Paragnost Eddie & Consulenten

Meesterschap…wat is dat ?

Meesterschap…wat een krachtig substantief!
Het heeft niets van doen met een titel …maar een staat van volledig Zijn en als we eens al oude wijzen erop nalezen…het is dus in feite niets nieuws.

In feite is er niets nieuws, alles is er al in potentie…en wat ooit vergeten is door de vertechnologiseerde op materieel gestoelde samenleving, komt terug aan de oppervlakte, weliswaar op een andere manier, maar toch…duik even in de geschiedenis van oude wijzen en het wordt duidelijker.

Wat is nu dat Meesterschap verwerven in het leven? Dat klinkt zo mysterieus, bijna magisch en toch is meesterschap verwerven een heel aards gegeven, een spiritueel- aardse taak, die we al dan niet willen opnemen of niet.
Aan het begin van de spirituele ontwikkeling vinden vaak een aantal wonderlijke gebeurtenissen plaats via vb meditatie, of via heldere/lucide dromen…het openstaan is een belangrijke voorwaarde; het begint met nieuwsgierigheid- een deel dat kennis wil opdoen enerzijds en een ruimere kijk op de dingen willen ontwikkelen anderzijds.

Soms gebeurt het wel dat er na die wonderlijke ervaringen een innerlijke strijd plaatsvindt….het verstand ( het logische denken) zal zich aanvankelijk verzetten omdat het regelrecht ingaat tegen het verstand ( het rationeel-logisch denken). Wat is er gebeurt?
Simpel: je verstand en je innerlijke wijsheid raken zijn in conflict met elkaar.
Herkenbaar voor velen…in heel veel gesprekken met mensen merk ik het conflict op en bevraag dan op een dieper niveau wat er zou kunnen gebeuren als ze ruimte geven aan hun innerlijke weten…antwoord: angst om enerzijds de controle te verliezen en anderzijds angst om voor raar, gestoord, laat staan voor gek te worden aanzien. Arme ziel is klaar voor de psychiater…
Laat je maar niet gek maken, zolang jij functioneert in het leven is er niets aan de hand…
O….er is heel veel aan de hand, maar niets om je zorgen over te maken!

Je zit in de volgende fase…je bent toch heel nieuwsgierig geworden en je begint te snuffelen in boeken die soms wel eens par hasard ( per toeval) uit een boekenplank recht voor je voeten vallen…toeval?
Ha, tenzij de boeken al op het puntje staan van vallen, daar gelaten…in veel gevallen is dit geen toeval, dat boek is simpelweg voor je voetjes gevallen…raap dit boek maar op en ga even snuffelen…wellicht is het een boek waarvan je zegt: ‘ Is dat wat, net hetgeen ik aan het zoeken was…en kijk, dat boek valt naar me toe… ‘.
Ik vind het altijd zo zalig als mensen zich zo plastisch uitdrukken… zo duidelijk en leuk.
Iemand die heel taalgevoelig is, waaronder ikzelf, let op iemands taalgebruik, het gebruik van metaforen, hoe iets zal aflopen ( verwacht je dit of bedoel je het anders?) taal: onmiskenbaar een heel krachtig medium!

Je hebt de smaak te pakken…na het lezen van boeken of als je geen leesbeest bent, schrijf je je alvast in in een cursus, of ga je een seminar volgen…en natuurlijk word je op gevoelsmatig vlak ook dieper geraakt. Net iets wat in onze samenleving heel lang verdrongen werd.

Veel mensen hebben het heel knappe kop, hebben gestudeerd op hoog niveau, hebben hét gemaakt op professioneel vlak, maarrrrr hebben lang geen contact meer wat ze voelen, hoe het zit met hun emoties, laat staan hoe ze ermee moeten omgaan en nog minder hoe ze over hun emoties moeten praten…dit hoor ik helaas nog heel vaak: ‘ Mijn partner kan zijn emoties niet uiten, ik weet niet wat er in mijn partner omgaat ‘ of ‘ We zijn inmiddels 30 jaar getrouwd en ik weet niet wie mijn partner is, ik weet niets van hem/ haar…mijn partner vlucht steeds meer in het werk en hoe meer ik aan de bel trek, hoe harder mijn partner zich terugtrekt ‘.

