Paragnost Eddie en Consulenten

Krachtige volle maan in Tweelingen

Krachtige volle maan in TweelingenVeel hooggevoelige mensen ervaren de laatste dagen de effecten van de komende volle maan op 3 december. De sterke energetische downloads van 28 november ( tot 30 november) werden ook sterker gevoeld…dit kan je nog even teruglezen op het blog van paragnost eddie.
Het is de laatste krachtige volle maan van dit jaar en als we het numerologisch bekijken krijgen we 3 – 3 (12 = 3 ) dubbel getal. De 3 is een zeer spiritueel getal. Denk hierbij aan de Heilige Drie-eenheid. De 3 stabiliseert: wanneer je naar de sterren reikt blijf je toch met beide benen op de grond. Je bent daardoor minder geneigd om te gaan zweven, spiritueel gezien. Het getal drie staat voor de planeet JUPITER ( heerser van het sterrenteken BOOGSCHUTTER) en Jupiter vertegenwoordigt wijsheid . Jupiter staat voor het hoger onderwijs , wijsheid belichaamd in spirituele tradities en religie. Vandaar dat Jupiter ook de groei en evolutie van de geest regelt, die zich van louter wereldse vormen van kennis ontwikkelt naar de kennis van het goddelijke. Net als de Maan is Jupiter van vitaal belang voor de algemene rust en tevredenheid met het leven.
De heerser van Tweelingen is MERCURIUS ( denkpatronen) en loopt vanaf 3 december retrograde. Herken je dat zowat alles wat je onderneemt vertraagd lijkt? Ervaar je dat je terugkomt op gemaakte afspraken, je meer in jezelf keert hetgeen de communicatie moeilijker maakt? Je herbekijkt je visie over alles wat van belang is in je leven, de informatie die je hebt vergaard, alles wat je hebt geleerd kan je nu her-evalueren, wat is waar voor jou en wat klopt niet langer in je veranderende levensbeeld? Mercurius gaat weer vooruit lopen vanaf 23 december waarin we symbolisch dan klaar zijn voor onze wedergeboorte.
Het is niet gunstig om nu contracten te tekenen, deals te sluiten, drastische beslissingen te nemen op zakelijk vlak. De kans tot meer misverstanden vanuit frustraties is groter dan anders. Duidelijk en helder communiceren en de ander hiertoe uitnodigen kan heel wat communicatiestoornissen voorkomen. In deze periode ( en ook al een paar dagen eerder) hebben intuïtieve mensen vaker lucide heldere dromen, noteer je dromen: de beelden, de kleuren ( eventueel), de vormen, de boodschap die erachter schuilt.
Daarentegen is het wel een gunstige periode om je meer met het creatieve deel in jezelf aan de slag te gaan, je voor te bereiden op nieuwe plannen, projecten, zonder jezelf voorbij te lopen of je te haasten.
Mercurius en Tweelingen zet ons aan vanuit nieuwsgierigheid en de drang naar vernieuwing en verandering tot experimenteren, onderzoeken en ervaren en staat ook symbool voor reizen, zowel geestelijk als psychisch.
Tweelingen kenmerken zich door hun leergierigheid, hun grote belangstelling voor sociale contacten, de buitenwereld, komen ook levendig over, aan de andere kant kunnen ze ook heel oppervlakkig zijn, smoesjes verkopen en zich overgeven aan roddelen, leugentjes voor eigen bestwil incluis. Tweelingen blijven hierdoor soms wel eens in het oppervlakte denken hangen doordat de buitenwereld en hoe de anderen reageren belangrijker is dan hun binnenwereld. Tegenover de maan staat de zon in BOOGSCHUTTER ( = vuur) en die kenmerken zich door hun wapen van eerlijkheid, recht voor de raap en recht door zee en houden ook meer van diepgang en verbinding, hetgeen ook soms uit balans is omwille van hun geestdriftig vuur…en hun neiging anderen te willen overtuigen van hun zienswijze(n) waardoor ze toch wat als een moeial worden ervaren. Boogschutter schiet vol dynamiek ( en ook vol dynamiet) zijn pijlen naar de ander én de om- wereld.
Als je je al even vast voelt zitten, ongeacht in welke situatie, je blijft ter plaatse trappelen, je komt maar niet vooruit, je wordt zo langzaam maar zeker geïrriteerd en gefrusteerd door, die relatie wil maar niet opschieten, dat project waar je al zolang mee bezig bent, schiet voor geen meter op, ben ik wel goed bezig want het duurt allemaal zo lang…ik hou dit niet langer vol….hier speelt de invloed van NEPTUNUS op de volle maan mee.
Neptunus staat voor het grenzen opheffende principe. Hij staat voor je kosmische antenne waarmee je het buitzintuiglijke en fijnstoffelijke oppikt en die je in staat stelt verborgen samenhangen en toekomstige trends en andere ontwikkelingen aan te voelen. Het diepe verlangen om boven het gewone bewustzijn uit te stijgen en het hoogste waar te nemen.
