Paragnost Eddie en Consulenten

Het leven in een polaire werkelijkheid

Het leven in een polaire werkelijkheidEen blog gericht naar vooral lezers die me de laatste tijd meer en meer vragen stellen vanuit verwarring, twijfel, onzekerheid…ergens voelen velen de onrust, en velen denken dat het enkel maar met henzelf heeft te maken.

Hierbij verwijs ik graag naar de gangbare sterke energetische aardse downloads, we moeten niet vergeten dat we op een levende planeet rondlopen die ook onderhevig is aan haar transformatieproces; het aardmagnetisch veld is de laatste maanden bijzonder sterk, Boviswaarden pieken heel vaak bijzonder hoog, waardoor meer fysieke klachten en het emotionele evenwicht ook sterk kan schommelen. Herkenbaar: meer spierpijnen terwijl je op andere momenten dat de downloads minder sterk zijn minder klachten ervaart? Emotioneel rusteloos? Slapeloos? Heftige dromen?

Een algemeen gevoel van je niet lekker vel voelen? Je vreest dat je een burn-out hebt? Je bent bang dat je depressief wordt? Weet dat er veel meer speelt op aards niveau, ook al is het niet altijd aangenaam, je kan zelf veel doen om de klachten te verminderen door goed voor jezelf te zorgen en de slik-weg-pillen ver van je weg te houden.

Hoe bewuster je hiermee omgaat, hoe meer rust je zal ervaren…verleg je focus op fijne dingen, piekergedachten creëren net een vicieuze cirkel, waardoor je datgene wat je voor jezelf voorspelt, zal uitkomen.

Het leven op aarde is en blijft polariteit en dit aanvaarden helpt je al een heel eind op weg naar je persoonlijke bewuste groei. Als we dit niet kunnen aanvaarden, de polariteit willen bestrijden, creëren we ongetwijfeld vanuit het niet kunnen accepteren zelf weer polariteit. Onbewust bewust.

Waarom is de vlucht van het verlangen naar hogere dimensies massaal? Sta eens even stil bij dit fenomeen…kijk en luister naar de vele mensen die de aardse dimensie willen ontvluchten en om welke reden?
Zonder oordeel. Enkel luisteren wat onder het verlangen leeft.
Ik ken helaas zoveel mensen in dit verlangen die zich in wezen heel diep verlaten voelen, niet ingedaald zijn in hun fysieke lichaam, geen verbinding kunnen maken met hun aardse verlangens, behoeften en deze zelfs afkeuren en levenslang wellicht onderdrukken…om toch maar in de hogere dimensies te kunnen vertoeven, waar het heerlijk zou zijn.
Denk eens nuchter na : zijn we per toeval in een fysiek lichaam op aarde neergezet om dan te vluchten uit ons lichaam, om te vluchten in hogere sferen en dimensies?
Dat iedereen hierin natuurlijk zijn persoonlijke keuze in maakt is ieders geboorterecht…ik merk vaak dat mensen die de aardse leertijd ontvluchten in het hogere spirituele vaker ziek zijn, niet echt gelukkig zijn, met een diep leegtegevoel rondlopen, en die leegte opvullen met een overload aan spiritueel voedsel: de ene cursus na de andere volgen, de ene initiatie na de andere ontvangen, de ene meester na de andere volgen….daarbij zichzelf vergetend, zich afhankelijk gedragen in de wereld van de zelfs valse goeroes die bevrijding, verlossing en een blik in de hogere dimensies beloven.

Er wordt op dit moment een nieuwe angst gecreëerd met betrekking tot wie het werk als healer in de ruimste betekenis van het woord al dan niet mag uitoefenen….en dat is ook weer een mooi voorbeeld van de aardse polariteit, de regeltjes die opgelegd worden om het klassieke medische circuit in stand te houden.
Mensen die zich niet gezonder voelen door de verslaving aan pijnpillen, antii-depressiva…die wij dan op een dieper zielsniveau kunnen helpen, zodat ze het leven opnieuw zien zitten.

Dat de medische wereld heel wat nieuwe ideeën heeft ontwikkeld is toe te juichen, dat er heel wat progressie is gemaakt is er ook gekomen vanuit beperkingen, vanuit het niet kunnen oplossen van een probleem, vanuit het zoeken naar oorzaken…oplossingen die functioneren voor een zekere groep mensen.
Maar dé oplossing? Die bestaat eenvoudigweg niet.

