Paragnost Eddie en Consulenten

Met engelen communiceren

Met engelen communicerenEngelen brengen voor iedereen een duidelijke boodschap op een heel eenvoudige manier. Ze laten ons weten dat ze helemaal niet zo moeilijk te horen zijn, als we toch maar ons hart willen openstellen en willen luisteren. Ze laten ons weten dat ze heel dichtbij zijn en via een gedachte, een zachte fluistering, veertjes ….ze hebben bijzonder veel waardering en respect voor de weg die we afleggen op Moeder Aarde, dat we allen voor deze incarnatie hebben gekozen, voor dit leven. Ze bemoeien zich niet met ons leven, met onze keuzes, maar zijn wel aanwezig om ons attent te maken en ons te zegenen met inzichten en andere manieren om naar ons leven te kijken.

We kunnen op veel manieren met engelen communiceren via dromen, via engelenkaarten, automatisch schrift, een engelenbord of puur vanuit onze intuïtie. Wijzelf kiezen voor de manier die het beste bij ons past en wat natuurlijk voor ons aanvoelt. Mijn oma zaliger vertelde me dagelijks over de engelen al begreep ik als kind van 4 niet wat ze allemaal vertelde, maar ik voelde me wel omringd door een onverklaarbare aanwezigheid van warme energie, ik voelde me ànders. Ik kon als kind die ervaringen niet uitleggen noch verklaren, zelfs niet aan mijn ouders die helemaal niet bezig waren met engelen. Ik hing dus elke dag aan mijn oma’s lippen: het was ‘ ons engelenverhalenmoment ‘ . Mijn omaatje zaliger ligt aan de basis voor mijn bijzonder grote liefde voor onze engelen. Heel weinig mensen wisten van mijn grote liefde voor de engelen…want ik hoorde vaker dat mensen die in engelen geloven niet met hun voeten op de grond staan, dus ik zweeg in alle talen. Maar goed, het werd toch door de tijd heen duidelijk dat ik maar eens komaf mocht maken met mezelf te verstoppen daar zorgde onze krachtige AE Michaël wel voor…ondanks alle wenken en tekentjes bleef ik me koest houden dat ik wel degelijk met engelen verbonden ben tot ik uiteindelijk niet anders kon dan mezelf te laten zien, ongeacht welke labels ik opgeplakt zou krijgen, het deed er niet meer echt toe en op dit moment absoluut niet meer.
Dat was duidelijk mijn groeiproces en mijn weg hierin. Niettemin, sinds mijn 4de levensjaar was ik me al op mijn manier bewust van het bestaan van engelen.
Iedereen kan zich verbinden met engelen, iedereen kan boodschappen ontvangen van engelen…we hebben hierin een vrije wil of we hiervoor openstaan of niet. Mooi, niet?
Engelen zullen zich nooit opdringen. Engelen zullen ons nooit dwingen of forceren. Ze wachten tot wijzelf verbinding willen maken. Engelen hebben dus een engelengeduld. De tijd dat ik lesgaf hoorde ik vaker dat ik engelengeduld had met mijn leerlingen, en dat klopte inderdaad. Of mijn leerlingen me nu 1 keer of 10 keer uitleg vroegen over iets wat ze niet goed begrepen hadden, ik bleef manieren zoeken om het zodanig uit te leggen dat elke leerling de stof begreep en dan pas was ik de gelukkigste juf. Vandaar vermoedelijk mijn engelengeduld, onze engelen hebben me alvast dat engelengeduld meegegeven.

Communiceren met engelen vraagt geduld, omdat onze kanalen meestal in het begin nog niet zo goed afgestemd zijn op de manier waarop ze met ons willen communiceren. We zitten ook zo vaak in ons hoofd, in ons denken en onze oordelen over hoe communicatie zou moeten verlopen, dat we er mogelijks teveel druk en stress opzetten. Het is aanvankelijk ook zoeken wat de voor jou beste manier is om de boodschappen van de engelen op te vangen, te horen, te begrijpen.

We hebben naast de gekende klassieke chakra ’s ook onze oorchakra’s en die kunnen behoorlijk vervuild zijn, niet echt letterlijk bedoeld uiteraard. De meeste mensen hebben wel propere oortjes, wat ik bedoel is dat er dagelijks zoveel onze oren bereikt aan negatieve informatie, dat we meer gespitst zijn op negatieve informatie dan positieve…dus toch eerst even de oorchakra ’s opschonen met de hulp van AE Michaël. Hoe doe je dat? Simpel. Je vraagt AE Michaël de energie van je oorchakra’s op te schonen van alle toxische energietjes en je antennetjes af te stemmen op de voor jou juiste frequentie. Hallo, hallo.
Als je zelf auditief bent kan je een heel hoge en fijne frequentie ervaren, een licht verhoogde druk in je hoofd voelen…ik ervaar dit vaak in een consult en dan zeg ik nogal spontaan ‘ even wachten, ik krijg hier zo dadelijk een boodschap te horen die ik blijkbaar aan jou mag doorgeven ‘. Een beetje vreemd voor een cliënt, maar zo werkt dit wel voor mij.

