Paragnost Eddie & Consulenten

Kinderen opvoeden in Mindfulness

Kinderen opvoeden, begeleiden is er niet makkelijker op geworden, zo merk ik heel vaak in gesprekken met voornamelijk jonge ouders.

Kinderen opvoeden is heel wat meer dan onderdak en eten geven en zorgen voor materiële behoeften.  Ouders herhalen vaak het gedrag van hun ouders bij het aanpakken van moeilijkheden en op die manier wordt de cirkel vaak op een subtiele manier herhaald, waarop het storend gedrag in stand wordt gehouden of zelfs escaleert.

We kunnen ons nu lazarus lezen over wie die ” Nieuwetijdskinderen ” ( als verzamelnaam hanteer ik dit begrip nu even gemakkelijkheidshalve) maar veel ouders zoeken handvatten om niet bijvoorbeeld in een strijd verwikkeld te geraken, of willen heel graag oude opvoedingspatronen doorbreken.
In theorie lijkt dit een fluitje van een cent te zijn, maar in werkelijheid wordt elke ouder geconfronteerd met zichzelf en het ontwikkelen van een andere kijk en aanpak van het kind.
Jonge ouders zijn vaak nog heel onzeker, laten zich nog teveel bepalen door goed bedoelde tips…zo moet het en zo hoort het. Maar zo werkt het niet meer bij onze kinderen.

Kinderen opvoeden in MindfulnessMindfulness kan helpen bij het ouderschap. Opmerkzame ouders zijn zich heel bewust dat hun acties een effect heeft op hun kinderen. Kinderen verlangen naar aandacht, betrokkenheid, het gevoel van echt gehoord en gezien te worden, en in die zin geloof ik niet dat dit veranderd is met het kind van toen. Het verschil is naar mijn ervaring dat het kind van toen zich gemakkelijker aanpaste en zweeg.

Als kinderen te weinig aandacht krijgen, zoeken ze de aandacht die ze nodig hebben, vaak op een minder fijne manier dan.
Aandacht is een fundamentele behoefte van ieder kind . Aandacht geven gaat dus in mindfulness over oprechte betrokkenheid.Mindfulness geeft manieren om je vermogen aandacht schenken te verbeteren zodat je kind op een liefdevolle vredelievende en harmonische manier opgevoed kan worden.

Onterecht wordt nogal eens geopperd dat mindfulness de nieuwste hype is, doch dit is absoluut niet het geval. Mindfulness is zeker 2500 jaar oud..misschien zelfs ouder en werd voornamelijk in het Oosten ontwikkeld.
Dat de populariteit in het Westen toeneemt is overduidelijk: steeds meer ziekenhuizen bieden mindfulness aan , ook in het onderwijs wordt het langzaam maar zeker geïntroduceerd….eigenlijk is mindfulness een manier van leven en heeft niets met techniek te maken. Hoe hoger het niveau van het bewustzijn, hoe meer je, in zekere zin, leeft. Veel mensen leven door de hectiek van het leven vrijwel op automatische piloot…geen contact meer met de basis van het leven, zintuigelijke ervaringen .
Er zijn veel hypes die tijdelijk heel veel succes kennen, doch mindfulness lijkt al duizenden jaren goed te werken en zal niet uitsterven.

10 tips om mindfulness te integreren met je kind (eren )
Er zijn voor je kind vanuit het hier- en – nu. Alles wat je ervaart is een leermeester. Doordat je kind dit opmerkt, neemt het dit tot op zekere hoogte mee.
Creëer een balans tussen discipline en liefde. Te gemakkelijk toegevingen doen ( om het kind niet boos te krijgen, of een huilend kind tevreden te stellen of kortom van het gezaag vanaf te zijn) leidt vroeg of laat tot problemen. De wijze middenweg tussen gezonde acceptabele grenzen hanteren zonder hierin hard op te treden, leidt meestal tot acceptatie langs beide kanten.
Vertrouw op je intuïtieve vermogens. Je intuïtie heeft toegang tot je onderbewuste waarin alles ligt opgeslagen wat mensen over duizenden jaren hebben geleerd. Bij het nemen van beslissingen is het verbinden van je hoofd en je hart meestal de juiste beslissing.
Balans zoeken : je kan niet altijd krijgen waar je zin in hebt, en dit geldt ook voor je kind. Een gulden middenweg is meestal de beste oplossing zodat beiden tevreden zijn.
Bekijk het leven eens  vanuit het perspectief van het kind. Hoe voelt het om overwegend door volwassenen te worden bepaald- misschien zelfs gedomineerd ? Hoe voelt je kind zich als hij alleen maar kan nadenken over de rare, niet te begrijpen verlangens van volwassenen? Als jij jouw kind zou zijn, hoe zou jij dan wilen dat je ouders zich tegenover jou zouden gedragen? Even een invoelingsoefening….
Neem iedere dag de tijd om te mediteren…al is het slechts 5 minuten. Het is niet de bedoeling je kind te dwingen hetzelfde te doen, maar kinderen zijn nieuwsgierig en willen heus wel weten wat je doet…beantwoord de vragen die het kind je stelt over wat je aan het doen bent, wuif het niet weg als ‘ niets ‘, maar antwoord eerlijk…wees hierin heel opmerkzaam.
Oefen opmerkzaam in aandacht luisteren. Luisteren vanuit oprechte betrokkenheid en interesse, op een vriendelijke manier. Naar je kind luisteren is best een mindfulness- meditatieve staat van aanwezig zijn en bevordert de hartsverbinding.
Observeer je eigen gedrag zoals je naar het gedrag van het kind kijkt. Bekijk hoe je graag doet wat je wilt doen, net zoals je kind doet wat het graag doet.
Zorg goed voor jezelf op elk vlak, gezonde voeding, voldoende rust en beweging.
Ga lucht- en lichthartig om met het leven: het leven stelt je wellicht al genoeg voor uitdagingen, maak het niet zwaarder. Je hoeft echt niet alles te serieus te nemen. Focus niet te vaak naar de buitenwereld, soms halen ouders heel wat stresstoevoegende situaties binnen, waardoor het kind extra belast wordt. Als ouder doe je het prima, maar niemand is perfect, vergeef jezelf als je zelf eens uit de bocht gaat, en helder het op met het kind. Zo ervaart het kind dat je een menselijk wezen bent en leert je ook met je plusjes en minnetjes te accepteren.
Er worden zowel in Nederland als België  Mindfulness- cursussen gegeven voor onder meer  ouders en kind (eren) en merk na het volgen van deze cursus op dat de feedback heel positief is, de band wordt (nog) beter, de communicatie is duidelijk(er) en helder, vriendelijk en met meer mededogen.
Kinderen tonen ons hoe het allemaal anders kan…het nieuwe ouderschap leven in vreugde, in een staat van Zijn? Als manier van leven…ondanks alle hectiek, uitdagingen…het is een keuze.
Onze kinderen zijn van NU, zijn de toekomst van Morgen…en wij, ouders, opvoeders, leerkrachten spelen hierin een heel belangrijke rol.

Hartelijk
Medium Mieke , erkend Mindfulnesstherapeute en – trainster

www.miekecoigne.com