Paragnost Eddie en Consulenten

De laatste ( 13de) Volle Maan

De laatste ( 13de) Volle MaanDe laatste ( 13de) Volle Maan in het luchtteken Tweelingen ( de derde Super Volle Maan op een rij) staat nu volop in het licht van loslaten – je authenticiteit – en groeien naar een verder ontwikkelend bewustZijn.
Voor het einde van 2016 krijgen we nog eens volop de kans om alles los te laten ( te beginnen met beperkende, vastgeroeste gedachten, emoties, verwachtingen tot….relatie die ten einde zijn gelopen, werk dat niet langer bijdraagt tot volle potentiële groeimogelijkheden, toxische voedingsgewoonten en – patronen, een deprimerende woonomgeving enz….) Je mag nu even stilstaan bij hetgeen je nog vasthoudt uit angst, uit gewoonte, stilstaan aan welke verbintenissen je nog vasthoudt uit angst om alleen te zijn, uit angst voor afwijzing voor kritiek enz…
Het stilstaan bij jezelf kan oude pijnlijke herinneringen naar boven halen en best emotioneel zijn.
Schuld – en schaamtegevoelens zijn de twee meest groeibelemmerende gevoelens in een mensenleven…je voelt je schuldig omdat je relatie is afgelopen en tegelijk voel je ook beschaamd voor de kinderen, familie, vrienden, buren….
Je voelt je mislukt als partner, als vrouw/ man, als ouder/ als schoondochter- zoon….kijk vanwaar je overtuigingen vandaan hebt gehaald…en onderzoek je hele leven: het is niet omdat je relatie eindigt dat je mislukt bent als mens. Een relatie is één segment van je hele leven…kijk naar wat wel goed gaat zonder deze andere segmenten te minimaliseren of als niets-bijzonders te benoemen. Kijk waar je hebt geleerd voor waarheid hebt aangenomen dat mensen zonder een relatie, mensen waar de relatie eindigt…mislukte mensen zijn en ont-doe je van deze overtuiging, want op een dieper niveau ‘ weet ‘ je dat deze relatie naar een einde liep. En zo geldt dit op alle vlakken van je leven…. Je voelt het einde naderen op een werkplek, je voelt dat je klein wordt gehouden, je voelt dat je niet verder je kwaliteiten kan ontwikkelen….voel je je mislukt omdat je voelt en weet dat je klaar bent op die werkplek, bij die werkgever? Nuanceer en onderzoek waarom je bij de veranderingen in je leven weer andere overtuigingen hebt. Ander werk zoeken, omdat je wil evolueren, openstaan voor een nieuwe partner, omdat je niet de persoon kan zijn die je werkelijk bent, vriendschappen beëindigen omdat je anders in het leven staat en je elkaar nog weinig te vertellen hebt, het zoeken naar gezonde oplossingen als je ziek bent en je verslaving aan pillen loslaat.
Kijk eens wat voor veranderingen zich nu aan je voordoen, voorbij komen en hoe jij die veranderingen wil integreren voor het nieuwe jaar.
Jij alleen kan de weg vrijmaken tot datgene wat jij graag wil veranderen, niemand anders buiten jezelf kan dit voor je doen. Om die reden zijn voorspellingen grotendeels afhankelijk van hetgeen jij met de dingen die wij als medium zien, aan te nemen, aan te pakken of niet. Je kan blijven hangen in alle oude patronen en dit meenemen naar 2017 of je kan nu nog de keuze maken komaf te maken en de roep van je Ziel te volgen.

De Super Volle Maan staat in het luchtteken Tweelingen en in het 9 de huis. Het negende huis is het huis van de spiritualiteit, filosofie, het onderzoeken van de zin van het leven, studie, reizen ( ook innerlijke reizen! ) idealen: het is met name op dit moment ( en voor velen al veel eerder aan de orde) dat iedereen toch wel geconfronteerd wordt ( en ook getriggerd wordt) in het al dan niet herzien van idealen, overtuigingen, visies ….soms ontstaan hevige discussies rond wie gelijk heeft, wat waarheid is, belangrijker is veeleer : wat klopt voor jou, wat is jouw waarheid, want vele waarheden leveren ons op dat we dieper gaan invoelen, nadenken; het vraagt van ons meer openheid om te luisteren naar andere waarheden, zonder onszelf noodzakelijk te verliezen, zonder onszelf te verloochenen, en dat we in dit proces soms wel heen- en weer worden geslingerd, in al die waarheden en visies, hoort er dan bij.

de weg vrij makenEr zullen altijd mensen in je omgeving zijn die de kracht van het woord meester zijn en die je het gevoel geven dat je het misschien toch wel verkeerd ziet, verkeerd denkt….sta stil bij jezelf, onderzoek wat resoneert met jou , neem ervan wat klopt op dat moment, en keer terug naar jezelf. Dit is niet hetzelfde als vanuit een halsstarrige houding aannemen dat enkel jij de enige bent die de juiste visie hebt, de enige waarheid vertelt…zoveel mensen, zoveel visies, zoveel waarheden.

