Paragnost Eddie en Consulenten

Nieuwe Maan in Tweelingen

Nieuwe Maan in Tweelingen De energie van de krachtige super Nieuwe Maan heeft zich heel voelbaar opgebouwd. Sommigen herkennen de behoefte om zich even terug te trekken en met rust worden gelaten, anderen willen uitbreken uit het gevoel in een vicieuze cirkel van sleur terecht te zijn gekomen. Ikzelf voel meer en meer dat de contrasten en gelaagdheden in het bewustzijn extremer en groter wordt. Ik ervaar dat het leven in een illusie velen rechthoudt…maar die bubbel van illusie komt toch een keertje tot knallen. Velen zoeken bijna krampachtig naar die gedroomde liefde, die geweldige baan waarin er veel geld kan verdiend worden en liefst op een zo kort mogelijke tijd, en toch leidt die krampachtige zoektocht heel vaak naar een nog diepere ontgoocheling. Er zijn een aantal planeten die een grote impact hebben op de manier waarop situaties al dan niet worden aangepakt. De invloed van de Nieuwe Maan ( vierkant Neptunus) kan je behoorlijk afleiden en misleiden en het aangaan van een verbinding ( of relatie ) , zakelijke overeenkomsten ….zich beter voordoen, met een hoge dosis charme-offensief de ander willen inpakken, fantastische zakelijke voorstellen doen die uiteindelijk gebaseerd zijn op prietpraatjes en pure misleiding. Vertrouw toch op maar je buikgevoel, je intuïtie of de tekenen/ signalen die je op één of andere manier opvangt.
Ik merk ook bij mezelf dat ik met een grotere emotionele afstand kijk , waarneem en opmerk…en hierdoor ook meer aan mijn behoefte tot terugtrekken toegeef. Ik doe wel mijn ding op mijn manier, ik schrijf, ik beantwoord consulten op een zo eerlijk mogelijke manier, geef inzichten en verbanden mee aan diegenen die toch voelen dat er veel meer invloeden meespelen in het groter geheel, vb waarom er op bepaalde momenten veel meer spanning voelbaar is, die niet persé te maken heeft met anderen, dan wel de sterke energetische shifts op aarde die een invloed hebben op het fysiek-emotionele lichaam en reacties hierop. Ik ben hier ook heel blij mee, want ik voel meer noodzaak bij potentiële kliënten om net meer verbanden te willen leggen, inzichten nodig te hebben in de sterk veranderende tijd waarin we leven. Mensen laten zien dat het beter is niet mee te navigeren op angst-gedachten/ gevoelens, zich niet laten afleiden door de buitenwereld, maar nu vooral verbinding te maken met hun binnenwereld, met zichzelf, bewuster worden over de zin van hun leven en hoe ze zelf hier verder vorm kunnen aan geven.
Het is een heel vermoeiende doch heel bijzondere tijd waarin we nu leven…en er gebeurt gigantisch veel. Relaties worden beëindigd, sommigen zoeken onmiddellijk een nieuwe mogelijke liefde, het zijn haast rebound-liefdes , vriendschap + contacten…die toch overwegend na een tijdje geen bevredigend gevoel meer geven. Het is de tijd waarin we allen een heel grote spiegel te zien krijgen en waarin wijzelf in die spiegel naar onszelf moeten kijken: waar houden we onszelf en anderen voor de gek – in welke bubbel van illusie houden we zelf de illusie of onwaarheden in stand – en hoe komt het dat we dan zelf naar waarheid behandeld willen worden, maar het zelf niet voor mekaar krijgen?
Weglopen, escapisme in allerlei verdovende bezigheden of middelen is wat nu ook sterk opvalt. Het lijden aan de tijd kan ook omgebogen worden door de keuze te maken het leven te leiden op een manier dat je jezelf in de spiegel kan aankijken en zeggen: ‘ Ik leid mijn leven naar de allerhoogste waarheid in verbinding met mijn allerhoogste Bron in mezelf ‘. Dit gaat niet over ‘ Ik moet perfect zijn, ik moet rijk zijn, ik moet moet moet moet….’ . Het gaat over ‘ Hoe pak je je eigen authenticiteit terug op ‘?
