Paragnost Eddie en Consulenten

Krachtige maand APRIL

Krachtige maand APRIL April heeft heel wat in petto voor ons…we gaan steeds een stapje dieper in het opruimen en loslaten en een stapje verder in onze groei naar een hoger bewustzijn.

Ik merk vooral vandaag in de gesprekken heel veel ‘ onrust ‘, ‘ innerlijke gejaagdheid ‘ : ‘het moét NU gebeuren want ik hou het niet langer vol op deze manier ‘. Lieve lezer, het enige wat jij kan is je verder voorbereiden vanuit een diep vertrouwen dat de dingen zich aan het ontvouwen zijn, zichtbaar worden als jij klaar bent vanuit het vertrouwen dat alles wat zich aan jou ontvouwt je allerhoogste doel kan dienen. Je kan je op dit moment met de rug tegen de muur voelen staan, je kan je moedeloos voelen omdat het allemaal te traag gaat…als er iets is wat niemand kan forceren is ‘TIJD’. De eerste twee weken van deze maand wordt je bijna ‘ gedwongen ‘ het rustig (er) aan te doen, je niet te laten meesleuren van de onrustgevoelens van anderen, je niet te laten opjutten in dramaverhalen. Onderzoek waar jijzelf nodig nog iets te regelen hebt, moet afwerken in relaties, mag zorgen voor meer innerlijke gemoedsrust. Met andere woorden: voor eigen deurtje vegen, want dat zal je veel meer opleveren op termijn dan je te laten meeslepen door hetgeen anderen zeggen of doen. Hoe meer je de kunst toepast om je volle verantwoordelijkheid voor eigen leven op te nemen, hoe duidelijker het wordt waar je je teveel hebt gericht op de buitenwereld, op de façades, op verwachtingen die voor jou niet belangrijk zijn.

Hoe kan je leren je onrustgevoelens om te buigen zodat je je bewuster wordt van je eigen patronen die je in stand houdt? Heel simpel, zo eenvoudig dat het misschien té gemakkelijk lijkt , maar doe maar eens het volgende en ervaar in elk moment hoe meer rust je zal ervaren. Oefening baart kunst, niet? Drink een kopje thee….en de voorbereiding die eraan voorafgaat neem je mee in de oefening- bewust- bij elke actie die je onderneemt om uiteindelijk je kopje heerlijke thee te drinken. Vinden we niet alles zo automatisch normaal dat er water uit de kraan loop? Dat we het water kunnen verwarmen/ koken? En hopsakee, het water in een perfect gevormd kopje gieten, en een voor ons gemak in alle geuren voorverpakte theezakjes een theezakje naar eigen keus in het kopje gooien, wat smaakprikkelende druppeltjes citroen aan toevoegen en een kloddertje honing eraan toevoegen? Smaken we nog bewust de heerlijke thee, ruiken we nog de heerlijk geurende aroma van de thee, zijn we nog verwonderd eigenlijk? Gieten we de thee snel achterover omdat we ons niet de tijd gunnen te genieten of zijn we nog in staat te genieten van elke teug? Op de chat had ik deze morgen iemand deze tip meegegeven waarop een verbaasde enthousiaste reactie kwam, alsof ik een magisch geheim had prijsgegeven. Dit vond ze zo leuk en vond ze een goede afleider. Het is géén afleider natuurlijk….het is een manier om bewust stil te staan en de rust te vinden in een actie die we op automatische piloot uitvoeren…zoals heel veel dingen in het leven. Rust vinden in het hoofd, rust vinden in emoties, rust vinden in jezelf kan je op veel manieren…als het maar werkt , écht werkt voor jou dan is de manier waarop niet belangrijk.

