’ nu niet onze sterkste kant is) kijk eerlijk op welk vlak je nog niet vanuit je hart leeft, waar je nog iets te graag je ‘ boven ‘ iemand plaatst, waar je er nog niet in slaagt de ander als gelijk-waardig te zien…waar het kleine egootje laat zien waar de angst zit.

Deze maand november laat ons weer heel mooie kansen zien om door te gaan, verder te gaan, als dappere lichtstrijders. Het is door elkaar vanuit dit licht ‘ op te tillen ‘ dat we echt spiritueel verder groeien , ook al vraagt het leven ons mensen los te laten…loslaten is de anderen ook de ruimte geven vanuit dit licht door te gaan en verder te groeien, op hun manier.
Hou je hart levendig open stromen… zonder kettingen.

Heel veel liefs voor de nieuwe maand!
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com