Paragnost Eddie en Consulenten

Kiezen voor een vreugde- en liefdevolle verbinding

Kiezen voor een vreugde- en liefdevolle verbinding Kiezen voor een vreugde- en liefdevolle verbinding of toch maar blijven in een destructieve toxische relatie?

In heel veel relaties is het heftig…blijven of doorgaan, dat is dé vraag. Ik merk op dat veel relaties beëindigd worden, en helaas niet altijd in een liefdevolle sfeer: verwijten, wraakgevoelens, woede, boosheid, verdriet….loslaten van een partner is voor velen een rouwproces. Soms wordt heel snel een nieuwe relatie aangegaan, als verdovingsmiddel om de pijn van het rouwen niet te hoeven voelen, of soms is er reeds een geheime relatie aan de gang omdat één van de beide partners zich niet meer verbonden voelt met de primaire partner. De manier waarop een relatie beëindigd wordt is belangrijk, het harteloos, hard en gevoelloos dumpen van een partner, laat diepe wonden na, zeker in het geval één van de partners al na een heel korte tijd een nieuwe relatie heeft of als het aan het licht komt dat er binnen de primaire relatie een derde in het spel was. Het kan ook anders: elkaar danken voor de genegenheid, de liefde die samen werd gedeeld, het danken voor het eventuele ouderschap, het kind of de kinderen waarvoor bewust werd gekozen, het danken voor het delen van lief en leed….dit kan slechts in een volwassen relatie waarin beide partners ook allebei hun verantwoordelijkheid nemen elkaar in liefde loslaten, vanuit een gevoel van dankbaarheid.

Ik merk in heel veel gesprekken helaas op dat heel wat mannen hiermee worstelen….en de makkelijkste weg nemen nl blokkeren op alle mogelijke communicatiekanalen. Vele vragen bereiken mijn hart….’ Heeft hij dan nooit echt om mij gegeven, Heeft hij dan nooit echt van mij gehouden dat hij me zonder enige communicatie inruilt voor iemand anders, me dumpt alsof ik bij het huisvuil hoor…..sorry voor de doorsnee man die dit blog leest, er zijn ook heus mannen die reeds over emotionele en spirituele vaardigheden beschikken en die hier ook open voor staan: de man die zich ook kwetsbaar opstelt, die zich ook in zijn kwetsbaarheid laat zien….het is dus niet de bedoeling te generaliseren, doch aan de hand van de zovele relatiegesprekken, kan ik niet anders dan constateren ( en dat is geen oordeel) dat er nog echt veel werk voor de boeg is, voor mannen en vrouwen elkaar op een eerlijke, transparante, liefdevolle manier vinden, op elk vlak van een relatie. Waar relaties slecht hoofdzakelijk impliceren: goeie seks, veel fun, veel geld….zie ik toch met lede ogen dat ook die relaties wellicht op een dag stoppen, als de ander bewuster wordt en de goeie seks, veel fun en veel geld minder belangrijk gaan vinden en toch kiest voor een diepere verbinding, waarin partnerschap dadelijk doorgroeit naar een volwassen spirituele diepere verbinding.

Dat we in een versnelde transformatie en transmissie op persoonlijk vlak zijn beland, is helder en duidelijk waarneembaar, op vrijwel vlak van het leven…waar de meeste mensen zich zorgen over maken is het niet langer voor mekaar krijgen in een relatie te blijven dat toxisch is. Ik benoem het als ‘ toxisch ‘ omdat het blijven vasthouden van een destructieve relatie, leidt tot onder andere gezondheidsklachten.

We weten dat de ziel magnetisch is en altijd bezig is transparanter en volmaakt licht te worden.
Je ziel kan energieën aantrekken en energieën wegduwen…net zoals een magneet werkt.
Het gebeurt soms dat iemand nog niet in staat is de energieën die niet bij hem past terug te sturen, Meestal is dit dan een probleem op het vlak van gezonde grenzen stellen…verbinding te maken met hun prachtige liefdevolle zielslicht.

Wat dan gebeurt is dat de omgeving niet begrijpt waarom die persoon dit toelaat…maar in feite kan je het ook anders belichten in plaats van die persoon te willen redden, te beschermen tegen…nl die persoon is een belangrijke zielsles aan het leren: het afstoten van energieën waarvoor hij niet meer ontvankelijk wil zijn.

Oordeel die persoon niet omdat hij die zielslessen nodig heeft in zijn leven.
Ik hoor zo vaak verdrietige oordelen over iemand die nog niet geleerd heeft grenzen aan te geven, ‘ wat een zwakkeling, heeft geen eigen wil, is zo naïef, wat een slappeling….’ Herkenbaar?