Wat voor lange tijd onder het tapijt werd geveegd, komt nu ook vaker aan de oppervlakte: laat het naar boven komen ( het is duidelijk dat dit nu echt nodig is om verder te kunnen loslaten) zie het onder ogen en dit zonder drama, zonder te verzwelgen in emoties. Face it.
Ik zeg al zolang dat wij allemaal kapitein van ons eigen schip mogen zijn….maar laat ons eens terugkijken, even terugkijken…hebben wij altijd aan dat stuur gestaan in ons leven oftewel : waar en wanneer hebben we anderen de toelating gegeven aan het stuur te staan van ons leven? Dit hebben we ZELF toegestaan…hetzij door onwetendheid, uit naïviteit, uit onmacht, uit gemakzucht…hetzij doordat we ons lieten manipuleren, verleiden, emotioneel chanteren….Wie niet?

Deze ervaringen dienden als leerlessen, om te leren NU, in de Nieuwe Tijd ( en Aquarius duurt nog zo eventjes tot het jaar 4000) zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor ons leven, en dat dit best beangstigend kan zijn, is heel menselijk. Jij bepaalt de koers, jij bent nu verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt, jij bepaalt wie er in jouw schip mag instappen en wie je bedankt voor de gemaakte reis en laat uistappen….je kan dus niet meer de vinger wijzen dat de ander je een verkeerde richting heeft uitgestuurd, je kan ook niet meer de ander verwijten dat hij/ zij nog steeds in jouw schip zit….de Nieuwe Tijd, waarin we nu allen wakker getrild worden, gaat eerst over schoon schip maken, eerlijk zijn met onszelf, spreken vanuit wie we zijn, zwijgen als het nodig is, opstaan als een situatie erom vraagt. Eindelijk: je bent je eigen AUTHENTIEKE ZELF.
Alles wat met het communicatieve te maken heeft, vinden we terug in Tweelingen….en dit aspect is van cruciaal belang in relaties ( ongeacht van welke aard) communicatie op harts-niveau, communicatie vanuit een diepere harts-verbinding waarin je je mag laten zien in je authentieke zijn, op jouw manier. De meest gehoorde klachten van vrouwen over mannen als: ‘ Hij praat niet over zijn gevoelens ‘, ‘ Hij kropt zijn gevoelens op ‘ , ‘ Als ik vraag wat hij voelt, of hoe hij zich voelt, loop hij weg ‘…herkenbare klachten van de doorsnee man, die nu ook zijn weg zoekt naar zijn hart en nu leert om vanuit zijn harts-frequentie te communiceren, lief te hebben, met moeilijkheden om te gaan, beslissingen te nemen…waar de vrouw meer groeit naar bewuste actieve dadenkracht ( = haar Yang) door op te komen voor zichzelf, zichzelf te laten zien en horen, in haar kracht te staan zonder de verbinding te verliezen met haar zachte, zorgzame en koesterende receptieve kant ( Yin) zie je de man nu ook meer en meer de verbinding leren maken met zijn kwetsbare, zachte, liefdevolle, koesterende, receptieve Yin kant zonder de verbinding te verliezen met zijn krachtige actieve Yang-kant. Dit zijn de relaties die toch de meeste kansen hebben zich op een duurzame, stabiele gelijkwaardige manier verder te ontwikkelen, waarin evenmin de belofte kan worden gemaakt dat ook die verbindingen levenslang moeten duren. Het is het proces ingaan, de verbinding aangaan vanuit het hart, zonder te claimen, zonder te willen bezitten…liefde laat zich niet bezitten omdat liefde een altijd aanwezige stromende energie IS. Relaties die nu nog in stand worden gehouden vanuit een ander bewustZijn, met name: het vasthouden, het willen bezitten, aangeleerde patronen die nog niet helder zijn geworden, blijven nog voor onbepaalde tijd in die trage energie voortkabbelen.

