Paragnost Eddie & Consulenten

Mediumschap zonder franjes

medium paranormaalZowat via alle soorten communicatiekanalen kunnen we lezen wat een medium doet, wat mediumschap inhoudt, waar je je kan laten opleiden tot medium, en wat het nieuwe mediumschap in de Nieuwe Tijd verandert.

Ik wil heel graag in eerste instantie dit meegeven: we komen allen van dezelfde Goddelijke Bron, velen herinneren zich levens uit de tijd van Atlantisch, Lemurië ….en iedereen is in min of meerdere mate spiritueel begaafd en draagt het mediumschap in de kiem. Ik ben heel blij dat ik bij mijn klanten en in mijn praktijk opmerk dat heel veel mensen openstaan om met hun eigen gaven iets te gaan doen, en dit sluit heel mooi aan op de tijd waarin we nu duidelijk gekomen zijn.

Iedereen kan zich nu verder ontwikkelen in eigen mediumschap, doch omdat er vaak nog de gedachte leeft vanuit angst, twijfel,, onzekerheid…en opgekeken wordt naar hét medium die alles eens lekker zal vertellen hoe het zit…blijven mensen vaak nog iets langer hangen in ongeloof over eigen gaven.
Laat ons maar geduldig zijn, omdat we weten dat de weg ernaartoe open ligt en iedereen hierin een vrije keuze mag nemen.
Vissentijdperk is voorbij, echt voorbij…Welkom lieve mensen in het Intuïtietijdperk of Nieuwe Tijd of nog beter gekend als het Aquariustijdperk.

Gun jezelf even een blik op onze complexe kijk van het Mediumschap, terwijl het in de Ongeziene Onstoffelijke Wereld heel simpel is hoor. Wij willen nog steeds onderscheid maken, wat is goed, wat is beter,, maar neem het maar gerust van me aan: de ene gave is niet beter dan de andere, maar daarover straks iets meer.

Een medium is eenvoudig iemand die vanuit ( heel veel) onzichtbare dimensies boodschappen aanreikt en dit kan via diverse kanalen ( horen, zien, weten,voelen, proeven, ruiken) afhankelijk van welk kanaal het sterkst ontwikkeld is.

Het ‘ channelen ‘ van informatie komt het vaakst voor. Tijdens het channelen staat een medium in verbinding met een gids, een Aartsengel, Lichtwezens enz…die zowel persoonlijke boodschappen doorgeeft als boodschappen op wereldlijk vlak, boodschappen die ons allen ( kunnen) aanbelangen.
Een voorbeeld waar ik graag naar verwijs is www.wakkeremensen.blogspot.be
Hier zie je steeds de naam van de persoon die de soms heel omvangrijke boodschappen ‘ channelt ‘ en doorgekregen zijn van een diversiteit aan Lichtwezens.
Tijdens het channelen is een medium zich wel bewust van de informatie dat het doorgeeft.
Bij het channelen in trance wordt het lichaam van het medium ingezet om boodschappen door te geven. Wat is nu het grootste verschil tussen ‘ gewoon ‘ channelen en trance channelen?
Het bewustzijn van een trance medium is uitgeschakeld doordat het in een heel diepe vorm van trance geraakt en zich meestal de boodschap niet herinnert.
Een heel goed voorbeeld van een trance medium was de gekende Edgar Cayce

Mediums met een helderziende gaven zien beelden die rechtstreeks verbonden zijn met boodschappen. Deze mediums zien beelden die tijd- en ruimte overstijgend zijn; beelden uit het verleden- het heden en de toekomst. Mediums met een helderziende gave zijn ook vaak helderwetend en heldervoelend…het hoeft niet, maar we zien toch vaak dat deze gaven aanwezig zijn.
Het is duidelijk op te merken in het taalgebruik dat een medium dan hanteert en dat kan heel afwisselend zijn.
Er zijn heel veel mensen met een helderziende gave en steeds meer mensen worden zich hiervan bewust in deze tijd. Niet denken dat je gek bent omdat je dingen ziet ( vooruit kan zien vb) erover praten, een dagboekje bijhouden werkt ondersteunend.

