Paragnost Eddie & Consulenten

Massaal ontwaken

Massaal ontwakenDagelijks worden we via de media geconfronteerd  met gebeurtenissen die ons allen in meer of mindere mate heel diep raken, die diepe emoties teweegbrengen, en waar soms met angst op gereageerd wordt.

Leed is de factor die ons wakker schudt, dat we ons vragen stellen, dat we voelen dat er meer is dan het leven op aarde, dat er ergens een diepere betekenis is in alles wat ons hart raakt.

Het leed  is ook in ons persoonlijk leven vaak dé kracht die ons aanzet tot verandering, dat we wakker zijn geworden en dit is wat ons als mens ook verbindt.

We bevinden ons op dit moment heel duidelijk in een energieveld waarin mensen massaal wakker worden geschud, er  heerst op alle vlakken wereldwijd en in persoonlijk leven chaos, het lijkt wel of wereld’leiders’ gestoord zijn geworden, conflicten worden beslecht met wapens en vechtpartijen, de media brengt zaken aan het licht waar mensen op verschillende manier op reageren en mee omgaan, dieren worden mis(be) handeld op -tig manieren.

Het filmpje dat me vandaag voor de ogen kwam wekte een wirwar van gevoelens bij me op: kleine kuikentjes worden ondergedompeld in verschillende verfkleuren…omdat mensen dit best een leuk paasgeschenk voor hun kinderen vinden?

Dit is ons massaal ontwaken en we kunnen twee wegen uit: of we laten ons overrompelen in een scala van emoties en reacties en terugkeren naar middeleeuwse praktijken of we kunnen proberen zelf in evenwicht te blijven en elke keer weer opnieuw naar ons hart gaan…en ook ik hou vaker dan anders mijn hart vast…omdat het een weten is dat er nog heel wat op aards niveau opgeschoond en opgeruimd zal worden, voor we echt in een nieuwe wereld kunnen leven, in volstrekte harmonie.

Laat staan dat ook onze Grote Moeder Aarde zelf in een versnelde transit verder opschoont.
Soms krijg ik wel de opmerking dat ik me niet moet verbinden met nare, ellendige situaties, omdat het niet hoort bij iemand die spiritueel is, spiritueel werk doet…Het is even heel verwarrend geweest, in de zin van: wat wordt dan verwacht van mij over hoe ik me dan zou moeten gedragen omdat ik geen beenhouwer of bakker ben?

Als kind stak ik al mijn nek uit voor de meest kwetsbaren op aarde, geleidelijk aan ging me toch maar wat ‘aanpassen ‘ aan die verwachtingen, probeerde ik toch in de pas te lopen…maar als je pionier en voorloper op aarde bent gezet, past het niet bij je blauwdruk je kop in het zand te steken.
Dus heb ik mezelf toch weer even die flinke schop onder mijn kont gegeven om meer op het juiste moment doelgerichter en efficiënter met wantoestanden om te gaan.

We moeten ons  hoofd niet in het zand steken en doen alsof het ons niet aanbelangt, het leven en wat op aarde gebeurt, belangt ons allen aan. We hebben het toch over de tijd waarin we naar hartsverbinding groeien, we staan er niet als een ‘ik’ gericht persoontje in….

Om die reden is het ook goed om hier samen over te praten, meningen te delen, acties op te zetten voor ( en niet tegen)  het is niet de bedoeling om droevig, boos, rancuneus, haatdragend te handelen, net omdat dit allemaal deel uitmaakt van een verdere aardse opschoning en uitzuivering.

Het is dus zeker geen makkelijke tijd maar weet dat we in het hele proces alle hulp van Boven krijgen, als we maar bereid zijn om in liefde te handelen en niet in vergelding.
We mogen ons niet laten beïnvloeden door leed en turbulentie; het is net in deze tijd ons te focussen op onze eigen innerlijke vrede en balans, het vraagt nu een volledig openstellen voor goddelijke leiding en vertrouwen te houden in onszelf

Velen zijn al zo vaak op aarde geïncarneerd, we worden niet in de steek gelaten!
De grote veranderingen hebben zich al langer dan vandaag aangekondigd doch het transformatie- en transmutatieproces gebeurt in een grote versnelling.

We hebben allen gekozen om op dit moment op Aarde te incarneren om er samen deel uit te maken van het grootse Plan nl het creëren van een plaats waarin ieder levend wezen (incluis dieren, planten, mineralen) het leven mag ervaren zoals het is bedoeld: in harmonie, in liefde en in vrede.

Elke catastrofe ( hoe erg we dit als mens ook mogen beleven en ervaren) leidt ons tot verandering, inzichten en geeft ons de kans om andere keuzes te maken die bijdragen tot een evenwichtiger leven.
De Aarde ondergaat samen met ons allen best heel intense veranderingen, en dat is de reden waarom we hier gekomen zijn.

In Licht en Liefdevolle verbinding.

Medium Mieke

www.miekecoigne.com