weg vrij makenDat het nu in relaties heftig is, is ons al een tijdje heel duidelijk geworden….het maar niet willen/ kunnen loslaten van een geliefde, terwijl die ander al langer aangeeft dat de relatie klaar is of dat er reeds iemand nieuw in het leven is gekomen….er is niets zo pijnlijk dan jezelf de pijn te blijven berokkenen door vast te houden aan een leugen.
Het is niet altijd het geval dat de relatie helemaal klaar is….als het vanuit ieders blauwdruk duidelijk wordt dat een tijdelijke scheiding of een tijdelijke time- out noodzakelijk is voor beider groei, dan mag dit niet gemanipuleerd worden. Door in wijsheid te blijven en te onderzoeken wat het beste is voor jezelf én de ander, kan je loslaten om eerst aan jezelf te werken, te onderzoeken welke verwachtingen je hebt gehad in een relatie, of het wel de persoon is met wie je echt verder kan groeien enz…er is zoveel wat meespeelt in relaties om te beginnen wat we zelf voor ogen houden als het over liefde en relaties gaat.

Laat je in vertrouwen leiden door je innerlijke weten, je innerlijke wijsheid, je hogere zelf en laat je niet bepalen door de goedbedoelde adviezen, opinies, oordelen van vrienden, kennissen, familie, collega’s en ook niet door ons.
Als medium doen we geen uitspraken over met wie je moet doorgaan, wie je moet loslaten….we helpen jou te kijken en dieper te voelen en vooral eerlijk naar elke situatie te kijken. Wat jij met dit alles doet, ligt in jouw handen.
Als jij kiest voor eerlijk kijken naar een situatie, weten wij dat je, ondanks de pijn en het verdriet, de beste keuzes voor jouw leven maakt én hierin steunen we jou op alle mogelijke manieren die we hebben, op een liefdevolle en professionele manier.

Neem nu even ruim de tijd om stil te staan bij het volgende, maak aantekeningen desnoods ( heel zinvol om op een later tijdstip terug te blikken en jezelf een flinke schouderklop te geven! )
– Waar durf je je authentieke Zelf nog niet te Zijn? Waar ben je nog onzeker over? Ben je ergens bang voor? Waarvoor? Voor wie? Wat levert het je op nog steeds die sluier over je heen te houden? Wat levert het je op die sluier weg te halen, jeZelf helemaal te laten zien ( lees nog eens het blog over de schaduwkanten, dit kan je verder helpen).

– Welke kleine kantjes van jezelf wil je nu eindelijk aanpakken? ( je krijgt niet de gewenste positieve feedback van je werkgever en je klaagt dat je niets waard bent, je vertelt aan jezelf en de omgeving dat hij een koude kikker is, je niet weet te respecteren en neemt zelf een koele boze afstandelijke houding aan…kleine kinderlijke neurotische trekjes….niets ergs mee, maar wie zal er het meeste last hebben? Jij of je werkgever? Hoe zou jij dit kunnen aanpakken zonder te klagen, zonder boos te worden en je zelf in de kou te laten staan? Doe het op jouw manier en zorg ervoor dat je hier een fijn gevoel aan overhoudt).

– Van wie wil je nog graag de goedkeuring om vb een studie te doen waarin je jouw spirituele gaven wil verder ontwikkelen….Wat heb je nu nodig om jezelf de goedkeuring te geven dit gewoon te doen? Neen, niet de ja’ s , misschien wel of niet, of de nee ’s die je van de buitenwereld te horen krijgt….neem eens een duikje in je binnenwereld?

– Wie wil je graag overtuigen dat je goed bent zoals je bent en hoe vaak heb je dit al gedaan, en toch….je blijft je toch die vraag stellen, ondanks dat er al zoveel mensen jou hebben verteld dat je knap, lief, verstandig, leuk bent? Word het eens geen tijd nu om eens voor een grote spiegel te staan en jezelf als jouw beste, allerbeste maatje, vriendinnetje, liefdespartner van jezelf te omhelsen? Echt voor een grote spiegel gaan staan….tot zolang dat je volledig op een positieve manier je eigen persoonlijke trilling én bewustzijn hebt veranderd.
Dat er dan mensen jou vertellen dat je knap, lief, verstandig, leuk en lalalalala bent…is fantastisch en attent van anderen, maar ondertussen ben jij iemand geworden die van zichzelf houdt, to-taal, met alle plusjes en minnetjes, met al je hele mooie talenten en ook dat je af en toe ook humeurig en slechtgezind kan zijn.