Als iemand me dus vraagt hoe hij/ zij het beste kan omgaan met innerlijke onrust, dan is dit mijn heel eenvoudig antwoord. Erken dat je onrust er is, vecht er niet tegen, want hoe méér je vecht tégen iets, hoe groter het wordt. Soms is het goed om de onrust helemaal ruimte te geven en die onrust niet naar buiten toe te gooien noch te projecteren of te verhalen op anderen. Onderzoek bij jezelf wat jouw onrust je werkelijk vertelt, misschien rateltje je denken aan één stuk door ( wellicht wél), misschien hou je heel wat denkbeeldige scenario’s in je hoofd waardoor je niet meer helder kan zien en voelen….Onderzoek is wat écht van jou is en wat van de ander is. En kijk eens wat je aan input mag herzien. Weet dat je anderen niet kan veranderen, dus die verwachtingen mag je gaan loslaten.
Deze maand kan je dus weer een stapje dichter bij jezelf komen. Wat is voor jou van waar-achtige betekenis en belang om je levensweg te vervolgen. Kijk niet té ver naar de toekomst, plan je toekomst niet strak maar laat ook voldoende ‘ speelruimte ‘. Het strakke plannen heeft vaak te maken met het onder controle willen houden van een verzekerde toekomst op elk levensvlak.
Enkele vragen waarop ik het antwoord schuldig ben, zijn:
‘ Blijft de relatie duren ‘?
‘ Ga ik dat werk altijd blijven doen ? ‘
‘ Blijven mijn zaken goed gaan ‘?
‘ Krijg ik financieel geen problemen ‘?
De tijd die onderhevig is aan intense veranderingen waarin wij deel van uitmaken, noopt me om te schrijven dat dit soort vragen onderhevig zijn aan de kosmische universele wetten waarin het leven op zich voortdurend verandert, waar mensen veranderen ( groeien/ bewuster worden) , waarin ook andere keuzes dienen gemaakt te worden, waarin je je meer kan afstemmen op een leven vanuit je hart dan een leven vanuit beheerste controle.

Deze maand kan je veel en veel dichter bij jezelf komen door te zorgen dat je het ook rustig en vredig in jezelf kan maken. Hoe kan je rust en vrede vinden in jezelf als je met zowat iedereen in je omgeving in ruzie ligt? Hoe kan je rust en vrede vinden in jezelf als je voortdurend anderen bekritiseert ? Hoe kan je rust en vrede vinden in jezelf als je voortdurend kijkt naar wat anderen doen/ niet doen? Hoe kan je rust en vrede vinden in jezelf als je je voortdurend vergelijkt met anderen? Vind je jezelf dan niet alle aandacht waardig? Is het nodig anderen in de schaduw te zetten zodat jij meer licht , die je nog niet aan jezelf kan geven, kan pakken? Tijd om ook schoon schip in ons eigen hart te maken…doen we het niet, dan worden we hier toch door het leven zelf verder mee geconfronteerd. We willen eerlijkheid van de ander, maar waar zijn we zelf ( nog) niet eerlijk ?

We willen verbinding, maar waar zijn we zelf ( nog ) niet in verbinding met onszelf? Tijd dus om ons in eerste instantie te richten naar onszelf en niet naar de ander: de ander spiegelt ons waar wijzelf nog niet in het reine zijn met onszelf. Tijd om ons huiswerk te maken en dat dit ook liefdevol mag, voeg ik er graag aan toe. Liefdevol naar onszelf én de ander, dankbaar.

Sommigen zijn in stilte bezig met verwerken, helen en loslaten….anderen staan voor de drempel, aarzelen, wikken en wegen, overpeinzen, overdenken de consequenties van keuzes die ze willen/ zullen maken en hoe stil het ook is aan de andere kant, er kan dus een heel drastische ommekeer komen waarin knopen doorgehakt worden, vanuit een dieper voelen en weten. Verrassend, dat wel. Ik zie dit vaker in een reading….ook al voel ik aan de andere kant de onrust , het ongeloof, het wantrouwen…het is goed, het mag er zijn, alleen hoeft niemand te blijven hangen zodat het eigen leven niet geleefd kan worden.

Sommige relaties kennen een einde, na veel trekken en sleuren aan elkaar….sommige relaties gaan door een diep dal om er weer sterker uit te komen, vriendschappen die hun tijd hebben gehad kunnen nu duidelijk een eindpunt inluiden…hoe dan ook : relaties op elk vlak zijn onderhevig aan verandering, wat moeizaam blijft verlopen omdat je voelt dat de wegen elkaar scheiden, is het goed om elkaars weg niet langer af te remmen: de weg die je voor de ander blokkeert, maakt dat je je eigen weg blokkeert. Noch de ander noch jij kunnen vooruit op die manier. Kies je dan voor vastzetten/ blokkeren/ strijden en vechten…dan wordt strijden en vechten jullie aardse realiteit, wat tegelijk één grote illusie is; er zijn in steekspelen geen winnaars , slecht verliezers.

