Paragnost Eddie en Consulenten

Matiging- Gematigdheid als wegwijzer

Matiging- Gematigdheid als wegwijzer Een alternatieve kijk op Gematigdheid ( Temperance) : laat deze kaart even op in- werken en laat je fantasie even de vrije loop.
Matiging – gematigdheid is een ouderwetse term voor wat we tegenwoordig ‘de menselijke maat’ noemen. Evenwicht, gelatenheid, zielenrust en harmonie zijn de steekwoorden voor de komende weken.

Gematigdheid laat de vreugde zien die je voelt wanneer je gezond en innerlijk in evenwicht bent, goed voor jezelf zorgt en van jezelf houdt. Op die manier kun je ook in harmonie met je omgeving zijn. De kaart staat voor ‘de juiste maat’. Gematigdheid kan ook staan voor genezing en dat je beter wordt. Deze kaart staat voor harmonie, evenwicht, gelatenheid en zielenrust.

Het ‘Juiste mengsel ‘ is de balans tussen geest en lichaam en het evenwicht van je innerlijke wereld met de omgeving en dit t kun je bereiken door iedere keer weer vanuit je centrum te handelen. Dan ben je in harmonie met jezelf en kun je ook in harmonie omgaan met de buitenwereld.

In je werk staat Gematigdheid voor het evenwicht en de gelatenheid waarmee je je werk doen. Dit gebeurt in een aangenaam werktempo. Het is hierbij niet belangrijk voor je of je veel of weinig te presteert. Gematigdheid heeft niets te maken met het niet willen werken. Het geeft meer de krachtige rust aan waarmee je het werk doen en dit in een vriendelijke harmonieuze werksfeer.

In relaties staat Gematigdheid voor een periode van tevreden, gelukkige harmonie, en een benadering vol genegenheid. Dit is iets wat alleen in stilte kan gebeuren in een liefdevolle omgang met elkaar. Bij Gematigdheid zijn er geen opdringerige activiteiten of uiterlijke glans, alleen een innerlijk intimiteit en bescheidenheid die je ervaart. Er kan nu ook een nieuwe fijne verbinding op het pad komen. De krachtige werking van de komende Nieuwe Maan op 16 april in Ram brengt meer vuur en passie in ons leven. Hierover kan je over een paar daagjes een blog over lezen.

De symboliek van Gematigdheid
De engel Michaël is de gids van het leven naar het dodenrijk. Op deze kaart is hij vooral te zien in zijn functie als gids. Hij schenkt zeer zorgvuldig de inhoud van de ene in de andere kelk. De engel geeft ons hiermee aan dat we in alle zaken de juiste balans moeten zoeken. De beloning hiervoor vinden we als we hetzelfde pad als de engel bewandelen, we zien dan uiteindelijk het goddelijke licht van het meesterschap. Met de twee kelken wordt dualiteit weergegeven, het mannelijke en het vrouwelijke aspect, het denken en het voelen en alle andere polariteiten in het bestaan. De engel verbeeld het goddelijke deel van ons, het hogere zelf. Hij zorgt voor het evenwicht tussen de twee uitersten door het samen te voegen. Het in harmonie en evenwicht zijn met zichzelf is niet alleen een innerlijk gebeuren. Het heeft ook zijn weerslag in het leven van alledag in onze relaties, familie, werk, gezondheid etc.
Verdere symboliek voor het bereiken van evenwicht door samengaan zien we in het teken op de borst van de engel. De driehoek staat voor de goddelijke drieëenheid en het vierkant voor de fysieke wereld, tezamen vormen zij het universum. De engel staat in het water en op aarde. Dit verbeeldt het samengaan van lichaam en ziel. Het zonneteken en de stralende kroon staan voor het goddelijke inzicht in het samengaan van uitersten dat uiteindelijk leidt tot verlichting
Gematigdheid is numerologisch een 5 ( XIV = 14= 5) en is het vijfde element, ether, op de kaart aanwezig in de vorm van elektrisch aandoende stroom tussen de twee bekers.
In het gunstige geval weet je een situatie op een goede manier te benaderen of aan te pakken. In de tarot staat Gematigdheid voor het zoeken en vinden van de gulden middenweg; het zoeken en vinden van balans betekent dat je een meer harmonieuze periode tegemoet gaat. Gematigdheid zorgt ervoor dat we wat water bij de wijn doen, zonder onze eigenheid te verliezen, laat ons wat assertiever zijn als we ons teveel terugtrekken. De kruiken mogen uiteindelijk beiden even vol zijn. Gematigdheid kan je er op wijzen dat gezondheidsvlak het matigen van spijzen, drank, medicijnen enz….je gezondheid ten goed komt. Op zakelijk vlak is het aangewezen te streven naar een win- win situatie, ook dit toont Gematigdheid in een tarotreading.
Omgekeerd: De omgekeerde tarotkaart Gematigdheid waarschuwt in het geval gevoelens, emoties, gedrag extreem dreigen te worden of op ongewenste manier dreigen te escaleren. Daardoor gaat de balans verloren. Het kan zijn dat je uitschiet in slechte gewoontes die je gezondheid bedreigen. Gematigdheid omgekeerd kan ook duiden op relaties die onstabiel worden doordat jij of je partner, of beiden, zichzelf te buiten gaan aan onmatig gedrag of te dramatische uiting van emoties. Dit hoeft niet alleen te slaan op woede of agressie, maar ook afzondering en onderdanigheid zijn gedragsuitingen die tot een onevenwichtige relatie leiden. In zaken moet je uitkijken dat je niet te toegeeflijk bent of jezelf al te zeer laat gebruiken.
Als alle aspecten van jouw wezen in balans zijn, kan je innerlijke vrede ervaren. Je zult rustige energie om je heen creëren, en je gedachten, woorden en daden zullen meegaan in de positieve energie.

De Engel van de Harmonie kan je helpen alles wat met jou te maken heeft in balans te brengen. Vraag haar om hulp bij het kalmeren van je innerlijk. Je kunt hieraan bijdragen door mooie boeken en muziek in huis te halen, en door gewelddadige en negatieve films en muziek te mijden. Vraag haar om je te helpen meer harmonie in de wereld te brengen door meer vriendelijkheid en begrip te tonen. En slotte met respect en zorg met de aarde en haar bronnen om te gaan.Als alle aspecten van jouw wezen in balans zijn, kan je innerlijke vrede ervaren. Je zult rustige energie om je heen creëren, en je gedachten, woorden en daden zullen meegaan in de positieve energie.

De Engel van de Harmonie kan je helpen alles wat met jou te maken heeft in balans te brengen. Vraag haar om hulp bij het kalmeren van je innerlijk. Je kunt hieraan bijdragen door mooie boeken en muziek in huis te halen, en door gewelddadige en negatieve films en muziek te mijden. Vraag haar om je te helpen meer harmonie in de wereld te brengen door meer vriendelijkheid en begrip te tonen. En slotte met respect en zorg met de aarde en haar bronnen om te gaan.

Warme groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com