Paragnost Eddie en Consulenten

Meditatie met de Aartsengelen van de 7 stralen

Meditatie met de Aartsengelen van de 7 stralen We zien steeds meer en meer het belang en de kracht van de zeven Grote Stralen van de Schepping. Een Straal is een energie of een kracht; als we de vibratie van elke Straal leren kennen, kan er veel in ons leven veranderen.
We kunnen opnieuw toegang krijgen tot nieuwe niveaus van spiritualiteit als we met de energieën van de Stralen werken, waardoor we voorbij de grenzen van onze 5 fysieke zintuigen doordringen tot die van helderhorendheid, intuïtie, telepathie, helderziendheid en contact met de kosmos.
Elke straal heeft een eigen kleur in de fysieke wereld, maar ook een eigen kleur op spiritueel niveau voor degenen die kleuren kunnen ‘ zien ‘.
Kleur is nl een belangrijk bestanddeel van Gods schepping, Stralen kunnen dus bijdragen aan kennis van onszelf én van onze rol in de kosmos.
Het Stralensysteem omvat 7 Stralen, elk met eigen energie, vibratie. Elke Straal heeft een Aartsengel die ervoor verantwoordelijk is en worden de ‘ Aartsengelen van de Stralen ‘ genoemd. We kunnen dus deze Aartsengelen aanroepen voor persoonlijke hulp en dienstverlening op planetair niveau.
Het kan ook gebeuren dat er plots een geur om je heen komt tijdens een meditatie. Geuren hebben dezelfde vibratieniveaus als de stralen. Er ontstaat een heel krachtige verbinding met de Aartsengelen als je met de 7 Stralen werkt en/ of mediteert.
Je kan de volgende meditatie inspreken , zodat je deze in alle vrijheid en zo vaak je wil, kan beluisteren.
– Ga comfortabel op een rustig plekje zitten, waar je niet gestoord wordt. Zet je voeten plat op de grond en leg je handen met de palmen naar de hemel gericht. Adem een paar keer rustig in en uit. Sluit nu je ogen.
– Visualiseer dat er uit je voetzolen sterke dikke wortels groeien die door de vloer heen dringen. Bij elke inademing stel je je voor dat die wortels steeds dieper en dieper in de aarde doordringen totdat je je stevig verankerd voelt. Bij elke inademing voel je de energieën van de aarde langs de wortels in je lichaam komen tot ze je hele lichaam vullen.
– Vraag nu aan Aartsengel MICHAËL je aura en je fysieke lichaam te vullen met zijn BLAUWE STRAAL. Visualiseer dat deze straal door je KRUIN binnenkomt , zich door je hele lichaam verspreidt en je hele aura vult. Vraag Aartsengel MICHAËL je te vullen met moed en kracht en met zijn zwaard koorden die je aan negatieve gedachten binden, wil doorsnijden. Sta open voor zijn energie en woorden. Als dit voor jouw gevoel klaar is, bedank je hem en gaat verder.
– Vraag nu aan Aartsengel JOFIËL de GELE STRAAL door je kruin te laten stromen om je geest te vullen met de KENNIS en WIJSHEID die je van jongsaf hebt geleerd. Vraag Aartsengel JOFIËL je je kennis en wijsheid te laten groeien, zodat je anderen kan leren en helpen. Sta open voor deze energie en woorden en als dit voor je gevoel klaar is, bedank je hem en gaat verder.
– Open nu je hart voor de ROZE STRAAL van Aartsengel CHAMUËL en visualiseer dat hij via je hart je fysieke lichaam binnenkomt. Vraag hem je te helpen bij het vinden van liefde, mededogen en de kracht om mensen te vergeven die je kwaad hebben berokkend. Vraag hem ook vergeving voor leed die jij anderen hebt aangedaan, al dan niet bewust. Wacht nu even om Aartsengel CHAMUËL zijn werk te laten doen. Sta open voor de healende energieën en zijn woorden. Bedank hem en ga verder.
– Voel nu hoe Aartsengel GABRIËL de WITTE STRAAL van HARMONIE en ZUIVERHEID door je kruin naar binnen laat komen en je fysieke lichaam en aura laat vullen. Vraag Aartsengel GABRIËL om INZICHT in de lessen die je in dit leven moet leren en om hulp bij het opheffen van blokkades. Vraag hem je leven te vullen met VREUGDE en EDELMOEDIGHEID. Laat Aartsengel GABRIËL zijn werk doen en sta open voor zijn boodschappen. Bedank hem en ga verder.
– De GROENE STRAAL van Aartsengel RAPHAËL is de Straal van GENEZING en OVERVLOED. Stel je voor dat deze Straal door je kruin in je fysieke lichaam komt. Als je ziek bent, vraag hem dan om hulp, als je andere zieken kent uit je omgeving, vraag je of hij met zijn Groene Straal andere zieken en Moeder Aarde wil helpen voor hun allerhoogste goed. Sta open voor de boodschappen van hem, bedank hem en ga door.
– Vraag aan Aartsengel URIËL je aura en geest te vullen met zijn GOUDEN STRAAL van VREDE en SERENITEIT. Vraag hem om hulp bij het uitzenden van dit gevoel naar anderen die moeilijke tijden doormaken. Wacht even om Aartsengel URIËL zijn werk te laten doen. Sta open voor zijn energieën en woorden. Bedank hem en ga verder.
– De laatste van de zeven Aartsengelen die je aanroept is Aartsengel ZADKIËL van de VIOLETTE STRAAL. Stel je voor dat zijn Straal door je kruin binnenkomt, zich door je fysieke lichaam verspreidt en je aura vult. Vraag Aartsengel ZADKIËL negatieve gevoelens, gedachten op te lossen en te vervangen door LIEFDE, VREUGDE en GELUK voor het leven. Laat Aartsengel ZADKIËL zijn werk doen en sta open voor zijn boodschappen, zijn energieën. Bedank hem.
Je hebt nu de kracht en de energie van de Aartsengelen in je, geniet van hun liefdevolle beschermende en helende energie.

Als je klaar bent, sluit je je spirituele centra van hemelse communicatie.
Concentreer je op je ademhaling en voel spirituele energie door je lichaam opstijgen naar je kruin.
Visualiseer dat de energie naar de kosmos terugstroomt.
Visualiseer dat de opening in je hoofd, waardoor de energie door je lichaam binnenkwam, dichtgaat.
De energie van de aarde zakt langzaam via de wortels terug in de aarde.
Neem rustig de tijd om terug in het hier en nu te komen.
Open je ogen, rek en strek je lichaam en word je bewust van je fysieke lichaam.
Na deze meditatie neem je rustig de tijd om je activiteiten op te nemen, drink een glaasje water of een kopje biologische thee en voel je gedragen en verbonden met de Aartsengelen en hun healende energie.
Veel liefs
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com