Paragnost Eddie en Consulenten

Laat me niet alleen ( deel 2 )

Laat me niet alleen ( deel 2 ) In het eerste deel van het blog rond ‘ verlatingsangst ‘ werden de oorzaken van het ontstaan van verlatingsangst geschetst. Blogs als deze vormen een aanzet om patronen te herkennen en als therapeut weet ik uiteraard dat dit ook nog heel wat meer omvat dan hetgeen in een blog geschreven wordt.

Als je angst om verlaten te worden groot is, dan heeft dit een niet te verwaarlozen impact op relaties in het algemeen; in intieme relaties kan dit desastreuze gevolgen hebben, in vriendschapsrelaties heb je dan meer het gevoel dat je niet op je vrienden kan rekenen in momenten dat een vriend er niet kan zijn voor jou als hij/ zij op dit moment er niet kan zijn voor jou. Dit gevoel wordt in een vriendschap snel heel persoonlijk genomen.

De krachtigste handvatten om de angst verlaten te worden aan te pakken zijn enkel handvatten en herkenningspunten, mogelijks zit deze angst zo diep dat je ook best professionele hulp zoekt, zeker in het geval hierdoor elke intieme relatie gesaboteerd wordt en uiteindelijk stopt.

Het is , zoals ik vaak aangeef, belangrijk je inzicht in jezelf te krijgen en hoe kan je hier aanvankelijk je eerste stappen in zetten: een persoonlijk dagboek bijhouden, zodat je een helder beeld krijgt van situaties waarin de angst om verlaten te worden het krachtigst of het vaakst aan de oppervlakte komt.

– Schrijf eens voor jezelf de situatie ( s ) op wanneer jij je verlaten voelt. Stel vast je dat heel gevoelig bent voor het verlies van vrienden, dat je het niet verdraagt alleen te zijn, dat je behoefte voelt om je aan iemand vast te klampen. Erkennen dat niet de ander dit probleem heeft of dat hij/ zij jou in de steek laat, dan wel dat jij de angst voelt opkomen. Dit leidt vaak tot zelfs overmatig controle-gedrag, emotionele druk , de ander met een schuldgevoel opzadelen en voor jezelf : slachtoffergevoel –
Neem je tijd om dit voor een tijdje bij jezelf te onderzoeken, zodat je meer inzicht ontwikkelt hoe vaak, hoe intensief je deze angst voelt opkomen én hoe je hierop reageert, mee omgaat.

– Onderzoek patronen in vorige relaties. Schrijf op wat er mis kan gaan als je je in de steek gelaten voelt. Reactie , gevoelens, gedrag….schrijf alles zo gedetailleerd als mogelijk uit en dit vanuit jouw gevoel en ervaring. Vermijd : ‘ Hij/ Zij heeft me in de steek gelaten, het is zijn/ haar fout, Hij / zij heeft me dit aangedaan…. ‘ Ontdek het patroon dat er onderliggend heeft voor gezorgd dat relaties gestopt zijn…heb je vaker gehoord in je relaties: bezitterig- claimend- controlerend – manipulatief – obsessief -….dan is dit echt een signaal dat jij te kampen hebt met verlatingsangst.

– Vermijd onstabiele, afstandelijke partners, ook al voel je je bijzonder tot hen aangetrokken. Ook dit is een vaak voorkomend patroon : het aantrekken ( energetisch) van een partner die niet beschikbaar is , emotioneel onvolwassen , koel en afstandelijk gedrag : vaak hoor ik dan : hij / zij is zo afstandelijk , het is zijn/ haar fout dat ik me zo onzeker voelt , hij / zij toont geen emoties, geen warmte , ik hoop dat hij/ zij verandert, misschien heb ik iets verkeerd gedaan. Je tracht de ander dan te veranderen, terwijl jij doodsbang bent om hem/ haar te verliezen.

– Als je een partner vindt die behoorlijk emotioneel stabiel is, heb dan vertrouwen. Vertrouwen is de basis in elke relatie en zeker in een intieme relatie kan een relatie hierop groeien of stoppen. Als je een relatie hebt met een betrouwbare partner, die zich op een volwassen en liefdevolle manier met jou verbindt, vertrouw dan op wat je voelt en ziet en niet op je angst om in de steek te worden gelaten. R.E.T. of rationeel emotieve therapie kan je verder helpen om aan vertrouwen te sleutelen. Het is nooit fijn voor een partner die toegewijd is, geconfronteerd te worden met verdachtmakingen, insinuaties, hysterische uitvallen en excessief jaloers en bezitterig gedrag. De kans is heel groot dat ook deze relatie, waarin je een eerlijke en betrouwbare partner had, op de klippen loopt.

– Zorg ervoor dat je inzicht hebt in wat aanleiding gaf tot je angst om verlaten te worden.

Je kan voor jezelf de eerste stappen zetten door jezelf te ontwikkelen, op je eigen benen staat, je eigen leven richting geeft, je sterke kanten ontwikkelt , leert alleen te zijn met jezelf , je partner iets leuk voor zichzelf laat ondernemen en idem dito voor jezelf. Kleine opstapjes helpen je je angst om verlaten te worden te overwinnen.

Ik merk dat vooral vrouwen zich snel vastklampen aan een partner , zelfs na een eerste ontmoeting hoor ik doorheen de soort vragen dat de angst om in de steek te worden gelaten heel sterk leeft, want de vorige relaties liepen fout omdat de mannen problemen hadden om zich te binden. Zo zwart / wit zou ik het niet willen stellen….ik voel de energie bij dit soort vragen en als ik al een bepaalde ‘ druk ‘ voel, wat voor effect heeft dit voor een prille kennismaking, waarin absoluut nog geen sprake is van een ‘ relatie ‘? Even logisch denken….een meer gevoelig man, voelt al snel de druk bij een onzekere angstige vrouw en maakt zich dan ook vaak snel uit de voeten, want ook hij heeft zijn ‘ relatie-verhaal / verhalen ‘. Actie -reactie is aan het werk .

Je ziet hoe gemakkelijk en snel oude patronen voortgezet worden en zolang oude patronen herhaald worden in relaties, tot zolang zal er maar heel weinig veranderen. Bindingsangst is de keerzijde van de medaille.

Het verlangen is zo sterk om een partner ‘ te hebben ‘ , maar de angst die met partner-relaties te maken heeft is nog veel sterker. Het verlangen naar een lang geleden ‘ oceanische fase ‘ in relatievorming leidt tot symbiose en dat zal allicht een reststukje zijn dat bij sommigen nog verder doorleeft. Het verlangen naar versmelting en eenwording verwijst naar een verlangen dat nooit gestild kan worden…omdat een emotioneel volwassen relatie tussen twee mensen gevormd wordt met elk een eigen individualiteit en persoonlijkheid, een eigen levensgeschiedenis en – vorming, een eigen specifieke blauwdruk en groeilessen; er is een IK , een JIJ en een WIJ. En waar de wederzijdse individualiteit gesmoord en verstikt wordt door verlatingsangst ( en de keerzijde van de medaille incluis) wordt emotionele en spirituele groei onmogelijk.

Herken je bij jezelf de rode draad van een diepe verlatingsangst, en zie je bij jezelf in dat dit elke relatie zodanig gehypothekeerd heeft, zoek professionele hulp om die grote valkuil te transformeren. Niets is hopeloos, tenzij dit je overtuiging is en je absoluut zeker weet dat niemand jou kan helpen. Ook dat is een grote valkuil.

Wil je hier graag over praten / chatten, voel je welkom!

Warme hartegroet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com