Het kan op dit moment toch wel behoorlijk heftig voelen net omdat we vanuit conditionering en socialisatie ‘ gevormd ‘ werden door onze ouders/ opvoeders/ leerkrachten ….en vaak niet meer weten wie we zijn, laat staan dat we weten wie onze ouders zijn, wat ze voelen, wat ze denken, wie ze zelf denken te zijn, wat ze zelf menen te voelen…is het wel echt, oprecht? Of is het eerder een weerspiegeling van hun eigen opvoeding? Dit kunnen behoorlijk confronterende bedenkingen zijn vanuit eigen verleden ,waarvan jij als volwassene nog de invloeden kan ervaren in je persoonlijk leven. Omdat je persoonlijk bewustzijn toeneemt, kan je je verleden duidelijker en scherper zien en kunnen onderliggende verdrongen gevoelens naar boven komen. Als het emotioneel zwaar aanvoelt, en je merkt dat je in je gevoelens blijft hangen, zoek dan toch maar even professionele hulp, zodat je verder kan met jouw leven. Je kan uiteindelijk een hoofdstuk uit je levensboek afsluiten en beginnen aan een nieuw beloftevol hoofdstuk dat JIJ schrijft. Je kan ook de vorige hoofdstukken blijven lezen en herlezen en je wentelen in boosheid, verdriet ….maar uiteindelijk zal het je niets verder opleveren of gelukkig maken. Vergeef jezelf, vergeef de ander, vergeef je ouder(s) , vergeef iedereen die je vanuit jouw gevoel gekwetst heeft en voel hoe lichter je hart wordt, als je zover bent dat je nog nasnotterend door je tranen heen kan glimlachen naar wat er nog voor je ligt. Je toe-komst.
In vorige blogs heb ik verwezen naar de gewonde heler in onszelf ( Cheiron), we hebben allen de kracht en de macht om onszelf te helen van het verleden ( hetgeen heel ver kan gaan, zowel langs vaders als moederskant). We hebben zoveel meer meegenomen aan zielservaringen voor onze incarnatie, dat het verder kijken naar de diepere lagen, wenselijk is. Ik heb dit twee jaar geleden in Nederland bij Sita Goelab gedaan: een diepzielshealing en opschonen van alle lijnen langs vaders – en moederslijn en nog heel wat lijnen ervoor. Wat me niet verbaasde was de behoorlijk ‘ zware ‘ lijnen langs moederskant en die lijn is zo goed als opgeschoond en heeft een mooie transmutatie ondergaan.
Het is een diepgaand healings-en transformatieproces die je raakt tot op een heel diep zielsniveau en kan je dus zelf ervaren en er helemaal doorheen gaan. Voor diegenen die een stukje verder en dieper in het losmaken van de invloeden van sterke lijnen willen opschonen, vind ik het een heel mooie weg.
Het is energetisch een prachtige weg die je niet even bij een kopje koffie aflegt, maar wel een heel bewuste weg en keuze.
Hoe bewuster je nu wordt, hoe meer je de behoefte voelt om de verbinding met jezelf, je Ziel, te herstellen en dit kan maar door je te ontdoen van de sluier die nog over je heen hangt en het prachtige wezen dat jij bent met liefde en zorg in je hart koesteren…tot je je geheeld en HEEL voelt.
H(eel) E( motioneel) E( nergetisch) L ( even ) .
De sluier vertroebelt al veel te lang te zicht op het mooie in jezelf en daardoor ook in de ander, want ook de ander laat zich met een sluier zien. Hoe kan je elkaar met die sluier werkelijk zien, voelen, horen, liefhebben? De sluiers zorgen voor afgescheidenheid, terwijl de behoefte aan verbinding heel groot is , de sluiers zorgen voor onechtheid in het elkaar écht kunnen zien, omdat je slechts een glimp kan zien van elkaar. En toch is het meest wezenlijke van elke mens: oprechte verbinding van mens tot mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel.
Waarachtige verbinding die kan ontstaan vanuit het helen en herstellen van ieders vrouwelijk/mannelijk deel in onszelf – vanuit HEELHEID ontstaan krachtige relaties van de Nieuwe Tijd.
Geniet van deze prachtige Nieuwe Maan meditatie

Namasté
Mieke
www.miekecoigne.com