Paragnost Eddie en Consulenten

Nieuwe maan 20 september

Nieuwe maan 20 septemberNieuwe maan 20 september 2017. De nieuwe maan van 20 september staat in Maagd. Nieuwe maan in Maagd is een geschikte tijd om extra aandacht te geven aan voeding, routine-matige gewoonten. Nieuwe maan kan je laten kijken waar je té veeleisend, té kritisch bent, téveel zoekt naar de gebreken en tekorten in de liefde vb, doch ook teveel eisend naar jezelf toe. Dit is dus een goede tijd om te onderzoeken waar je bij jezelf én de ander te streng bent. Het beste van jezelf geven en het beste bij de ander aan de oppervlakte halen is prima, doch als je hierin doorschiet, overdrijft neig je sneller nog naar de drang van perfectionisme. Hierdoor is de kans reëel mensen weg te jagen. Maagd heeft het niet gemakkelijk met het krijgen van feedback, en voelt zich hierdoor snel ‘ aangevallen ‘ en/of ‘ bekritiseerd ‘, waardoor het diepere gevoel ‘ niet goed genoeg te zijn ‘ aan de oppervlakte komt. In dit stukje kan nu ook heling plaatsvinden ( invloed van Cheiron laat ons onze diepere wonden voelen). Als je voelt in die diepere wonden vast te lopen, is het goed om hiermee aan de slag te gaan, zodat de kans mensen uit je omgeving en van wie je houdt, weg te jagen.

Wat kan je verder ondersteunen in het creëren van meer innerlijke rust, acceptatie en mildheid voor jezelf/ anderen:
– Onderzoek waar je op bepaalde vlakken in je leven vastloopt, die gebaseerd zijn op negatieve, Nieuwe maan 20 septemberblokkerende gedachten en overtuigen
– Waardoor word je getriggerd en hoe kan je sterk overheersend kritische reacties ombuigen?
– Waar snoer je de mond van geliefden omdat je je bekritiseerd voelt, onzeker voelt?
– Waar geef je téveel en hoe kan je nu balans brengen tussen geven en voor jezelf ontvangen?
– Maak je je vaak druk om iets wat je niet kan veranderen, controleren en hoe kan je hierin leren los te laten wat je niet kan veranderen?
– Ben je geobsedeerd bezig met ziekte, gezondheid, voeding zodat je leven ( en dat van je omgeving) erdoor overheerst wordt?
– Waar ben je voor jezelf en anderen te streng, te veeleisend en hoe kan je milder voor jezelf én anderen worden?

Besteed voldoende aandacht aan hetgeen goed gaat en wat niet goed gaat in je leven. Maagd heeft de terechte reputatie pietluttig te zijn: het beeld van Virgo doet ons herinneren aan de mensen die ooit hun competente oordeelkundige kwaliteiten gebruikten om ‘ het kaf van het koren ‘ te scheiden. Gebruik dus vooral die energieën om het kaf van het koren te scheiden: waar wil je verandering inbrengen, wat wil je loslaten , welke richting ga je verder uit , wil je iets veranderen op het vlak van gewoonten vb elke morgen een meditatief moment invoeren voor je naar het werk vertrekt, elke morgen een fruit of ander gezond ontbijt nemen , intekenen voor één of andere cursus , vroeger naar bed gaan ….schrijf maar eens jouw positieve intenties neer. Inventariseer je goede positieve intenties. Ik zeg vaak: ‘ Doe de dingen vanuit dienstbaarheid en niet zozeer vanuit het profijt dat je er kan uithalen ‘. Is je hart ( nog) betrokken bij het werk dat je doet? Voel je je harts verbonden met je partner en zo nee, heb je de intentie om de verbinding met elkaar te herstellen, samen? Wat Virgo betreft is de kenmerkende eigenschap het verlenen van hulp, dienstbaarheid. Ga eens voor jezelf na Nieuwe maan 20 septemberhoe het gesteld is met jouw manier van hulp-en dienstverlening. Hoe/ Op welke manier kan je iemand jouw hulp bieden? Het zijn niet noodzakelijk grote dingen, maar kleine dingen die een groots effect kunnen hebben!

Wat je ook doet, doe het in volstrekte overeenstemming met je goddelijke levensplan. Je voelt sterker en sterker wat werkelijk vanuit je Ziel het doel van je leven is, wat jouw goddelijke levenstaak is, met wie je zielscontracten hebt afgesloten, welke je nu mag laten gaan als dit de bedoeling is zonder een aardse strijd te voeren, liefde is ook los-laten voor ieders hoogste welzijn.
Het gevoel je bestaans-basis te willen versterken kan nu sterker dan ooit zijn, hetgeen je wel als confronterend kan ervaren; je komt hierbij ook heel dicht bij je ware ‘ IK BEN ‘. Je kan hierbij ook sterk het gevoel hebben dat de omgeving, vrienden, familie-banden veranderen, sommigen voelen reeds een tijdje dat de banden losser worden, tot vervlakken. Je kan je best teleurgesteld voelen omdat jij de ander heel goed aanvoelt, doch het is niet wederzijds. Wat je dan ook doet om toch op één lijn te komen, trekken en sleuren aan de ander werkt misschien voor heel even, tot je uiteindelijk accepteert dat het beter is los te laten, alle verwachtingen los te laten. Denken om de ander te herkneden, te hermodelleren, te veranderen is nooit een daad van respect en liefde en Nieuwe maan 20 septemberhierin merk ik nog vaak in gesprekken de verwachting dat de ander zal veranderen….in beperkte mate kàn de ander wel pogingen doen om patronen te doorbreken en daar zeker in lukken, doch de ander willen veranderen naar het beeld dat jij hebt over wie de ander zou moeten zijn om geliefd te worden, wordt moeilijk in de tijd waarin mensen bewuster zijn/ worden.

Sofiël is de beschermengel van wat de natuur ons geeft. Met de komende herfs-equinox kijken we naar wat Moeder Aarde ons geeft, alles is verzameld, velden zijn schoongemaakt. Dit alles zou onmogelijk zijn zonder zorg en toewijding. Engel Sofiël helpt ons onze jaarbalans op te maken, plannen te schikken voor het volgend jaar. Niets in ons leven moet/ kan hetzelfde blijven….we gaan steeds voorwaarts, vooruit. Als je volgend jaar je zoektocht verder zet om je hart/ je ziel te helen, jezelf verder te ontwikkelen, kan je beroep doen op de gouden energie van Sofiël, zodat je datgene ontvangt wat je verdient en waarmee je je toe-komst verrijkt.
Sofiël is het pure goud van het graanveld dat straalt als Licht, stroomt als helder water als de wind het in beweging brengt. Ze helpt bij de oogst en als de dorsmachine het ‘kaf van het koren ‘ scheidt, dragen haar sterke vleugels het graan dat de mensheid moet voeden. Dit is niet alleen de tijd van dankzegging voor hetgeen je tot nu toe bereikt hebt, maar ook de tijd om af te rekenen met alles wat je hebt afgegeven.

Heb een fijne Nieuwe maan !
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com