Paragnost Eddie en Consulenten

Nieuwe maan in Steenbok 17 januari 2018

Nieuwe maan in Steenbok 17 januari 2018Nieuwe maan, nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Ben je er klaar voor of zijn er nog onderliggende zelf-saboterende overtuigingen die je vastzetten?

Vaker verzuchten cliënten me met de vraag of er eindelijk wat rust komt, of de heftige tijd nu voorbij is…aangezien we opmerken dat de kosmische lichtdownloads ons verder aansturen om ons nog meer te verbinden met onsZELF , de vibraties van de aarde sterker voelbaar zijn ( via onder meer ons fysieke lichaam), de Schumann-resonantie hoog piekt.
Elke nieuw maan kan ons stootjes geven om vooruit te gaan en niet te blijven rondhangen in afgedane ( en soms afgezaagde) zaken.
Misschien voel je twijfel, onzekerheid, angst om door te stromen…bang voor je eigen kracht, je eigen licht…bang om eindelijk gezien te worden, jezelf te laten zien, je kwetsbaar op te stellen, eindelijk je ladder tegen jouw muur te zetten en de eerste stap te zetten naar een vreugde- en vredevol leven.
Misschien kom je tot het inzicht dat je een liefdevolle relatie vermijdt uit angst om afgewezen te worden voor de zoveelste keer en compenseer je dit door je volledig in je professioneel leven neer te zetten en te schitteren.
Misschien realiseer je je dat je je verbergt achter je partner, je kinderen, je familie en laat je je kwaliteiten om bijvoorbeeld dàt boek te schrijven waar je al zolang van droomt…maar bang bent om kritiek te krijgen, om niet goed genoeg te zijn.

We kunnen nog heel wat zelf-saboterende gedachten als imprint meedragen, zonder ons er zelf bewust van te zijn…en dat die overtuigingen toch weer aan de oppervlakte komen, is niet vreemd.
Het of/ of verhaal mag ruimte maken voor en/ en; je kan een boeiend professioneel leven uitbouwen – afgelijnd op je zielsdoel- én een liefdevolle relatie ; je kan echt genieten van je ouderschap én je droom om een eigen onderneming op te zetten daadwerkelijk realiseren. Vaak hoor ik het tegenovergestelde: ik heb een fantastische carrière en ik word zo in beslag genomen dat ik geen tijd heb voor een partner.
Is dat werkelijk zo?

En die diepere zinvolle vragen stellen aan onszelf, is enerzijds confronterend én kan ook bevrijdend zijn om dieperliggende patronen te ontdekken en die uiteraard om te buigen.
We nemen de nieuwe uitdagingen aan met het aarde-teken Steenbok die op zich heel gedreven is en de liefde van Venus. Steenbok laat ons kijken naar onze doelen op korte termijn, maak je doelen ook specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden met andere woorden: SMART. Doordat Steenbok vierkant Pluto staat is het heel goed mogelijk door een sterke transformatie te gaan hetgeen ook enige weerstand kan teweegbrengen. Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn en de mogelijke weerstand te overwinnen. Ik zeg wel eens: pak de koe bij de horens en wel op een manier dat je evenmin de controle dreigt te verliezen of te hard van stapel loopt. Steenbok en Venus…enerzijds staat de energie van Steenbok voor structuur, zakelijke aanpak, waarin de valkuil loert te kort door de bocht te handelen, rigide en stroef: ‘ het is zo en niet anders, amen. ‘ Venus gaat over de schoonheid, de liefde, de passie…zowel in relaties als zakelijk. Het is dus een flinke uitdaging de twee energieën te verbinden. Het in balans brengen van het innerlijke vuur en aarde in onszelf zodat we meer denken, voelen en ondernemen vanuit balans en harmonie.

Op persoonlijk relationeel vlak kunnen onderliggende patronen helder worden: waar en op welk vlak in de relatie is het evenwicht verstoord of door de tijd heen uit balans geraakt. Dit kan zowel over financieel evenwicht gaan tot en met intimiteit. Intimiteitsbeleving op emotioneel en spiritueel vlak kent voor de komende periode veel meer aandacht: seks om de seks geeft niet meer de vervulling die misschien in het verleden wel het pleistertje vormde voor de ontbrekende diepgang in een relatie. Karmische stukken kunnen eveneens aan de oppervlakte komen en die kunnen nu ook geheald worden, in de mate dat in een partnerrelatie de wederzijdse bereidheid is om hieraan te werken. Hoe eerlijker we naar onszelf en ons aandeel kijken waarom bepaalde patronen herhaald worden én toch doorbroken kunnen worden, hoe meer harmonie in een verbinding kan groeien. Ook karma waar derden in betrokken zijn kunnen heel zichtbaar worden; hier zie ik vaker de spelletjes die met elkaar worden gespeeld om aandacht uit te lokken: vaak vertellen cliënten me dat ze geblokkeerd worden op de meest courante communicatiekanalen, en dan worden ze gedeblokkeerd om opnieuw te worden geblokkeerd als de ander niet reageert op het geblokkeerd worden. Social media worden ook vaak als strijdperk gebruikt om elkaar uit te dagen, jaloezie op te wekken ….Zolang er natuurlijk strijd in onszelf woedt, trekken we ook meestal ‘ actoren ‘ aan die ons laten zien waar en op welke manier we nog steeds het gevecht met onszelf aangaan. We worden werkelijk binnenste buiten gekeerd door onze partner, onze collega’s, onze werkgevers, onze vrienden…bij wijze van ‘ Hallo, hoe gaat het echt met je en welk toneeltje voer je op voor de buitenwereld ‘ ; onze schaduwkanten worden soms met alle heftigheid naar boven getrokken. Laten we enkel een façade zien aan onszelf en de ander en hoe goed we wel niet zijn, allemaal toppers…of durven we ook ons naakte Zijn, in wie we werkelijk zijn, laten zien? De tijd van elkaar te bewieroken zodat we zowat in zwijm ( of in slaap ) vallen en onszelf verheven voelen en anderen verheffen, met stroop smeren is zo stilletjes aan plaats aan het maken voor waar-achtig zijn. Uit welke contacten leer jij het meest…..en kijk eens waarom je het misschien na een tijdje wel wat voor gezien houdt?

