Paragnost Eddie & Consulenten

Lopen

LopenLopen, Dit blog nodigt jou als lezer uit om waar te nemen. Waarnemen hoe je loopt. Is dat belangrijk dan? Is dat interessant om waar te nemen hoe je loopt? De manier waarop we lopen, is een indicatie van hoe we ons in het leven bewegen.
Als we ons gespannen voelen, lopen we op een krampachtige, verkrampte manier. Het voelt alsof we een last dragen en dat is heel goed mogelijk.
Als we ons gespannen voelen, voelt ons hele lichaam onder spanning. Heb je al eens een hand gegeven of een hand gekregen terwijl jijzelf of de ander gespannen was?
Als we gespannen zijn, wordt de energie in zijn geheel in ons hoofd geabsorbeerd. Zijn we ontspannen, dan voelen we onze energie helemaal stromen. Waar ervaren we het stromen van onze energie? We lopen soepel, niet te snel, niet te traag, vrij.
Spanningen creëren blokkades. Blokkades laten ons ‘voelen’ waar we niet in onze eigen bedding stromen.
Als onze energie stroomt, voelen we ons levendig.
Kijk eens naar een kind; een kind is een stroming, zoals een rivier. Een kind beweegt zich als de wind en wordt niet moe.
Enige tijd geleden werden enkele experimenten gedaan aan de Universiteit van Harvard. Er werd aan een heel jong persoon gevraagd om 24 uur lang een kind na te doen. Alles wat het kind deed, moest die persoon nadoen. Was het kind aan het springen, dan moest hij springen. Ging het kind naar buiten, moest hij naar buiten. Ging het kind liggen, dan moest hij gaan liggen. Binnen acht uur was deze jonge persoon uitgeteld en lag helemaal gevloerd op de bank.
Het kind werd niet moe.
De rivier stroomde. Het kind stroomde. De jonge persoon vertelde dat het kind hem gek maakte; hij had het gevoel dat zijn mind het op een gegeven moment zou kunnen begeven. Wat een gekke dingen deed het kind, zonder enig ritme, zonder enige reden. Hij kon niet begrijpen dat het kind genoot. Het kind genoot ervan dat iemand hem nadeed en dat het de leider was geworden.
Hoe we lopen reflecteert hoe we ons bewegen door ons leven. Krampachtig, houterig, gespannen, gehaast, ongeduldig, aanwezig, afwezig, angstig, levendig, spontaan, natuurlijk.
Kan het nog eenvoudiger dan bewust waar te nemen?

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45