Paragnost Eddie en Consulenten

Nieuwe Maan in Weegschaal 19 oktober

Nieuwe Maan in Weegschaal 19 oktoberNieuwe Maan in Weegschaal 19 oktober. De kernwoorden voor de Nieuwe Maan in Weegschaal zijn een opstapje naar een aantal essentiële levensthema’s :
– Leven we in overeenstemming met onze ziel?
– Hoe creëren we balans tijdens alle gangbare veranderingen in ons leven?
– Richten we ons naar ( innerlijke en uiterlijke) vrede in plaats van strijd?
– Hebben we voldoende zelfvertrouwen?
– Laten we onszelf in onze authenticiteit zien?
– Zijn we klaar om onze relaties te evalueren en te her-evalueren?
– Staan we achter de keuzes die we maken en zijn we bereid om hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen?
Er komen belangrijke thema ’s in ieders persoonlijk leven aan de oppervlakte, ervaringen die lange tijd verdrongen werden, in de overtuiging en de hoop dat het verleden voorgoed begraven was. Toch zijn het net die verdrongen gevoelens en emoties die ons bijna verplichten om te kijken welk effect dit heeft gehad op ons leven.
Als we voor onszelf inzicht hebben en accepteren dat ervaringen uit het verleden bepalend zijn geweest voor keuzes die gemaakt werden vanuit dit bewustzijn, dan pas kunnen we de stap naar verandering ( healing en vergeving) zetten. Dan pas kunnen we de leiding van ons leven terug in eigen handen nemen. Dit proces veroorzaakt nog voor een tijdje ongemakken, vertwijfeling, onzekerheid en soms turbulentie. Zie het als een doorgang , een passage op weg naar die verandering of transformatie. Transformatie is een eerste opstap naar transmutatie én hercreatie.

De nieuwe maan staat in Weegschaal, wat betekent dat je als het ware extra grote antennes hebt voor je omgeving, diplomatiek bent en je goed kunt uitdrukken. Je behoefte aan harmonie neemt toe, maar pas er voor op dat je die niet bewaart ten koste van jezelf. Houd dus ook jouw eigen innerlijke weegschaal in balans! Ook de Zon en Venus staan in het luchtteken Weegschaal. Dit opent je oog voor schoonheid, maakt vredelievend, flirterig(er) in de liefde, gericht op stijl en gelijkwaardigheid in relaties.
Nieuwe maan in Weegschaal laat ons kijken naar onze relaties:
– Zijn je relaties, is jouw relatie voedend of toxisch, niet in harmonie, gebaseerd op angst, afhankelijkheid, macht, status ….
Weegschaal is hét teken van partnerschap en met deze maan kan je nu gebruik maken om te onderzoeken hoe jij met mensen omgaat, hoe mensen met jou omgaan , of er sprake is van gelijkwaardigheid en eerlijke open transparantie? Weegschaal gaat over harmonie en gaat over geven en nemen. Ben jij diegene die altijd geeft of is de ander diegene die altijd klaarstaat voor jou?

Nieuwe Maan in Weegschaal 19 oktoberHoe wens je dit patroon te veranderen als je nu of reeds een tijdje ervaart dat dit patroon niet meer goed voelt? Je hoeft een relatie of een vriendschap niet onmiddellijk stop te zetten maar als die relatie of die vriendschap voor jou voldoende belangrijk is, kan je hier samen over praten, hoe je de groei naar gelijkwaardigheid kan bevorderen.
Ook mensen uit je verleden, je ex-partner (s)…hoe praat je over mensen uit je verleden? En ben je bereid vrede in te brengen en te vergeven? Ook het negatief praten over mensen uit je verleden is een bindmiddel en vormen haakjes in je systeem. Doe oprecht een vergevingsritueel, niet in eerste instantie voor de ander maar wel voor jezelf.
Focus in een relaties of andere verbindingen niet zozeer op wat niet goed is, naar wat jullie van elkaar onderscheidt, maar naar het gemeenschappelijke: wat jullie verbindt. Benoem dit, spreek dit uit naar elkaar toe. Er wordt heel veel gepraat, maar weinig gedeeld.