Deze maand toont ons waar we waar-achtig voor staan in wie we vertellen te zijn aan de ander: kloppen onze woorden met onze daden, zijn we loyaal en integer naar onszelf toe dan is de uitloper ervan dat we ook echt loyaal en integer zijn naar anderen toe, we voelen meer en meer wat in communicatie en verbinding klopt in die al dan niet vermeende waarachtigheid. Hoe kan je Lichtwerker zijn, als je het nog niet kan laten te roddelen over anderen, een mes in de rug van anderen te steken , anderen niet het licht te gunnen, als je nog steeds in gelaagdheden oordeelt over wie wat is en wie wat kan….tot zolang kan het een geweldig ego-opstootje geven zichzelf als dusdanig uit te roepen, zorg er dan voor dat de woorden en daden onberispelijk zijn. Blinde vlekken erkennen en transmuteren wordt voor de komende tijd heel goed mogelijk.

April wordt na de tweede helft dus wel heftiger….want alles wordt nog duidelijker dan voorheen en hierbij zorgen de planetaire constellaties wel weer voor. Mercurius loopt nog tot half april terug, dus wat zakelijke deals, contracten, en communicatie ( in het algemeen en bijzonder) betreft: rustig aan doen. Het is echt meer dan de moeite om de astrologische tendenzen dewelke een bijzondere impact hebben op onze groei, onze acties, onze emoties te volgen, via jouw eigen geboortehoroscoop kan je nog dieper inkijken met welke thema’s jij vooral te maken hebt/ krijgt. Ik weet nu al dat na 15 april de invloed van de nieuwe maan in Ram een pittige invloed heeft. Doordat ik toch al enigszins weet welke mijn thema’s om aandacht vragen, kan ik er ook anders mee omgaan. Saturnus en Pluto lopen achtereenvolgens ook terug en ja laten we de invloed van Uranus niet vergeten…. Op www.astro.com kan je je coördinaten ingeven, waardoor jij snel je zonneteken, je ascendant en de posities van de planeten en de huizen dan aflezen. Inzicht geef altijd Uitzicht.
Uranus staat voor het ideaal van de Franse revolutie: voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Hij belichaamt het originele in je, je streven naar onafhankelijkheid en individuele vrijheid. De planeet geldt als grote bevrijder.
Uranus representeert verrassende veranderingen, gedachteflitsen en plotselinge ommekeer.

Saturnus is de planeet die structuur brengt en alles weghaalt wat overbodig is. Soberheid en tijd zijn ook begrippen die bij deze planeet horen. Hij staat voor vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid. Hij representeert je afgrenzingvermogen, anderzijds ook de grenzen die je als onaangenaam ervaart, die verhinderen dat je je verlangens vervult. Saturnus is de heer van de tijd, die ervoor zorgt dat aan alles ooit een einde komt. Hij staat voor alle vormen van scheiding en afscheid. Als de heer van het grote zwijgen ,betekent hij ook teruggetrokkenheid, die je als een pijnlijk in de steek gelaten zijn kunt ervaren of als innerlijk bezinning in alle stilte.
Saturnus betekent verder geweten, vorm, structuur, verdichting, concentratie, kristallisatie, verplichting, vertraging, recht, wet en orde.
Pluto dwingt ons mee te gaan met de veranderingen die hij wil en is hierbij heel confronterend. Pluto kan een heel diepe transformatie teweegbrengen, die ook te maken hebben met macht en onmacht, met afhankelijkheid en psychische verstrikkingen, dewelke diepe angsten aan de oppervlakte brengt. Een onwerkelijke zielsangst die als dusdanig wordt ervaren als je omgeving het kosmische principe niet begrijpt. Het onwerkelijk komt duidelijk aan het licht wanneer je je de vraag stelt waarvoor je werkelijk angst voelt, bang bent. Pluto is een onzichtbare kracht die ons ertoe aanzet om nare situaties uit vorige levens uit te zoeken, waardoor je ziel kan leren het dit keer wel goed te doen. Je hoeft dan niet meer zo bang te zijn in volgende levens omdat je dit soort situaties hebt leren hanteren.

Maak er een prachtige vernieuwende creatieve maand van ! Wil je hier over praten / chatten, meer tips en handvatten, of een luisterend oor? Je bent van harte welkom!
Wanneer we verbonden blijven met onze spirituele kern, dan zal zich het beste en meest gunstige pad voor je ontvouwen.

Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com