Als die oplossingen verplichtingen worden, ontstaan opnieuw problemen.
Het recht om op een alternatieve manier te genezen wordt mensen ontzegd en mensen worden verplicht het te zoeken in de reguliere sector.
Zie je hoe er een basis van strijd wordt gecreëerd en hoe er dan weer naar nieuwe oplossingen gezocht dient te worden?
Wie wordt er beter van? Een nadenkertje…
Degenen die onder een hoedje meespelen en ondertussen onrust zaaien bij de niets-wetende en niets-vermoedende mensenwerker?
Een vorm van subtiele en voor de meer doortastende lezer duidelijke manier van het creëren van het monopolie over healers, therapeuten…..

En ja, dat speelt zich allemaal af op planet Earth….we gaan nog even een dimensietje lager…van 3 D naar 2D….
Wat voor de één dus een plicht is, wordt een recht voor de ander en het is de ‘ groep ‘ die geconfronteerd wordt met de ‘ beperking ‘: er rest nog enkel het recht om te zwijgen en zich te voegen en zich aan te passen of er zwaait wat.

Ha, er zijn ook wel mensen die zelfs wettelijk verplicht worden te zwijgen…voor diegenen die het journaal ook wel eens volgen, begrijpt wel wat ik tussen de regels door bedoel.
Kortom, door het onderdrukken van de vrijheid van de één of een groep, ontstaat er duw onvermijdelijk dus ‘ dualiteit

Je kan zeggen en dat is het recht van jouw denken : ‘ ik doe hier allemaal niet aan mee, ik heb niets te maken met die aardse polariteit én dualiteit ‘ , ‘ ik ben niet met aardse zaken bezig ‘ ….tja, ik hoor dit regelmatig…en toch…en toch…wil je echt bewust met die hogere dimensies verbinden, dan is het toch een heel essentieel gegeven dat je eerst nog eens door die vierde dimensie floreert en alles wat je aan ervaringen weet, loslaat, echt loslaat ( oh, my God…..) om open te staan en je te laten inspireren door heel nieuwe gedachten.

Wat is één van de valkuilen in het verlangen naar de vijfde dimensie? Lees je even mee, ik maak het heel eenvoudig.
We willen heel graag nieuwe dingen creëren, orgineel, authentiek, ( en weet dat alles al aanwezig is in het collectief energieveld, het is een kwestie van wie dit oppikt en er iets mee doet) en nu komt de valkuil: we willen graag het nieuwe, vanuit een beperkende ervaring….vanuit een gevoel van beperking.

Het leven in een polaire werkelijkheidHet is goed om te onderzoeken vanuit welke gedachte we iets willen creëren met name vanuit de vijfde dimensie. In de vijfde dimensie is er eenvoudigweg géén beperking, er zijn ontelbare mogelijkheden…en daaruit kunnen putten vraagt dat we ons eerst ont-hechten van alles wat al weten, en al -tig keren herhaald en herkauwd hebben.
We blijven anders iets her-creëren vanuit het gevoel van beperking, hetgeen dan weer op korte termijn weer het verlangen geeft iets ‘nieuw ‘ te creëren….en we blijven maar her-creëren vanuit een beperkend gevoel.
En grappig dat binnen dit gegeven onderling zoveel aan de gang…zoals ik al in een eerder blog heb geschreven: er heerst nog zoveel strijd op aarde onder het mensenras…spirituele lijnen worden heel fel uitgespeeld en vergeleken met elkaar, diegenen die een zekere machtsrol spelen in paraland die bepalen wie wel en wie niet dit werk hoort te doen….2 D. Valt dat even tegen, niet? Gelukkig is onze lijnhouder en wij als collega’s van www.paragnost-eddie.nl niet mee bezig….we weten wel beter en weten wat er speelt. Blijf maar vertrouwen op onze vakkundigheid en dat we niet altijd het verwachte nieuws geven, is , omdat we ons werk ter harte nemen.
Bovendien zijn wij elke dag bereikbaar….zegt dat niet genoeg? Ik denk van wel, niet?

Kan je je nu even voorstellen : je bent je nu bewust van de vierde dimensie ( zie een eerder blog ) , je laat los wat je weet, wat je kent en je zet de poort open naar het ontvangen vanuit de vijfde dimensie, niet vanuit een beperkende gedachte, maar een idee dat zomaar pats boem binnenkomt. Kan je je dat voorstellen, je laat je niet bepalen door wat mensen om je heen zeggen, wat ze ervan vinden, je laat je niet leiden door beperkende gedachten, maar je stelt je gewoon open, klaar om te ontvangen….de eerste stap de polariteit en dualiteit te overstijgen, zonder de verbinding met het leven op onze mooie planeet aarde te ontkennen, in verbinding met ons hele wezen op aarde.
Een mooie gedachte….die je nu alweer mag loslaten…omdat ook die gedachte je kan beperken…

Zo was dat even een blogje om ons eraan te herinneren dat we nog een bijzondere tijd tegemoet mogen gaan.

Heel veel liefs
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com