– Wil je nog steeds je partner veranderen als een kopie van je vader, je oom, je lievelingsleraar…want die blijven we toch nog steeds vergelijken met elkaar. Zie je partner die je zelf hebt aangetrokken wellicht vanuit onbewuste patronen als wie hij is, net zoals jij bent zoals jij bent. Kan je niet meer leven met de persoon die je ooit hebt liefgehad en wie je al zolang wenst te hermodelleren naar je vader, je oom, je lievelingsleraar….heb dan het respect om dit eerlijk te communiceren. Je partner voelt evengoed dat hij /zij niet voldoet aan het beeld dat je ooit van elkaar hebt gehad, gebaseerd op allerlei beelden, projecties, verwachtingen, verlangens, idealen. Hetzelfde geldt ook voor een man…die nog steeds het beeld van moeder de vrouw projecteert op zijn vrouw….de ideale moeder, de verzorgster, een prinses in de keuken en het laatste: een hoer in bed…de grootste valkuil ever in relaties en vaak een grote oorzaak van vreemdgaan in de relatie. Dat dit het Oude Vissentijdperk is geweest….mag nu klaar zijn.
Even het voorgaande verklaren: welke man die zich na een tijdje bewust wordt van de patronen die hij heeft meegenomen in zijn partnerkeuze, bedrijft de liefde met zijn moeder? En hetzelfde geldt ook bij de vrouw: een vrouw die wakker wordt, ontdekt op een dag dat ze eigenlijk een verbinding heeft met een ‘ vader-‘ figuur…iemand die voor haar zorgt als voor een kind….
Wakker worden, bewust worden: lastig, maar goed….

– Wil je nu nog steeds de strijd aangaan om iemand aan jou vast te binden, ten koste van jezelf en de anderen en wie mogelijks meegetrokken wordt in deze strijd? Of ben je klaar nu om de innerlijke oorlog om te buigen naar een stop- de – oorlog vanbinnen en accepteer zoals het is. Het gevecht en de strijd die vanbinnen wordt gevoerd leidt naar geestelijke en als gevolg daarvan lichamelijke ziekten.
De gedachte liefde te kunnen afdwingen, afkopen is voor de bewust wordende mens duidelijk, voor de nog strijdende en vechtende mens worden alle kanalen gebruikt om toch maar die liefde te kunnen vasthouden, met kettingen liefst, worden kleinkinderen omgekocht te kiezen voor één van de ouders, terwijl een kind loyaal is naar de beide ouders…

vrij makenOp elk vlak van het leven mag je nu in een grote mate zelf de keuzes maken die bijdragen tot groei, gezondheid, balans, geluk en vreugde. Dat we ook betrokken zijn in het grotere plaatje op de wereld, wat er allemaal mondiaal speelt, kunnen we niet ontvluchten, tenzij je ergens in de Himalya je tentje neerzet, ook dat mag natuurlijk. Als dat in jouw blauwdruk te lezen is, zal je wellicht de gedachte koesteren toch met je tentje weg te trekken naar een andere plaats waar je ook gelukkig mag worden. We zijn hier niet om te oordelen dan wel elkaar te laten kijken hoe het echt met ons is gesteld. We groeien en leren door elkaar, met elkaar, door elkaar te spiegelen, door ons ware gelaat te laten zien…AUTHENTIEK…. een mooi woord dat zoveel in beroering en beweging brengt in ons leventje, in ons kleine ikje.
Laat ons klinken op alles wat we hebben geleerd, wat we al hebben afgeleerd, hoe we ons-zelf ont-dekken en ont-wikkelen…kijken vanwaar we komen en waar we nu staan , we hoeven het ons niet zo moeilijk te maken, we hoeven al die zware lasten te dragen, lasten die grotendeels ontstaan zijn vanuit onze gedachten, ons kleine miezerig ikje, en dit terwijl we allen schitterende sterretjes zijn aan het firmament. Reik allen uit naar dat fonkelende sterretje dat jullie allen zijn, en kijk eens even naar Boven….het hele firmament straalt Eén groots Licht uit. En dat zijn WIJ.

Hou het vuurtje warm in jullie hart, laat de water-energie- emoties lekker stromen , blijf in verbinding met onze prachtige Moeder Aarde en durf te geloven in jullie dromen.

Heel veel liefs
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com