Paragnost Eddie en Consulenten

Krachtige FEBRUARI energie

Krachtige FEBRUARI energieJanuari is voor velen als een nieuw begin, een nieuwe start op weg naar het pad van eigen meesterschap ervaren en dat in dit proces weer eens één en ander in beweging heeft gebracht, was heel duidelijk te merken; keuzes op het vlak van relaties, werksituatie, vriendschappen, contacten kregen een heel duidelijke wending. Knopen doorhakken, een einde maken aan uitzichtloze situaties, en stappen ondernemen naar datgene wat wel resoneert op zielsniveau.

2018 is al sowieso een jaar waarin velen de weg verder zetten en / of voorbereiden naar een hoger bewustzijn. Gisteren had ik als afsluiter van de maand januari een blog geschreven rond het pad van het meesterschap en die is een pad die over ieder van ons betreft, niet hét enige ware pad, maar jouw pad. Het hoeft dus niet meer moeizaam te gaan, want alles wat teveel trekken en sleuren is, is een indicatie dat het vaak niet meer de bedoeling is op die manier door te gaan. Soms kan je niet anders dan het roer volledig om te gooien of je doelen heel helder voor ogen te houden en je niet meer te laten afleiden door wat de ander doet of zegt.

Soms vragen klanten wel vaker of het eindelijk klaar is. Neen. Het leven als groei -en ontwikkelingsweg is nooit klaar, maar je kan je wel meer gaan overgeven aan de stroom van het leven en minder weerstand te bieden en tegen de stroom te blijven ingaan. Dat is wat vermoeiend en ontmoedigend is. In februari krijgt je weer een zetje als vervolg op vorige maand. In de vorige blogs heb ik de overgang geschetst van het driedimensioneel naar het vijfdimensioneel bewustzijn. Als je bereid bent die dingen achter jou te laten die je het verlangen naar meer innerlijke rust in de weg zetten, kom je in een vierdimensioneel bewustzijn en dat voelt voor velen aanvankelijk als een terechtkomen in de ‘ leegte ‘, in de dimensie van ‘ het niets . Zie het als een tijdelijke overgang naar de volgende dimensie, waarin je je leven kan verderzetten vanuit een heldere bewuste manier van leven waarin geen plaats meer is voor strijd, nijd, concurrentie, tweedracht zaaien, leugens en bedrog. Je hebt ondertussen je masker afgelegd, je weet wie je bent en je laat jezelf helemaal zien zoals je bent. Je doel bereiken en tegelijk de ander bedriegen of jezelf op een leugenachtige manier neerzetten hoort bij het lagere denken en dit maakt nog wel deel uit van het aardse leven. De kunst is jouw manier van leven trouw te blijven, vanuit loyaliteit, respect, en integriteit. Je neemt de leiding van je leven in eigen handen.

Sommigen zitten al aardig op weg , anderen blijven star vasthouden aan wat ze kennen, ondanks het weten dat het niet langer bijdraagt voor het algemeen welzijn. Sommigen blijven traumatische ervaringen vasthouden en blijven zichzelf op die manier vertellen dat dit de oorzaak is van hun pijn, hun lijden, geen partner te kunnen vinden, geen vrienden te hebben…..en toch onbewust in het slachtofferschap van het verleden te blijven zitten.

Meegaan met de stroom vraagt om overgave….ook al voel je bij nieuwe uitdagingen heel wat onzekerheid of angst: kijk je onzekerheid en / of je angst in de ogen, onzekerheid en angst zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en met die energie blijf je ter plaatse trappelen, kom je niet vooruit, gebeurt net datgene waarvoor je vreest. Weerstand tegen de veranderingen, weerstand tegen vernieuwing….het is allemaal gebaseerd op angst. Angst die je wordt aangepraat door de omgeving, door mensen die eveneens aan het oude vasthouden, aan gewoonten, schijnveiligheid en schijnzekerheid, angst om de grip en controle over elkaar te verliezen. Deze maand geeft een extra gelegenheid om te onderzoeken waar de energie in jouw leven gestagneerd is, waar je zelf de rem op zet…de gedachte/ uitspraak dat het bij de ander ligt, of veroorzaakt wordt door de ander, is een verborgen manier van weerstand om de verandering zélf aan te pakken. Dit is een restant van de oude slachtoffer-energie.
Wil je écht dat er verandering komt, dan zal jij diegene zijn die de verandering zelf waarmaakt. En dit op elk vlak van het leven. Op relatievlak, werkvlak, gezondheidsvlak….Situaties die buiten jouw macht liggen en waarvan je al langer weet dat je met je rug tegen de muur staat, dwingen je bijna om te kijken naar alternatieven. Relaties waarin waarachtige communicatie plaatsvindt, waarin beide partners zichzelf ontdoen van hun maskers, zich ontdoen van hun pantser en ingeslepen( en overgenomen) patronen doorbreken, bewust kiezen voor elkaar als volwaardige gelijkwaardige partners, hebben reële kansen zich verder te ontwikkelen. Relaties die gestoeld zijn op het invullen van elkaars geprojecteerde verwachtingen en verlangens, waarin ouderlijke patronen weerspiegeld worden, en een relatie gebruikt wordt om zich iemand te voelen, geliefd te zijn…