In plaats van commentaar en kritiek te geven, iemand af te kraken, belachelijk te maken, is het beter om die persoon te accepteren, van hem te houden, straal zelf een liefdevolle zachte en pure zielsliefde uit.
Vergroot je eigen vermogen om energieën die niet bij je horen weg te duwen, af te wijzen door te versmelten met je eigen ziel. Laat je hartcentrum in harmonie komen met je ziel en stel je voor dat je ziel nu op een andere manier werkt: je ziel verandert haar magnetisme zodat ze alle energieën die niet bij je horen, wegstuurt…energieën die lager zijn dan jouw vibratie of zwaarder zijn.
Stel je voor je die energieën die je uit het universum hebt geaccepteerd maar niet langer bij je horen helemaal loslaat; dit kan je in vele dimensies voelen en ervaren: emotioneel, mentaal en/ of fysiek.

Kiezen voor een vreugde- en liefdevolle verbinding Gewoonten, patronen of energieën die je van anderen hebt aanvaard worden door je ziel afgevoerd.
Stel je nu even voor en neem hiervoor rustig je tijd:
• Denk aan de persoon met wie je bezig bent geweest een zielsrelatie te creëren en vraag je ziel je te helpen de energie die je van deze persoon hebt opgenomen maar die niet bij je past, los te laten.
• Weet dat je ziel perfect welke energieën je mag aanvaarden, welke voedend voor je zijn en welke weggestuurd mogen worden.
• Voel hoe je met je ziel één wordt en laat de energieën die je van deze specifieke persoon aanvaard hebt ( en die niet bij je horen, gedachten, gevoelens, overtuigingen..) nu los.
• Creëer een zielsverbinding en voel het zuivere pure licht van zielsliefde dat tussen jullie aanwezig is.
Je kan dit proces nu ook herhalen met een persoon met wie je de ‘ vorm ‘ van de relatie wil veranderen.
Het is heel goed mogelijk dat je bewust afstand zal moeten creëren, zelfs moet stoppen elkaar te zien of enkel nog voor bepaalde doelen ( werk vb) om die energieën los te laten.
Wanneer je op een diep innerlijk level werkt om die energieën tussen jullie los te laten, zullen de uiterlijke vormen van de relatie veranderen en wat nu heel essentieel is in het hele proces van loslaten:
houd van de ZIEL van de ander ook al verandert de VORM van de relatie.
Voor je een relatie stopt of de intentie hebt de vorm te veranderen, is het goed om te reflecteren en stil te staan bij de reden waarom een relatie niet goed ( meer) loopt, of waarom het in je persoonlijk leven niet floreert.

Vaak merk ik dat mensen hun relatie wil stopzetten omdat er teveel persoonlijke problemen zijn, teveel spanningen, en dan ‘lijkt ‘ een scheiding of breuk de meest bevrijdende oplossing te zijn.
Soms hoor ik wel eens dat het saai geworden is in de relatie, hun leven voorspelbaar is geworden, of omdat ze in een soort van broer- zus relatie zijn beland…
De meeste mensen die ik beluister aan de lijn o.a. zetten die stap meestal na lang wikken en wegen, gaan niet impulsief te werk.
Stel jezelf eerlijk de vraag of je nog steeds een einde zou maken aan je relatie, mocht je gelukkig zijn met jezelf, met de manier van je persoonlijke invulling van je leven, met minder spanning en meer plezier en vreugde….
Het gebeurt ook nog wel eens dat mensen zich ( tijdelijke time-out) terugtrekken uit hun relatie omdat ze niet weten hoe hun grenzen neer te zetten…vanuit een gevoel ergens vrij te willen zijn en niet weten hoe te voldoen aan de eisen / verwachtingen van de partner…dus: conclusie: beter een einde maken aan de relatie, al is die nog zo beloftevol.
Hier kan je voor jezelf weer eerlijk de vraag stellen : ‘ Zou ik nog steeds de relatie willen beëindigen mocht ik mijn grenzen kunnen aangeven en niet langer het gevoel zou hebben aan allerlei voorwaarden en eisen te moeten voldoen? ‘

Kiezen voor een vreugde- en liefdevolle verbinding Gezonde grenzen stellen, duidelijk communiceren met elkaar ( en dat blijft een fundamentele ( voor)waarde om relaties ( in welke vorm dan ook) in stand te houden )levendig te houden en kan wel eens resulteren in samen duurzaam genieten van jullie samen zijn.

Als onder meer gediplomeerd Mindfulnesstherapeute en – trainer zet ik het bijzonder krachtig werkboek ( vol met praktische tips) ” Mindfulness in je relatie ‘ van Dr David Dewulf in de kijker! Mensen die het boek hebben aangeschaft en er uiteraard mee gewerkt hebben…voelen zich heel dankbaar dat hun relatie een nieuwe boost heeft gekregen!
Voor diegene die op dit moment een moeilijke, verdrietige tijd doormaken, weet dat niets toevallig gebeurt, blijkbaar ben jij heel hard aan het groeien en kan je straks doorheen je trane terugblikken met een ander gevoel: dankbaar om alles wat je hebt geleerd, en wie je NU bent geworden.
Welke keuze je ook maakt, blijf in liefde…want echte liefde is uiteindelijk ook loslaten…ik durf zelfs voorzichtig schrijven: misschien zelfs de grootste daad van liefde: de ander zijn/ haar vrijheid terug-schenken.

Heel veel liefs
Medium Mieke

www.miekecoigne.com