We weten dat door de tijd waarin we nu beland zijn ( sinds de jaren 80 zijn we geleidelijk naar de Nieuwe Tijd of Intuïtietijdperk gegroeid– leze er maar even Sonia Bos, Dr Roy Martina op na, zieners die ver voor hun tijd dit soort onderwerpen reeds aanpakten om ons goed voor te bereiden op de tijd van Nu) heel veel relaties in een diepe crisis zijn terechtgekomen.

Het is erop of eronder…doorgaan of stoppen. Er is geen excuus meer ,om relaties die niet gebaseerd zijn op volstrekte gelijkwaardigheid, hartsverbinding, transparantie, de schijn op te houden.
Waar dit nog steeds aan de orde is, is het een kwestie van tijd…of in andere gevallen blijven mensen bij elkaar omwille van schijnwaarden, uit angst, of omdat het gemakkelijk is.

Meesterschap...wat is dat ?Dit zijn keuzes die dan worden gemaakt waar ieder zelf de verantwoordelijkheid mag dragen.
Niemand heeft het recht zich hiermee te bemoeien, en zeker mediums of hulpverleners dienen zich van elke vorm van beïnvloeding te distantiëren.

Een klant heeft een hulpvraag en dit gaat niet over wat ik zou doen..dan wel: wat heeft een klant nodig om uiteindelijk zelf de keuze te maken. Dat vraagt dus elke keer weer een professionele ethische houding aan te nemen.
En dit bevordert het begin van het groeien naar meester-schap in het nemen van de stappen die nodig zijn om in dat meesterschap te groeien én hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen.

Gevoelens zijn een heel belangrijk onderdeel om contact te maken met innerlijke wijsheid, intuïtie, je innerlijke stem, je innerlijke gids. Het deel in jezelf dat graag deze ontwikkeling wil, zal er alles aan doen om evenwicht te creëren. Het is soms een heel grote opgave om de muur te slopen…!

Wanneer je langere tijd je echte diepe gevoelens verdringt, verstopt, kan het gebeuren dat je gevoelens op een bepaald moment een eigen leven gaat leiden.
Je kan dat de ervaring hebben dat wanneer je ruzie hebt zomaar in tranen kan uitbarsten, heftige gevoelsuitbarstingen hebt…de ander schrikt zich dan wezenloos voor die reactie want ja…je bent iemand die altijd alles lekker onder controle houdt, geen emoties laat zien, alles met de ratio benadert, en nu…wat krijgt die nou plots?

Wanneer het gevoelslichaam meer en meer in balans komt, zal het alles in het werk stellen evenwicht te bereiken in soortgelijke situaties,zodat je niet langer van die heftige emotionele ( buiten proportie) ontladingen hebt.

Daarna gaat de ontwikkeling verder in het mentale lichaam.De uiteindelijke harmonie bereik je pas wanneer je in conflict komt met je gedachten.
Het gevoel van eigen-waarde is hierbij belangrijk! En hier komt het op aan:

welke overtuigingen draag jij nog bij je over jezelf, over wie en hoe je bent?
aanvaard je elk deel van jezelf…niet alleen de leuke fijne toffe kanten, maar ook dat je ontzettend kan drammen, een jaloers kantje hebt…die donkere kantjes ( en heus …iedereen heeft donkere kantjes) ?
ben je beste maatjes met jezelf? ( stel je eens voor, je hebt een hekel aan jezelf, hoe kan je dan hopen dat iemand van je houdt, als je zelf niet eens je eigen gezelschap kan uitstaan?)
hou je on-voor-waardelijk van jezelf ( of heb je over jezelf nog een hele waslijst aan voorwaarden voor je helemaal van jezelf kan houden…)
Dit zijn dus allemaal zaken die je in je mentale lichaam ( je gedachten) erkent en die mogelijks veranderd dienen te worden, want hoe meer je van jezelf houdt, jezelf volkomen accepteert en ziet als een goddelijk wezen ( want allen komen we uit dezelfde Bron) des te meer je op een evenwichtige manier, blijer, tevredener wordt.
Op die manier kom je meer in contact met je eigen kracht om te creëren, word je je bewust van je gedachten, gevoelens…en ben je aardig op weg naar….
jouw meesterschap in jouw leven.

Liefs en een mooie weg naar jouw meesterschp in liefde en licht!

Medium Mieke

www.miekecoigne.com