Mediums die Engelenboodschappen doorgeven hebben als doel krachtige en levensbevorderende handvatten en tools aan te reiken zodat elkeen in verbinding met zichzelf leert te staan en ook contact kan maken met de engelen. Ook hierin zijn de vier belangrijkste doorgeefkanalen een middel en hierin zijn er meestal 2 kanalen heel sterk ontwikkeld….maar dit is evenmin een wet.
Een Engelenmedium kan ondersteunend gebruik van de diverse soorten Engelenkaarten.
Mensen hebben hun eigen voorkeur hierin en dat mag, iedereen is vrij om een medium te kiezen waar hij/ zij veilig en vertrouwd bij voelt.
Soms hebben mensen wat argwaan in een Engelenmedium omdat de Engelen helaas nog gezien worden als ‘ soft ‘…neem het maar van me aan, niets is minder waar.

Een medium dient zich goed bewust te zijn van wat zich in de ongeziene wereld afspeelt en dat vraagt een voortdurend zichzelf bijsturen, aan zichzelf blijven werken om verder te kunnen groeien.
Een voldoende goed medium is zich bewust vanuit welk laag een boodschap komt, net omdat mediums zich heel goed afstemmen op de emoties, gevoelens, wensen en verlangens van een cliënt, de wenspakketjes oppikken en soms onbewust de informatie vermengen met de wenspakketjes.
Resultaat: de boodschap wordt mooier gebracht of negatiever dan de bedoeling was.

We moeten hier durven naar kijken….mediums zijn niet onfeilbaar, geen alleszieners of allesweters en dat is ook niet aan de orde.
Het is ook heel goed mogelijk dat een medium bij een vraag in een situatie geen antwoord gegeven wordt…om redenen die we soms nog niet mogen weten.
Een eerlijk medium zal dan ook die boodschap durven geven, eerlijk…
De kans is dus ook groot dat er dan informatie doorkomt vanuit een ‘persoonlijk bewustzijnsniveau’ of zelfs een ‘lagere entiteit ‘.

Zoals er op aarde heel wat bewustzijnsniveaus zijn, geldt dit eveneens voor de ongeziene wereld.
Een medium geeft de boodschappen ongecensueerd door en natuurlijk is het altijd mogelijk dat iemand die boodschap niet leuk vindt, in discussie gaat, vergelijkt met….het is niet de taak van een medium hierin mee te gaan of bewijzen te voeren, want dit is onmogelijk.

Het mediumschap is geen exacte wetenschappen en niet verifeerbaar: iemand hiervan willen overtuigen is verloren energie.
Iemand laten kijken naar een situatie, tot zelfrelfectie komen, zelfverantwoordelijk nemen in het leven staat in het teken van het mediumschap in de Nieuwe Tijd.

De vele wegen die openliggen laten zien…alleen ja, daar moet iedereen zelf die keuze maken en er doorheen willen gaan.

Het artikel pretendeert niet volledig te zijn, ik ben me ervan bewust dat ieder zo zijn zegje wil hebben, en ook dat is goed…maar één ding is helder: medium ben je niet voor even, maar voor het leven, we zijn in dienst van God, onze belangrijkste werkgever en zoals ik dan ook graag meegeef:
elk medium werkt met eigen specifieke gaven, de ene gave is niet beter dan de andere, net zoals de een wel een mooi schilderij kan maken maar het daarom nog niet schopt tot een fantastisch schilder, maar wel een fantastisch pianist is.

In liefde en licht, dankbaar voor de mooie weg die we allen mogen afleggen, en dat op een luchthartige manier…omdat humor een element is dat we er zeker nog meer mogen aan toevoegen.

Medium Mieke

www.miekecoigne.com