Paragnost Eddie en Consulenten

Niets ‘’overkomt’’ je ‘’zomaar’’

Niets ‘’overkomt’’ je ‘’zomaar’’Alles in het leven is energetisch verbonden. En wijzelf halen op energetische wijze ook alles naar onszelf toe.
Dus alle gebeurtenissen en verschijnselen die we tegenkomen in ons leven zijn daar omdat dit vanuit een dieper gelegen vlak gebeurt.
De mens creëert zijn eigen leven en we roepen ook alles zelf op.

Meestal gebeurt dit alles geheel onbewust en daarom horen we ook vaak uitspraken als ‘’waarom overkomt mij dit nu toch’’?
Als men zich bewust zou zijn dat alles in de schepping met elkaar in verbinding staat en dat we onze werkelijkheid juist daardoor zelf scheppen naar eigen verwachtingen en via ons psychologisch patroon dan zou men zien dat de dingen ons niet zomaar overkomen dan zou men zijn eigen leven in handen nemen.

Dan pas is het mogelijk om de diepere oorzaken van de vaak onplezierige omstandigheden op te lossen door in zichzelf te gaan zoeken.
Op deze manier kun je voorkomen dat de omstandigheden zich later weer aandienen maar dan op een nog dieper niveau.
Als je op die manier je leven in je eigen handen neemt en dus de verantwoording op jezelf neemt en niet bij een ander neerlegt dan kun je op een geheel andere manier in het leven gaan staan en een bewust mens worden die ook de vreugdevolle dingen kan omarmen.

Als bewust mens besef je dan dat alleen jij je leven kan veranderen en bijsturen en je op geluk, goedheid en waarheid kan richten.
Jouw waarheid dan wel te verstaan en niet dé waarheid want ieder mens heeft zijn eigen waarheid diep van binnen. En pas dan kun je jezelf los maken van de overtuiging dat we hier zijn om te lijden. Want we mogen alle gebeurtenissen in ons leven ombuigen naar vreugde dat is het uiteindelijke doel in ons leven op aarde.
Lijden hoeft niet meer en als je luistert naar de signalen diep in jezelf dan weet je dat je ervaringen je een steeds helderder zicht gaan geven.

Je hebt geleerd aan het leven en je mag nu in vreugde gaan leven je bent klaar om te ontvangen en je mag je los maken van alles wat je tegen houdt om je ware leven te gaan leven.
En inhoudelijk betekent het dat je jezelf los kan maken van alles wat je tegen houdt om in vreugde te gaan leven. Dus ook beperkende gedachten en oude patronen die je vast hebt gezet in je leven zoals je het tot dan toe hebt geleefd.
Je kan jezelf bevrijden hieruit en je leven dus een andere wending geven.
Hiermee wil ik niet zeggen dat je opeens alles los moet laten en dat je alles wat je is overkomen zomaar kunt veranderen want je mag daar wel bewust de tijd voor nemen. Keulen en Aken is ook niet op één dag gebouwd en neem daar bewust de tijd voor om alles de revue te laten passeren en kijk naar je leven zoals het tot nu toe is geweest.
Wees dus geduldig met jezelf.

Elke gebeurtenis in je leven heeft dus een betekenis en het is dus aan ons om de signalen die eronder verborgen liggen te leren begrijpen.
Voel jij je verdrietig in je relatie kijk dan wat de onderliggende oorzaak is. Loop je steeds tegen dezelfde dingen aan in je leven zoals mensen die je bedriegen, vertrouwen wat geschaad wordt, leugens waar je achter komt, ontrouw, onwaarheden die anderen over je vertellen en noem maar op kijk dan wat de onderliggende boodschap is.
En heb je de signalen weggeduwd of niet willen zien?
Heb je de boodschap niet gehoord diep in je toen je werd gezegd ’’dit is niet goed voor jou’’.
Heb je toen willens en wetens toch een band opgebouwd met die ander ondanks de waarschuwingen vanuit je onderbewustzijn en heb je toch doorgezet en daardoor een leven gekregen wat je al die miserie heeft gegeven?

Oké dan is dit voor jou nu wel duidelijk geworden en weet je dat je niet twee keer dezelfde stap zou zetten. Ik zeg bewust niet twee keer dezelfde fout want fouten maken we niet het zijn groeikansen en momenten waarop we dingen kunnen bijsturen in ons leven. Als er herkenning is voor jou weet dan dat je op elk moment het heft in eigen handen kan nemen en met jezelf aan de slag kan gaan om ingesleten patronen te doorbreken.

Schaam jezelf niet voor je keuzes die je hebt gemaakt in je verleden , want je hebt ze gemaakt op het bewustzijnsniveau wat je toen had.
Nu ben je gegroeid en weet je dat je diezelfde keuzes niet meer zou maken. En weet je ook hopelijk meer van de energetische verbindingen die er tussen alle dingen bestaat. Het één kan niet zonder het ander.
Alles in het Universum heeft een betekenis en een verbinding. En zo ook zijn wij mensen in de verbinding met elkaar en de keuze van de één kan onlosmakelijk verbonden zijn met de keuzes van de anderen.

Weet dat niets op zichzelf staat en dat wij echt de creatie zijn van onszelf, onze gedachten, uitspraken en daden.
Kleur je eigen leven in met je lievelingskleuren en je zal zien dat je leven zo langzamerhand uit de grijze tinten omhoog getild wordt.
Jij en niemand anders staat aan het roer van je leven en onthoudt goed dat er niemand is die je dit roer mag overgeven omdat je anders je kracht weggeeft en je uiteindelijke soul-purpose = de diepere verbinding met de taak van de ziel niet kan beleven.

Niets overkomt je zomaar en elke dag krijg je lessen en testen vanuit het Universum op je bordje. Weet dat het leven ook leuk mag zijn en dat je zeker mag genieten van de aardse schatten en dat dit vreugde geeft en dat je daardoor een voorbeeld kan en mag zijn voor anderen in je leven om zodoende de fakkel door te geven.
We zijn en blijven verbonden tot in aller eeuwigheid en wat we goed doen voor een ander doen we ook goed voor onszelf en vice verca.

Heb je behoefte om hier eens met mij over te praten dan kun je mij bereiken op box 68 Paragnost-Eddie

Warme knuffel,
Elisa-Lis