Paragnost Eddie & Consulenten

Meditatie in hartsverbinding-Christusbewustzijn

Meditatie in hartsverbinding-ChristusbewustzijnElkaar ontmoeten vanuit ons hartcentrum is een totaal andere ontmoeting dan gewoon samenzijn. Een hartsverbinding stelt ons in staat om de universele liefdesenergie met elkaar uit te wisselen. Een manier om de ander vanuit een hoger perspectief te ervaren en elkaar als gelijke te zien. Samen kan je elkaar in eenheid ontmoeten, als eenheid vanuit de Bron waaruit jullie zijn voortgekomen. Die ervaring is heel bijzonder om elkaar in het liefdescentrum vanuit jullie hartsbewustzijn te ontmoeten.
Het is de bedoeling dat iedereen zich van dit hartsbewustzijn bewust wordt, als de meest diepzinnige manier van Zijn .In de volgende meditatie kan je je verbinden vanuit je hartsbewustzijn. Je kan deze meditatie inspreken en zo vaak herhalen volgens jouw gevoel.
Meditatie
Zoek een rustig plekje waar je niet gestoord wordt.
Ga rustig en comfortabel zitten en verbind je met je ademhaling.
Adem een aantal keer diep in via je neus en adem rustig uit via je mond.
Zak dieper in je ademhaling en voel waar je mogelijk nog spanningen voelt in je lijf.
Adem bewust in die plekken en laat elke ervaring er zijn.
Verbind je met je aardester chakra (10 cm onder je voeten = 8 ste chakra onder) en je zielester (10 cm boven je hoofd= 8ste chakra boven) en zet je aura bewust om je heen. Maak je ruimte zo groot als jij zelf fijn voelt.
Vul je met de aarde en kosmische energie en voel je sterk en krachtig in jezelf en je ruimte.
Laat elke gedachte los tot je voelt dat het stil is in je hoofd.
Let heel zachtjes je rechterhand op je hart en leg zachtjes je linkerhand op je rechterhand en adem in een rustig ritme in je hart en laat je handen heel zachtjes meegaan in de beweging.
Voel je hart kloppen.
Stel je een situatie voor waarin je liefde, vreugde, blijdschap ervoer. Neem je tijd om om je helemaal in de ervaring te verplaatsen. Neem waar wat je voelt tot je hele wezen vervuld is van liefde, vreugde, blijdschap.
Ga er met al je zintuigen in mee tot je liefde, vreugde, blijdschap BENT.
Visualiseer een bal van prachtig puur licht in je hart en laat alle liefde, vreugde, blijdschap daarheen stromen om er in meegenomen te worden.
Laat je vreugde het grote vuur van de vlam van hartsverbinding ontsteken en met jou verbinden.
Voel je hart gloeien en opengaan.
Voel de licht- en liefdesenergie vol liefde, vreugde, blijdschap stromen, van binnenuit. Adem rustig in deze zuivere energie van licht en liefde.
Visualiseer het Heilig Hart vlak boven de plek van je fysieke hart en laat je energiestroom het Heilig Hart naar binnen stromen.
Voel hoe de liefdeskracht van het Heilig Hart terugstroomt naar jou en vul je hele wezen met die zuivere energie van licht en liefde.
Ervaar hoe je één wordt met de Bron van scheppende kracht en met je ware goddelijke wezen.
Ontsteek je eigen vlam en word het Heilig Hart dat je toegang geeft tot het universum.
Het Heilig Hart vormt de verbinding met andere dimensies en maakt het mogelijk nieuwe dimensies te ontdekken.
Straal in eenheid met het Heilig Hart deze prachtige zuivere liefdeskracht naar de wereld, de mensheid en AL WAT LEEFT.
Voel nu hoe je één in liefde en licht bent met de diepste transformerende en helende kracht die er is.
Adem rustig in je ervaring, je gevoel, zonder oordeel.
Geniet van je ervaring en blijf zolang in deze hartsbewustzijnmeditatie als voor jou fijn voelt.
Kom dan langzaam terug naar het hier en nu in drie tellen.
Drie: haal een paar keer rustig in en uit
Twee: beweeg je lichaam zachtjes heen en weer, je kan je lichaam zachtjes uitrekken, geeuwen
Een: open je ogen, maak contact met de plek waar je bent, kijk even met zachte blik rond, sta rustig op, drink een paar glazen water en geniet nog even na van deze meditatie.
Mocht je je na de eerste keer dat je deze meditatie doet wat ijl voelen in je hoofd, maak dan contact met de grond door met je voeten even krachtig te stampen. Goed aarden na een meditatie is heel belangrijk. Schenk ook voldoende aandacht aan het voedsel dat je tot jou neemt.
Ik ben heel gevoelig voor voeding en richt me vooral vanuit de Ayurveda op wat mijn lichaam en geest in balans houdt. Voor jou kan dit weer anders zijn. Voel wat goed voor jou is.
De nieuwe vorm van communicatie in de Nieuwe Tijd is gebaseerd op een ontmoeting op hartsniveau en hierin wordt taal minder belangrijk.
Woorden dekken de lading niet langer. Het ontwakend Christusbewustzijn verbindt de harten van alle mensen met elkaar via het Heilig Hart.
Ik geloof oprecht dat dit een bijzondere transformatie tijd is waarin we groeien van aardemens tot kosmisch mens.

In licht en liefde
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com