Engelen geven NOOIT negatieve informatie of boodschappen door, nooit dwingend of belastend, zullen dus ook NOOIT boodschappen doorgeven als: ‘ je partner gaat vreemd hoor ‘ dan wel: ‘ Zoek hulp voor je relatie, er is vervlakking tussen jou en je partner ‘. Om die reden beantwoord ik nooit vragen of een partner vreemd gaat, seks heeft met iemand anders….ik laat dit soort vragen aan mij voorbijgaan omdat het niet bijdraagt aan een consult, dan eerder leidt tot escalatie. In eerste instantie worden die vragen gesteld, omdat er meestal aangevoeld wordt dat er geen vertrouwen ( meer) is in de partner en een vermoeden is dat de partner dingen verzwijgt en er andere gewoonten op nahoudt. Plotseling regelmatiger nawerken, uitgelopen vergaderingen die vaker een excuus zijn, geurtjes bij zich dragen ( voor hooggevoeligen valt dit vooral snel op), later of vroeger gaan slapen ( om contact te vermijden) …meestal weten mannen/ vrouwen heel goed dat er iets schort aan de relatie en antwoorden op vreemdgaan of seksueel contact hebben met iemand anders helpt niemand verder, integendeel. Engelen zullen je altijd laten kijken naar je relatie of de situatie waar je in zit, en wel op een eerlijke manier.

Hun adviezen zijn dus altijd verpakt in een adviserende en coachende boodschap.

Engelen zijn dus ook heel consequent in hun boodschappen: cliënten vertellen me vaker dat de informatie heel consequent is, ook al heb ik hen een tijdje niet gehoord. Ik schrijf evenmin de inhoud van mijn consulten op, wat soms wel eens wordt gevraagd. Ik kijk en voel elke keer weer opnieuw. Ik hoor de vragen en wensen van cliënten, en nog voordat de vragen worden gesteld verbind ik me met de engelen en de engelenkaarten en zie, hoor en voel tegelijk welke informatie er binnenkomt. En dit is niet altijd wat iemand graag wil horen. De tijd die tussen een reading én het zogenaamde ‘ uitkomen ‘ van een reading ligt, kan in ‘ tijd ‘ nogal wisselend zijn. Een reading is een dynamisch gegeven en omdat sommigen heel weinig geduld hebben met het aspect van de ‘ tijd ‘, geef ik ook eerlijk mee dat het aspect van manifestatie en realisatie niet versneld wordt door -tig keer in te bellen. Integendeel…dit werkt zelfs ‘ vertragend ‘.

Engelen kunnen dus via jou spreken ; wanneer je doorgeeft wat engelen zeggen, worden hun boodschappen via jouw mond en stem uitgesproken. Je stem verandert helemaal niet, je spreekt heel normaal tijdens het ‘ channelen ‘ van de engelenboodschappen en de inhoud ervan staakt nooit haaks op de vraag die een cliënt je stelt. Helaas gebeurt het wel eens dat iemand antwoord niets te herkennen van de informatie, dat is soms in een situatie waarin de persoon nog niet zover is om de informatie te laten indalen, rustig na te denken of eventuele weerstand los te laten. Soms vragen mensen me: hebben de engelen altijd ‘ gelijk ‘. Als een engelenmedium zich niet inlaat met de tragere trillingen van het doorgeven van informatie zoals vb vreemdgaan, oordelen over het gedrag van een derde persoon enz….dan laten engelen altijd de juiste omstandigheden zien en moet een engelenmedium zich zelf niet bemoeien met één of andere her-interpretatie van de boodschap of informatie.

Er volgt overwegend wél een gesprek over de informatie en dat meer in een coachende vorm. Het doel van een engelenmedium is onder alle omstandigheden zonder toevoeging van of weglating van informatie, die informatie doorgeven die bijdraagt aan iemands groei, bewustzijn én inzichten. En dit op elk levensvlak. Engelen weten dat we allen in een aardse context leven en zullen je dus helpen je leven op aarde neer te zetten, zodat je je levensdoelen en je gemaakte afspraken voor incarnatie, kan realiseren. Om die reden zijn engelen heel dichtbij…maar als we bang zijn om controle te verliezen

Heel belangrijk in het verbaal channelen van de engelenboodschappen is vooral ontspannen te zijn, geen druk te zetten op het doorkrijgen van boodschappen of informatie. De engelen maken gebruik van jouw woordenschat wanneer ze via jou spreken, je zal dus geen woorden gebruiken die vreemd zijn in je taalgebruik. Je bent je dus heel bewust van de boodschappen of de informatie die engelen te doorgeven.

In een volgend blok schrijf ik rond het werken met prachtige engelenkaarten of andere lichtwezens en hoe je het werken met kaarten gebruikt in combinatie met je heldere kanalen. Ik ben gewoon heel erg gesteld op engelen- en lichtwezens kaarten, de prachtige symbolen die verwerkt zijn in de kaarten, de kleuren, de vormen, met kaarten leren werken vraagt dus geduld, discipline en tijd om de betekenis aan te voelen, de betekenis te begrijpen, je eigen intuïtieve aanvoelen te oefenen en dat als geheel werkt heel heilzaam.
Eigen is het heel belangrijk dat iemand zijn eigen weg hierin zoekt, welke weg je ook volgt in het leren communiceren met engelen, zorg ervoor dat het jouw weg is, waarin jij je volledig kan mee verbinden. Je hoeft al lang niets aan de engelen te bewijzen, hoe goed je het doet. Je wordt altijd met jouw intenties gezien, wat anderen er ook van willen maken, of hoe er over geoordeeld wordt. Het maakt niet uit. Als alle wegen naar hetzelfde doel leiden, maakt het niet uit of je de informatie uit theeblaadjes haalt of gewoonweg doorkrijgt.

Als de boodschappen maar het allerhoogste dient voor de cliënt, dan is het doel bereikt om een bijdrage te leveren aan het welzijn en de groei van iedereen. Op weg naar de vijfde dimensie is het bewijzen van wat de beste manier zou zijn om mensen te helpen, niet meer nodig. Ieder mag op zijn manier een bijdrage leveren zoals het is bedoeld.

Tot een volgende keer.
Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com