Paragnost Eddie & Consulenten

Licht-in-g

Licht-in-gHet is duidelijk dat, hoe meer licht we in onze cellen hebben, des te dichter we bij ascentie komen. Ik heb in vorige blogs die over ‘ ascentie ‘, ‘ descentie ‘, ‘ incarneren ‘ gaan, vaker geschreven wat ons ascensie-proces verzwakt, blokkeert, tegenhoudt. We kunnen wel heel veel lezen rond lichtwerk en ver-lichting enz….Lichtwerk laat ons ervaren waar we zelf nog niet in voldoende mate in verbinding staan met ons innerlijk licht, nog niet volledig in-gedaald zijn in onze eigen fysieke lichaam.

We zouden ruim vier weken lang een consistent lichtniveau moeten vasthouden in de buitenwereld wat dus helemaal niet betekent dat we ons moeten terugtrekken in een spirituele omgeving, waar er gemakkelijker is zuiver te blijven, het is net als we ons buiten een spirituele omgeving begeven dat we kunnen ervaren of we werkelijk in ons eigen licht kunnen blijven staan én de ander evengoed als lichtwezen kunnen zien…in ieders Ziel.

Wat verlaagt het lichtniveau aanmerkelijk? Vasthouden aan pijn , negatief denken, blijven hangen in het nemen van beslissingen, hebzucht, roddelen, boosheid/ wrok/ woede/ wraakgevoelens, in chaotische omgeving blijven hangen, onvriendelijkheid/norsheid/ , jaloezie , armoede-slachtoffer-energie , dus alles wat duidelijk evenmin bijdraagt aan spirituele groei.

Dit is van heel groot belang bij jezelf eerlijk te onderzoeken waardoor jouw licht-energie vermindert zodat je licht-niveau verzwakt en afneemt.

Wat jouw licht-energie verhoogt zijn blijdschap, dankbaarheid, vrijgevigheid/gulheid, zingen, lachen, liefde, knuffelen, beslissingen nemen die je hart blij maken, goed over anderen denken, sereniteit, openheid, een mooie en rustgevende omgeving, inspirerende boeken, blogs, artikelen .

Als je werkt aan jezelf ( en dit bereik je niet alleen door hierover te lezen, maar hetgeen je leest, hetgeen je zelf in cursussen aangedragen krijgt en leert enz….daadwerkelijk in het leven toe te passen) Door aan jezelf te werken, komt er ook vaak veel aan de oppervlakte en dat betekent absoluut niet dat je ‘ slecht ‘ bent, absoluut niet…..dit betekent dat je meer en meer licht in je ziel laat schijnen! Door onze vibratie lichter te maken, komen onze onopgeloste issues aan de oppervlakte ( je kan dit bekijken als innerlijke schoonmaak) uit de kindertijd, traumatische ervaringen uit vorige levens en dit leven, onderdrukte gevoelens, oude overtuigingen enz….

Eénmaal op dit pad, neemt de doorsnee persoon beslissingen die enkel nog een bijdrage leveren op een positieve manier voor het eigen leven en dit zonder anderen in de schaduw te plaatsen, want herinner je eraan dat je eigen licht-energie verzwakt en blokkeert als dit gebeurt, ongeacht om welke reden je zou vinden dat de ander geen ‘ recht ‘ zou hebben op een eigen uitgestippeld levensparcours….dit soort uitspraken horen echt niet meer in de nieuwe tijdsenergie en helaas hoor ik soms wel eens van spiritueel werkzame mensen dit soort uitspraken. Ook voor degenen die dit opmerken heb je zelf de keuze en verantwoordelijkheid met deze uitspraken mee te gaan ( waardoor je eigen frequentie en licht-energie verzwakt en vertraagt) of je hiervan distantieert, weer anderen laten dit niet voorbijgaan en maken de ander ervan bewust welk effect dit heeft op eigen spirituele groei. Wat de ontvanger hiermee doet, of op reageert mag je ook loslaten, want je brengt die boodschap vanuit een bewust positieve ‘ intentie ‘ en niet om de ander een lesje te leren. Soms wordt dit aan de andere kant wél degelijk op die manier ervaren….maar als jij weet dat je de ander vanuit jouw hart een opstapje geeft naar een bewuster omgaan met uitspraken die de ander naar beneden haalt, is dit meer dan voldoende. Op aarde worden handelingen en gedragingen meestal aards geïnterpreteerd, Boven worden de ware intenties altijd opgemerkt. Blijf dus altijd in het reine met jezelf en ervaar je toch dat je toch wel met dat vingertje hebt gewezen naar de ander….zie dit ook weer als een kans om hier eerlijk naar te kijken. We kunnen onszelf echt wel in de maling nemen met eigen overtuigingen dat we heel goed bezig zijn in het werk en dat zal best, maar als het op collegialiteit aankomt, dan wordt het gemakkelijk iets moeilijker. Zeker in het spirituele werk.

Als je bewust met je persoonlijke groei bezig bent, zullen contacten veranderen, kunnen vriendschappen eindigen, relaties stoppen, je leven verandert gaandeweg van oppervlakkig denken en leven naar een dieper verlangen naar zingeving, naar vervulling, naar verbinding vanuit jezelf.

