Paragnost Eddie en Consulenten

Leven in een nieuwe wereld

Leven in een nieuwe wereldErvaar en voel je dit ook, het verlangen naar verandering, loskomen van alles wat onze scheppingskracht tegenhoudt? Uitbreken uit het leven waarin controlemechanismen ons leven beheersen en overheersen. Wat ons wellicht zeker een gevoel van zekerheid en veiligheid heeft gegeven en ogenschijnlijk tot op heden geeft. Velen ervaren dat we als gevangenen bewaakt worden, met het doel niet te ontsnappen uit de gevangenis.
Alles heeft behoefte aan verandering en heling, de aarde laat zich duidelijk voelen of denk je dat alles per toeval gebeurt? Heb je het door dat we in een grote bubbel van een illusie samengeperst worden, aan touwtjes bungelen als puppets on a string?
Durf je echt te kijken welk gevaarlijk spel wordt gespeeld en hoe velen als een slaaf meelopen, denkend dat dit dan het leven is .We komen in tijdperk waarin wij, mens, alles kunnen scheppen wat we willen. Maar bij die gedachte deins je misschien terug?
Laten ‘zij’ het maar voor ons doen, het is gemakkelijk, er wordt voor ons gezorgd en zolang we ons safe voelen is er niets aan de hand. Dat is de gedachte die bij velen leeft.
Realiseer je je dat je je macht om zelf te scheppen in handen hebt gelegd in systemen waardoor je als een puppet on a string je tijd op aarde uitzingt.
Een groep wakkere mensen laat ons meekijken in hoe we als verslaafden aan de zovele systemen trouw zweren, ons leven soms letterlijk in handen leggen. Alsof we weerloze slachtoffers zijn, geen zeggenschap, geen inbreng. Tuurlijk niet. Dit kan niet, want de systemen regelen alles. Lees: controleren alles. Dus je hebt echt niets in te brengen, doe je het wel, dan zal jij de gevolgen dragen als aflatige zondaar.
Vreemd dat we massaal systemen in stand houden en tegelijk met pamfletten op straat lopen, betogen tégen dit, revolteren tégen dat. Dat is in mijn ervaring net niét wat de verandering brengt. ‘Opstaan voor’ voelt energetisch helemaal anders dan ‘strijden tégen’.
Van de zovele georganiseerde/niet-georganiseerde mini-oorlogjes op micro-niveau heb ik eerlijk gezegd nog niet echt wezenlijke veranderingen gezien die de mensheid op macro-niveau een mooie toekomst bieden.
De nieuwe wereld wacht erop dat WIJ allen als scheppers onze harten verbinden met elkaar. We hebben een enorm scheppend vermogen en we zijn zo machtig dat we er misschien zelfs bang voor zijn. Bang om verantwoordelijkheid te nemen, is dàt het?
We zijn zo creatief in wezen dat we zelfs dat zijn vergeten. Onze talenten liggen nog helemaal braak en we hebben er geen idee van wat er allemaal aan mogelijkheden zijn als we ons nu gaan verenigen.
Ik geloof dat dit de sterkste kracht is in het universum.
We kunnen hierdoor belangrijke verschuivingen en veranderingen teweegbrengen in wat tot nu toe voor zoveel problemen heeft gezorgd. Het doel is dat ons leven vanuit een vreugdevolle scheppingskracht geleefd zal worden.
We moeten niet afhankelijk blijven van alle oude dingen die de oude wereld gecreëerd heeft. Op macro-niveau vallen vele systemen neer. Dit kan niet anders. Hoelang dit duurt, weet ik niet, maar dat het zal gebeuren, is wat ik wel weet.
Op micro-niveau, kunnen we echt binnen luttele tijd alles creëren wat we nodig hebben. Alleen zijn er gigantisch veel lagen in ons denken die het basisprincipe van het scheppen flink saboteren. En daar begint de verandering bij onszelf. Dit zullen de systemen jou en mij niet vertellen. Systemen dienen om op het eerste gezicht je leven te vergemakkelijken. Je vraagt een lening bij de bank, je bent in de meeste gevallen van harte welkom. Heb je te kampen met ziek worden en kan je je lening niet meer betalen, dan krijg je te maken met scenario’s waar je niet eerder aan hebt gedacht. Ze waren zo vriendelijk en gemoedelijk. Bedienden voeren uit wat hen is opgedragen. Banken zijn geen sociale instellingen. Kortom. Dit is nog maar één voorbeeld.
Onze creativiteit is de sleutel om een nieuwe wereld te creëren. Op dit moment voelt ze nog beperkt, en zeker als we op ons eigen eilandje blijven zitten. Het is tijd om groepen te vormen, om samen te werken aan het creëren van de nieuwe wereld. Dus dat zullen we niet kunnen als we achterover leunen en hopen dat de engelen dit zullen doen. Als ik hoor in een consult of de engelen wel eens iets willen doen, is mijn eenvoudig antwoord dat ik mag meegeven via AE Michaël: ‘Lief mens, wij wachten op een teken van jou’. Fout antwoord want de engelen zouden beter moeten weten hoe ongelukkig ik me voel.
‘Ja, dat wordt gezien en is geweten. Wij grijpen niet in tot jij de verantwoordelijkheid neemt, let op onze tekentjes die we sturen op zoveel manieren.’
Ik voel bij mezelf en bij bewustere mensen dat we in een overgangsfase zitten. Wat ik voorheen ook voor waarheid aannam, ervaar ik anders en dat was best shocking. Maar het is goed, want soms hebben we die shocks nodig om geprikkeld te worden en uit die bubbel van illusie los te komen.
Het oude verdwijnt, nieuwe mogelijkheden worden zichtbaarder. Voor sommigen zal het meer tijd vragen of ze gaan gewoon verder op oude voet.
Dat dit ook gevolgen heeft voor ieders transformatie is een feit.
Ik zie het zelfs nog verder. Ons fysieke lichaam ondergaat een diepgaande verandering, ons lichtlichaam ontwikkelt zich sterker waardoor ons aardse lichaam zich regelmatig zal laten voelen. Niet altijd prettig , maar ook dat zie ik als een overgangsfase.
Ik realiseer me dat sommigen dit blog zullen veroordelen of beoordelen als negatief. En anderen zullen blijven stilstaan en bij zichzelf onderzoeken hoe dit verder inwerkt.
En die gedachte hierboven komt niet vanuit angst om kritiek te ontvangen. Uiteindelijk is het enige doel, net zoals ook ik wakker geschud word, om mee te helpen aan het creëren van een nieuwe wereld, waarin onze eigen scheppingskracht vanuit samenwerking de enige realiteit is. En daarin hebben we elkaar nodig. Naar mijn gevoel is dit groeien naar de nieuwe tijd.

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com