Ik verneem vaker, vooral van vrouwelijke cliënten, het gemis aan emotionele verbinding, terwijl de doorsnee man toch wel aan het groeien is in het verlangen naar werkelijke emotionele verdieping. Beide partners zullen zich ook kwetsbaarder moeten op – en openstellen om die diepere verbinding als groeiweg ruimte te geven: de nieuwe relatie is onder- weg naar een nieuwe fase. Vrouwen maken nu ook een veranderingsproces door vanuit het verlangen naar gelijkwaardigheid, en dat heeft ook uiteraard consequenties: verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf op elk levensgebied, vanuit autonomie eigen leven dragen en uitdragen. Mannen laten zich nu eerder leiden doorheen de veranderingen die zich aan hen opdringen….en dit kan aanvankelijk het gevoel geven zich gedomineerd te voelen door vrouwen die al langer de verandering voelden aankomen. Voor we kunnen spreken over gelijkwaardigheid zullen zowel mannen als vrouwelijk de beide polen ( de mannelijke én vrouwelijke pool) dienen te belichamen in zichzelf en ook dat is een groeiweg…een proces waarin op zijn beurt ook de man niet anders meer zal kunnen om de beide polen in zichzelf te belichamen. Een diepgaande transformatie als deze is nooit af….mannen en vrouwen zullen hierin elkaar met liefde, geduld en verdraagzaamheid steunen, niet als eis omdat het moet, maar omdat het voor beiden de enige ultieme weg is naar werkelijk waarachtige verbinding op elk vlak.
Een groeiproces moet je je nooit voorstellen als een lineaire weg, geef maar mee met de bochten die worden gemaakt, de obstakels die je tegenkomt in jezelf vertellen je veel over wat er mag aangepakt worden, zie en doorleef de dynamiek én zie het zeker niet als een achteruitgang, loslaten van hetgeen je tegenhoudt is geen achteruitgang, maar nodigt uit om een stap voorwaarts te zetten.

Door de invloed van een aantal sterke transformatieve planeten, wil je jezelf ook laten zien, wil je je stem gebruiken, wil je misschien dingen van je afschrijven, wil je voor jezelf staan…ook al kan je hierbij het ‘ risico ‘ lopen hierop afgewezen te worden. Belangrijkste is dat je jezelf niet afwijst in de gaande veranderingen; de meningen omtrent jouw keuzes kunnen inderdaad het gespreksonderwerp van je omgeving vormen, maar anderzijds kan je voor anderen een inspiratiebron zijn.
Weet dat dit nooit toevallig is als je mensen loslaat of zelf losgelaten wordt, dat je uitkijkt naar een andere baan waarin je je potentiële kwaliteiten kan ontwikkelen zodat je jezelf op weg helpt naar zelf-realisatie.

Vergelijk je leven nooit met het leven van vrienden, kennissen, collega’s, familie, dit is een heel grote valkuil. Maak heel regelmatig tijd om naar binnen te keren, na te denken, in te voelen en pas stappen te zetten als je denken- voelen en handelen op één lijn staan.
Vaker vertellen cliënten in een consult dat ze al zoveel raad hebben gekregen dat ze niet meer weten wat ze nu werkelijk willen. Misschien een idee om je verhaal te vertellen en de ander te vragen om te luisteren zonder meteen raad te geven of zelf niet onmiddellijk om raad te vragen. Door in elk gesprek raad en advies te willen, word jij misschien wel afgeleid van je heldere weten en helder voelen…en durf je nog niet vertrouwen op je intuïtie. Ik vind het belangrijk om cliënten aan te moedigen hun helder weten en helder voelen als krachtige innerlijke hulpbronnen te ontwikkelen, want iedereen bezit die gave. Zeker als het een dagelijks patroon lijkt te worden, om voor elk dingetje om raad en advies te vragen…vind ik het persoonlijk beter om samen te onderzoeken waarom een cliënt nog niet voldoende zou kunnen vertrouwen op eigen ingevingen en eigen intuïtie.
Geniet van de prachtige nieuwe maan en haal er jouw voordeel uit, voor jouw allerhoogste goed en deel jouw bijzondere ervaringen met elkaar.

Wil je graag meer weten over de komende algemene tendenzen en hoe zich die naar jou toe in jouw levensweg verhouden? Geef gerust een belletje naar mij of naar mijn collega ’s en weet dat we samen in één grote bubbel van sterke energetische downloads zitten, een bijzonder meesterlijk jaar waarin we onze authenticiteit alle ruimte kunnen geven, in waarachtige evenwichtige verbinding vanuit onszelf naar de ander mogen groeien, en ja, dat we nog heel regelmatig zullen wiebelen tussen de reis door, daar mag je van op aan. En dat is ook het volle leven leven…je hoeft niet perfect te zijn, iedereen mag nu zijn/ haar licht laten schijnen over zichzelf en alle levende wezens. Stel je voor, één gigantische lichtbubbel licht iedereen op die nog steeds gelooft in het duister.

Liefs
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com