Velen maken ook een professionele verandering door….herkennen hun werkelijke zielsdoel, ook al verdient het nieuwe niet zoveel dan het huidige, toch kiezen sommigen een heel ander pad. Jaren geleden was er een bijzonder geliefd advocaat, niet alleen geliefd maar ook bezat alle luxe die je je maar kon bedenken; hij was eveneens gehuwd met een top-advocate, dus samen deden ze het jaren heel goed…tot op een dag dat hij zich opgebrand voelde en kwam voor onbepaalde tijd thuis te zitten….hij had een burn-out en niemand kon begrijpen waarom net hij met een burn- out thuis was beland; niemand kon voorzien dat hij op dit moment iemand ontmoet met wie hij onmiddellijk een bijzonder verbinding voelde….en toch niet toegaf aan dit gevoel. Het was onvermijdelijk dat dit gevoel hem in de ban hield, hij wou begrijpen vanwaar dit gevoel kwam en ging ten rade bij een spiritueel therapeut. Wat hier aan het licht kwam was het volgende: hij werd advocaat omwille van zijn familie-erfenis: in zijn familie van oorsprong kwamen enkel advocaten en juristen in voor. En ook al leek hij heel gelukkig, was hij heel geliefd….hij kwam heel dicht bij zijn eerste verlangen als kind nl met dieren werken, op een boerderij. Als kind werd hij uitgelachen om zijn ‘ belachelijke ‘ gedachten en dit werd al snel de ‘ kop ‘ ingedrukt. Hij wist het zeker: hij ging stoppen met dit werk en wou op de koop toe verhuizen naar het buitenland. Zijn besluit stond vast. Honkvast. Niets, werkelijk niets, zou hem kunnen tegenhouden. Er waren geen kinderen….en familie die kon op bezoek komen, als zij dit zouden willen, en zijn partner, dat was natuurlijk niet evident om alle schepen achter zich te verbranden, maar toch zou zij het overwegen de stap te zetten. Het bleef bij overwegen, de tijd ging voorbij, hij knapte stilletjes op met het zicht op zijn droom. Tot het realiseren van zijn droom dichter en dichter bij de werkelijkheid kwam en zijn partner afhaakte. Wat niemand wist was dat hij terug contact had opgenomen met de vrouw die hem heel diep wist te raken, een heel eenvoudige vrouw die hem aanmoedigde voor zijn droom te gaan. De twee groeiden naar elkaar toe en hem restte niets anders dan zijn partner op de hoogte te brengen om elkaar los te laten. Het leek aanvankelijk allemaal in der minne geregeld te kunnen worden, maar wat niemand kon vermoeden was dat de verbitterde partner hem niet kon en wou loslaten, laat staan met iemand anders. Kan je al aanvoelen waar dit intriestige verhaal naartoe gaat?

Zo is in één beweging het leven van een man die zijn ware droom eindelijk ging leven, met een nieuwe levenspartner, op een boerderij met dieren, abrupt geëindigd. Niemand begreep waarom, want het leek toch vrij rustig en vredevol te verlopen, alleen…wie kon echt in het hart en in de gedachten van de overblijvende partner kijken? Blijkbaar niemand. En dat gebeurt helaas nog steeds in het dagelijks leven. Een partner niet willen loslaten omdat iemand dénkt de ander zodanig graag te zien dat een verder leven onmogelijk lijkt te zijn. Tijdens een wandeling met een engelenmedium zagen we allebei tegelijk een prachtige kleurrijke vlinder op een heerlijk ruikende roos neerstrijken…. we hadden tijdens dit gesprek om een tekentje gevraagd of hij het goed stelde aan Gene Zijde. Er kwamen ook tranen van blijdschap met dit prachtige teken, duidelijker en mooier kon het niet.

Deze gebeurtenis had me heel sterk geraakt als mens….een voorbeeld van iemand die alle patronen wist te doorbreken, zijn hart en ziel volgde, op elk levensvlak. Misschien lag dit hele verloop wel in hun levensscript ( onbewust), hoe gek dit ook kan klinken. Wie zal het zeggen? Alleen als we terug naar Huis keren , krijgen we het plaatje te zien, waarom dit soort pijnlijke situaties gecreeërd werden, meestal om de ziel op een heel korte tijd te laten groeien. Wij , aardlingen, kunnen hierover geen enkel zinnige uitspraak over doen en ik vraag me zelfs af in welke mate mediums dit toegestaan is hierover een uitspraak te doen….ik laat dit liever open.

Als je naar een hoger bewustzijnsniveau beweegt, verandert je karma. Je monade stuurt ‘ initiatietesten’ om alle gebieden die getest moeten worden, te versterken. Misschien voel je je ontmoedigd en lijkt het wel of je steeds onderworpen bent aan karma; dit is niet zo en je wordt evenmin gestraft. Hier hoor ik wel eens vreemde uitspraken over in de trant van: ‘ Je moet nu ‘ boete ‘ doen in dit leven en dat is je straf ‘ . Gezellig als je dit te horen krijgt, vergeet deze uitspraak maar heel snel, want je helemaal niet gestraft en boete doen is niet aan de orde; het is toch al triest genoeg als je jezelf straft, je zelf een boete-kleed aantrekt en jezelf geselt? Ik dacht dat die tijd voorbij was?

Alle uitdagingen, alle moeilijkheden zijn meestal onafgewerkte dingen en dat is het karma, of een les die geleerd mag worden voordat je een hogere trilling kan bereiken. Je voelt het verschil als je naar binnen keert.

Om je lichtlichaam te verhogen en je eigen meester te worden, dien je al je gedachten, emoties, overtuigingen, woorden en handelingen te observeren. Het kan heel goed zijn dat je je teleurgesteld voelt of verbaasd bent over je reacties op bepaalde uitdagingen. Testen komen ook vaak in een andere vorm terug, zodat je bewust andere handelingen, acties, gedachten kan kiezen die op een hogere trilling berusten. Elke keer je dit dus doet, verhoog je stapje per stapje je licht-niveau en ben je heel aardig op weg naar jouw meesterschap en ascensie.

Welkom dus op en tijdens jouw innerlijke reis!

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com