Door de sterke energetische downloads van de afgelopen tijd, communiceren mensen vaker vanuit lang verdrongen en opgekropte boosheid, ontgoocheling en ventileren met een behoorlijke portie verbale agressie. Verbale agressie schept afstand en zal nooit de manier zijn om in harmonie en vrede te leven. Weegschaal is diplomatisch en tactvol, dus kan je van deze kwaliteiten ook gebruik maken. Vind je het toch moeilijk om op een liefdevolle en diplomatische manier te zeggen wat je te zeggen hebt, tel dan even tot 10….rustig…en blijf goed in je buikademhaling. Lukt deze manier niet…ga dan even blokje om lopen ( niet hardlopen) door goed te aarden kan je al heel wat ‘ stoom ‘ loslaten. Een rustige ademhaling zelfs terwijl je je geladen voelt werkt ontladend.
Zoek niet steeds de donkere kanten van jezelf of de ander, want ook dit schept geen verbinding en geen harmonie. Laat het licht schijnen op de mooie kanten van jezelf en de ander. Niemand is perfect en iedereen heeft blinde vlekken en schaduwkanten. Omarm jezelf in het wezen dat je bent, totaal, op die manier wordt het mogelijk de ander net op dezelfde manier te omarmen. Dit betekent niet dat je elkaars beste vriend moet worden….het gaat nu om vanuit jouw innerlijke vrede je leven te overschouwen en het bestaansrecht bij de ander te laten die er net zo instaat. Uiteindelijk doet iedereen zijn best om het leven voor zichzelf zo aangenaam mogelijk te maken, waarom dit dan niet gunnen aan de ander?

Weegschaal gaat dus ook over schoonheid, van binnen en van buiten. Soms klopt het beeld dat we naar buiten uitdragen niet met de binnenkant. Als je van binnen voelt dat er iets niet klopt met de buitenkant, dan kan je dit nu aanpakken. Zorg goed voor jezelf op elk vlak van je leven. Omring je met fijne mensen, doe dingen voor jezelf die met schoonheid zijn vervuld vb naar mooie muziek luisteren, in prachtige kunstboeken snuffelen, jezelf een ‘ lichtbad ‘ geven…er zijn genoeg mogelijkheden.
Laat je welzijnsgevoel niet afhangen van anderen en laat elke twijfel met betrekking tot wie jij bent los.
Uranus kan er voor zorgen dat je je emotioneel wat wiebelig voelt, sterkere stemmingswisselingen, sneller geïrriteerd. Cliënten vertellen me de afgelopen dagen over meer rusteloosheid, sneller geïrriteerd, een onbestemd gevoel…sommigen kappen à la minute met een relatie omdat de situatie niet snel genoeg verandert. In die zin zeg ik vaak: ‘ Nog niets ondernemen, blijf bij jezelf, laat de ander even, je kan toch niets forceren. Focus op je dagelijkse bezigheden en doe fijne dingen voor jezelf ‘. Dit gedrag draagt niet bij voor een verder constructief en positief verloop in relatie tot anderen. Gelukkig is er ook Saturnus die ons even een pas op de plaats doet nemen/ houden, zodat we meer van bovenaf kunnen evalueren wat er werkelijk speelt met betrekking tot verwachtingen tegenover anderen. De druk van de ketel houden is nu zeker belangrijk…stel de verwachtingen bij, kijk naar de zelfgecreëerde illusies en gebruik spiritualiteit niet langer als ontsnappingsmiddel uit het leven op aarde. Spiritualiteit integreren in het dagelijkse leven laat ons nog veel meer ervaren dan we voor mogelijk achten.
Geniet van deze prachtige Nieuwe maan !

Veel liefs
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com