Paragnost Eddie & Consulenten

Leven vanuit het Christusbewustzijn

Leven vanuit het ChristusbewustzijnMet leven vanuit het Christusbewustzijn of de Christus-energie wordt niet Jezus bedoeld zoals we geleerd hebben in de Bijbel. Het is wel zo dat we de Christus-energie wel herkennen in het leven van Jezus, want ook bij Hem was de goddelijke liefde duidelijk aanwezig.
Leven vanuit het Christusbewustzijn omvat de liefde voor alle leven, voor elke mens die we ontmoeten, stenen, planten, dieren, werkelijk alles.
Goddelijke liefde is de ware essentie. Leven vanuit de Christus-energie verbergt niets, slikt niet alles, zeg niet ja tegen alles, stelt de dingen niet beter voor dan ze zijn. Ze maakt ons bewust, helder en laat ons leven vanuit de universele waarheid.
Het leven vanuit het Christusbewustzijn leren we gaandeweg uiteraard, we kunnen geen stappen overslaan in deze weg. We worden geconfronteerd met anderen, omdat de ander vanuit een andere waarheid, een ander bewustzijn leeft. Het is de manier waarop we de confrontatie aangaan met anderen. Het gaat om respect en acceptatie dat ieder naar eigen waarheid en volgens eigen bewustzijn leeft.
Dat het niet altijd gemakkelijk is, is duidelijk wanneer de omgeving niet accepteert dat je gaandeweg verandert. Hoe breng je je waarheid op een zodanige manier over dat anderen jou begrijpen? Het is niet de bedoeling strijd te creëren, gelijk te krijgen, anderen te overtuigen. Kan je je ook inleven in hoe de ander zich voelt? Kan je accepteren wat de ander voelt en het ook bij hem/ haar laten op een respectvolle manier?
De Christus-energie laat ons zien of ons handelen afgestemd is op onze waarheid.
Bewustwordingsprocessen laten ons zien welke gangbare, maatschappelijke overtuigingen, gewoonten niet meer van toepassing zijn voor jou. Sommige zaken worden in vraag gesteld. Klopt het nog wel? Je slikt niet alles meer als zoetekoek.
Anderzijds zie je ook je schaduwkanten onder ogen en kan je vanuit liefde je schaduwkanten ombuigen en integreren. Het pad naar zelfbewustwording is geen rechtlijnig pad. Momenten van twijfel, momenten waar we onze waarneming niet helemaal vertrouwen, ons verward voelen, uit ons midden voelen geslingerd, ons zelfs verzetten. Dit maakt allemaal deel uit van dit proces en geven ons ook meer inzicht.
De Christus-energie straalt als leider charisma uit, is begripvol en handelt op elk vlak voor het allerhoogste goed van het grotere geheel alsook voor elk individu. Een leider is geen goeroe die groepen mensen naar zich toetrekt om het ego te voeden, maar wel om hen op te tillen naar een hogere bewustzijnsgroei. Hij laat zich niet voor andermans karretje spannen, is bereid om elke keer opnieuw te reflecteren en focust op het grotere geheel. Dit is eigen aan de Nieuwe Tijd. Echte leiding is trouwens gebaseerd op liefde zonder dwang.
Veel mensen geven liever dan ze ontvangen. Een belangrijk thema om te leven vanuit de Christus-energie is geven en nemen. Sommigen geloven dat ze alleen iets mogen ontvangen wanneer ze iets gepresteerd hebben of iets teruggeven of kopen genegenheid of liefde af met cadeaus. Dit gebeurt meestal onbewust.
Gaandeweg worden we wel bewust van de onderliggende en achterliggende behoefte aan genegenheid en liefde en kunnen hierbij de stappen zetten naar waarachtige liefde, vanuit het Christusbewustzijn.
Ondersteunend werkt de Christus-energie essence ( in de vorm van olie ) om onverwerkte vader- en autoriteitproblemen te verwerken. De energiestroom van helende liefde wordt op diepere lagen en het hartchakra aangeraakt waarbij emotionele wonden geheeld worden.
Herken je bij jezelf
– Dat je heel vaak twijfelt aan jezelf
– Niet durft te leven vanuit jouw waarheid
– Dat je je verstopt achter anderen, bang bent om gezien te worden, bang bent voor de autoriteit buiten jezelf
– Dat je je diepe verlangens onderdrukt
– Dat je je niet geliefd voelt, verlaten, verraden
– Dat je alles moet slikken van iemand van wie je houdt
– Dat je teveel geeft en moeilijk kan ontvangen
– Dat je verhard in het leven staat
En ook
– Als je anderen jouw visie wil opdringen als de enige waarheid
– Niet kan luisteren naar de waarheid van anderen
– Als je je afgewezen voelt als anderen jouw waarheid niet ondersteunen
– Als je anderen manipuleert en macht uitoefent voor het welzijn van anderen
– Als je anderen wil kleinhouden
Dit is wat we nu allemaal mogen ervaren als we echt bewust willen leven vanuit het Christusbewustzijn.
Heel veel liefs
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com