Soms vinden klanten dit niet leuk om te horen en voelen zich niet begrepen als ik laat kijken naar zichzelf, gewoontes, overtuigingen, hoe traumatische ervaringen aan te pakken ….er is maar één weg naar verandering en dat is de verandering zelf te creëren, blokkades op te ruimen, de manier waarop je kijkt naar een situatie te veranderen: ik hoor vaak dat er toch niets zal veranderen en dat is een voorspelling die dan altijd uitkomt. Als dit de overtuiging is dat er nooit iets zal veranderen, zonder dat je er zelf iets voor doet, dan zal dit ook de ervaring worden.

Sommigen hebben hier al helemaal geen zin in, of geen zin meer in…net op dat moment is het juist hét moment om je op te pakken, jezelf een hartelijke schop onder je kont te geven en niet bij de pakken te blijven zitten.

We zijn allemaal onderweg, als pelgrims als het ware…..het moment dat je jezelf helemaal vastzet, leef je als een zombie , als een levende dode. Het leven is niet bedoeld om jezelf vast te zetten of te laten vastzetten, je zet jezelf in je eigen gecreëerde gevangenis mét je sleutel in eigen handen.

Heel diep van binnen weet je beter, jouw wijsheid zit nog ergens heel diep en ver verborgen, alleen ligt er een hele laag stof overheen. Nu kan jij de beslissing nemen om vandaag een keuze te maken om iets te doen wat je al langer wou doen, iets te zeggen wat bevrijdend en healend kan doorwerken, ook al wordt het niet met applaus onthaald. Het is niet belangrijk, belangrijk is dat jij uit je eigen schaduw komt, zonder meer. Je hoeft niet in de spotlights te staan, belangrijk is dat je jezelf in jouw eigen licht terugzet, want je bent een lichtwezen net als iedereen. Lichtwezens hebben geen applaus of spotlights nodig om van zichzelf te houden, om zichzelf te zijn. Spotligths horen thuis in het derde dimensionele leven en zijn een manier om mensen ofwel vanuit sympathie op een voetstuk te zetten ofwel vanuit anti-pathie naar beneden te halen. Ook in de spirituele wereld is dit dagelijkse kost.
Het is een soms een leuke en soms een drieste vertoning….en dan denk ik hierbij aan het spreekwoord van Shakespeare. We staan allemaal ergens op het podium en degenen die zich tot leider hebben omgevormd moedigen ons aan om onszelf te laten zien, met onze kwaliteiten naar buiten te komen, om onze stem te laten horen, om nog meer succes te halen, om nog meer geld te genereren, om nog beter te worden dan we al zijn….nog meer, nog beter….tot we uitgeblust naar onszelf kijken, na een lange strijd tégen onze ware natuur : wat dit het waard? De vraag is altijd aan het einde: Ben ik er een beter mens van geworden?

Voor diegenen die de stappen naar een fijner bewustzijn zetten verloopt het proces eerder in omgekeerde richting….verstilling, meer behoefte om zich terug te trekken, behoefte aan verdieping en verbinding, innerlijke rust en balans, weg uit het de drukte van het schreeuwen en roepen om maar gezien en gehoord te worden, om te vechten voor dat plekje op het grootse wereldpodium. Als spiritueel kosmisch aards wezen doen velen prachtige werk vanuit een hoger bewustzijn, vanuit hartsverbinding en samenwerking. Daar is geen plaats meer voor dualiteit en strijd, daar zijn geen copyrights meer nodig, omdat we alles ontvangen uit het Universum, uit de hogere Bron. We zien het groter geheel en we begrijpen de zin van ons leven op dit moment.

Je wordt je bewust van je werkelijke levensopdracht/levensmissie vanuit het christusbewustzijn. Bij heel wat klanten merk ik de prachtige transitie op en dit is bijzonder om dit te kunnen delen met elkaar.

Het is een prachtige periode om met mensen te connecteren die van harte willen delen, samenwerken, vanuit gelijkwaardigheid en complementariteit in een harmonische sfeer, waarin we erkennen dat we vernieuwing en veranderingen die zich verder zullen opdringen, samen van hart tot hart uitdragen. Dat we in deze weg ook nog regelmatig uitdagingen op onze weg krijgen, weten we, dat ook onze menselijke emoties hierin uitgedaagd zullen worden, ook dat weten we. Hoe we hier zelf mee omgaan, ligt dan ook volledig in onze handen en onze verantwoordelijkheid.

Net zoals onze aarde , ontdoet ons lichaam zich van alle toxische energieën. Voedingspatronen veranderen, we hebben meer behoefte aan afzondering en rust om bij te komen van alle energetische veranderingen die een impact hebben op ons lichaam en onze geest. Willen we zelf ons werk naar behoren blijven doen, dan zullen zeker wij hier meer aandacht moeten aan geven, om onze gaven op een zo zuiver mogelijke manier ten dienste te stellen.

Geniet van elke stap voorwaarts!
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com