Het verlangen om boven het alledaagse bewustzijn uit te stijgen en het hoogste waar te nemen.
Daarbij betreft het eigenlijke streven van Neptunus naar het spirituele, soms door sterke drank en andere verdovende middelen verwisseld wordt. Door de doorlatendheid van Neptunus geeft soms hypersensitiviteit en verzwakking van het lichaam tot gevolg. Hier kan Neptunus op volle maan je verplichten gezondheidissues aan te pakken. We worden uitgenodigd dieper naar onze kern te gaan en eerlijk onderzoek te doen naar onszelf: is datgene wat we laten zien aan de buitenwereld, diegene die we werkelijk zijn vanuit onze diepere kern? We merken op dat er meer en meer leugens, bedrog, onwaarheden op alle vlakken aan de oppervlakte komen. Bedrogen worden en bedriegen zijn twee kanten van een verhaal…waar voel jij je in bedrogen en waar bedrieg je jezelf én anderen ? Dit te onderzoeken en aan te pakken lost karma op.
Waar ben je misleid en waar heb je jezelf en anderen in misleid? Door eerlijk naar onszelf te kijken en te accepteren dat de werking van de karmische wetten ons dingen helder en duidelijk laat in-zien, en ons de kansen geeft van binnenuit onze diepere duistere kanten aan het licht te brengen en te veranderen naar positieve krachten, bouwen we verder aan onze spirituele groei op aarde. Het wordt ons elke keer weer opnieuw getoond. Aan ons om er daadwerkelijk iets mee te doen. Onze schaduwkanten worden aan de oppervlakte geduwd door de zwarte maan of Lilith…en kan behoorlijk confronterend zijn. De Zwarte Maan (Lilith) symboliseert het gebied waar we (weer) authentiek kunnen zijn. Lilith toont ons de weg van onze eigen wijsheid, handelend vanuit een dieper innerlijk weten. We hoeven onze schaduwkanten niet te onderdrukken maar wel om te buigen op een positieve manier…en hier kunnen we ons behoorlijk geconfronteerd voelen door de maatschappelijke verwachtingen die we stilletjes aan mogen overstijgen. Zonder het kind met het badwater weg te gooien. Wat we geleerd hebben van onze ouders, wat we meegekregen hebben via onderwijs, wat we jaren voor waarheid hebben aangenomen…ga diep voelen en onderzoeken of dit nog klopt voor jou, is dat nog jouw visie en jouw waarheid?
Dit brengt ons bij SATURNUS, de strenge leraar…die zowat 2 jaar lang in Boogschutter heeft doorgebracht.
Saturnus laat ons terugblikken, terugkijken wat we die afgelopen tijd hebben geleerd, hoe we onze gaven en talenten hebben ontwikkeld, hoe we hiermee naar buiten zijn getreden: zie de vele filmpjes die op openbare kanalen zijn verschenen, ieder met eigen input, inzichten en mogelijkheden om klanten te werven, hun praktijk nieuw leven in te blazen… de overload aan informatie is gigantisch, het shoppen van de ene naar de andere heeft ook heel wat mensen doen besluiten er even een stop op te zetten, om weer dichter bij zichzelf te komen, hun eigen waarheid af te toetsen met de vele beloftevolle informatie om van iets af te geraken, om sneller rijk te worden, om sneller richting verlichting te gaan, om alle oplossingen van het leven op een bordje te krijgen enz…. niet te vergeten de regelmatige aanvallen op heel goed draaiende spirituele lijnen zoals www.paragnost-eddie.nl .
Uiteindelijk zegeviert altijd het dienstbare werk vanuit licht en liefde, en ook dit is nu sterk aan de orde. Dienstbaarheid, doch zonder zichzelf te vergeten. Hier ligt het addertje onder het gras.
Je kan nu zo sterk op de buitenwereld zijn gericht, op de behoeften van anderen, ten dienste staan van anderen dat je jezelf voorbij loopt en niet stilstaat bij jezelf. Het is dus goed om hier balans in te vinden…
Het geeft heel veel inzicht om te weten in welk huis jouw tweelingen staat; bij mij staat tweelingen in het 10 de huis ( alsook van mijn partner) en dat is het huis van sociale status, ambitie, motivatie, publieke verschijning en indruk die iemand geeft, autoriteit, broodwinner, status in de maatschappij en correspondeert met het zonneteken steenbok en de planeet Saturnus. Treft ook mooi omdat we samen voor vernieuwing staan op professioneel vlak én ook relationeel. Op www.astro.com kan je er meer over te weten komen! Inzicht geeft altijd duidelijkheid in de reden waarom bepaalde zaken in je leven niet echt stromen…of waarom situaties en ervaringen je helpen dichter bij jezelf te komen en jouw stroom te volgen.
Heb een fijne super volle maan !
Liefs
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com