Paragnost Eddie en Consulenten

Dit keer heb ik de Elfen geraadpleegd

eerlijkeDit keer heb ik de Elfen geraadpleegd, te meer omdat Elfen  ons graag een spiegel voorhouden, met name om onze waarheid te ontdekken, te erkennen en ruimte te geven.
Ik heb me niet zozeer door de astrologische tendenzen laten leiden ( en voor wie dit interesseert kan o.m. de wekelijkse Pele rapporten lezen van Kaypacha ( Astrologie voor de Ziel) hoewel de astrologische mededelingen heel accuraat zijn en de moeite om deze mee te nemen in je persoonlijk leven. Het gaat dus niet zozeer over een zonneteken, dan wel de duiding op een ruimer niveau én welk effect het heeft op ieder van ons. Hier vewijs ik graag verder naar www.astro.com .

Als o.a. internationaal opgeleid  Fairyologiste bij Doreen Virtue heb ik me intuïtief laten leiden door de Elfen en welke boodschappen dit volkje ons te vertellen heeft.
Ik hou het graag luchtig en lichthartig, net zoals de energie van de Elfen is…wat niet betekent dat we gaan zweven of zoete broodjes gaan verkopen. Tijd om de Elfen hun wijsheid en inzichten onder de aandacht te brengen, en aan ons om in wijsheid de boodschappen met ons hart te lezen.

In de vele artikelen wordt ons verteld dat het nu de tijd is om dieper in te dalen in wie we werkelijk zijn, wat we echt verlangen/ willen, waar we echt naar uitkijken, wat we nodig nog dienen los te laten om het leven te leiden waar we naar verlangen. Het leven afstemmen op de ritmes van de maancycli kunnen we perfect integreren en ook daadwerkelijk toepassen. Er zijn heel wat goeie boeken die je wegwijs maken in het leren afstemmen op de wisselende maancycli en voor ons worden natuurlijk de Volle en de Nieuwe Maan het meest onder de aandacht gebracht.

innerlijkDe eerste Elfenboodschap brengt ons onder de aandacht om eerlijk te zijn met onszelf. Voel je dat je al een te lange tijd belastende gevoelens/emoties meedraagt waardoor je je eigen energie hebt uitgeput met als gevolg: moedeloosheid, teneergeslagen, op het randje af geen zin meer om te leven…dringend tijd om energetisch op te schonen, de confrontatie met jezelf én mogelijks met de ander aan te gaan , open-hartig te delen wat er al te lang op je lever ligt , waarover je je zorgen maakt , wat je al te lang hebt opgekropt ….
Het radicaal handelen word je ontraden, omdat je jezelf hierin eigenlijk heel veel tekort doet. Je ego denkt ‘ Wegwijzen’, doch in je hart is het een heel ander verhaal.
Heb je het gevoel dat je toch niet eerlijk je hart kan luchten bij die persoon, omdat je je niet kwetsbaar wilt opstellen, omdat je vindt dat de ander maar de eerste stap moet zetten, omdat je bang bent dat de ander je zal afwijzen ….onderzoek wat je te verliezen hebt of…wat het voor jou betekent eindelijk die stap te zetten, voor jezelf.
Ga naar buiten, verbind je met de natuur, in de stilte, weg van het lawaai en het rumoer om je heen, en neem rustig je tijd om verbinding te maken met de Elfen, vertel hen je verhaal , vraag hen de hulp om in contact te komen met je ware gevoelens. Wat je vraag ook is, wat je verhaal ook inhoudt: het is een vraag naar ‘ liefde ‘.
Is er een mogelijkheid je gevoelens te delen, spreek dan jouw waarheid vanuit liefde en met liefde.
De vraag die je wordt gesteld is: ‘ Wie je gelijk krijgen, of gelukkig zijn ‘?
Verlang je eerlijkheid van de ander, dan is het ook belangrijk eerlijk te kijken en te blijven met jezelf.
Kan je jezelf vergeven en kan je de ander vergeven, ook al hoef je niet verder met elkaar om te blijven gaan?
Openhartige communicatie kan slechts met een open hart en een leeg hoofd.
Laat alle voor waar aangename verhalen die gebaseerd zijn op oude trauma’s en verwachtingen, los.
Verblijf nog even rustig in je stille ruimte, maak het stil in je zelf en kan je voor even een glimlach tevoorschijn toveren en de relativiteit ervan inzien?
Sta op, voel je lichter en lichter worden….in je hoofd en laat jouw liefdesenergie met volle teugen in je har stromen.

De tweede Elfenboodschap vertelt ons de verbinding te maken met ons innerlijke zelf….herken je bij jezelf dat je tot op heden heel veel gefocust hebt op de buitenwereld, getracht hebt de goedkeuring te krijgen van anderen, teveel hebt geïnvesteerd in materiële zaken, mensen en voel je je op dit moment ‘leeg ‘?
Herken je het volgende: je voelt een gat in je maag en je hoopt dat gat te vullen met….eten, of met spullen kopen, of met van de ene relatie naar de andere te fladderen, of door van de ene naar de andere plek te reizen….de gedachte, de overtuiging dat het 100ste paar schoenen je uiteindelijk gelukkig zullen maken, de hoop dat die nieuwe relatie je het ultieme geluk zal brengen….niets is minder waar…helaas.
Je zoekt de antwoorden in de vele cursussen, je zoekt de antwoorden bij vermeende autoriteiten, je hoopt alle antwoorden op jouw vragen te krijgen van mediums…helaas….niemand dan jijzelf kan de antwoorden vinden ‘ in ‘ jezelf. Het betekent niet dat je je vragen niet kan delen, voorleggen aan mensen die vanuit een neutrale positie mee kijken en onderzoeken waarnaar je op zoek bent…doch jijzelf zal altijd alle antwoorden in jezelf, in je hart ontvangen als je bereid bent te luisteren naar je hart.
Je geraakt zo hard in de war omdat je moeder, je zus/ broer, een helderziende, een vriend allemaal andere antwoorden geven op jouw vragen : herkenbaar?
Tijd om naar binnen te keren, het gekwebbel in je hoofd tot rust te brengen, en open te staan voor alle antwoorden die je worden gegeven vanuit je hart. Weet dat het meestal het denken is dat ons in de maling neemt. ( Kan niet, onmogelijk, is te gek, wie denk je wel dat je bent , doe eens normaal….)  De Elfen vragen je de verbinding die je altijd al hebt gehad met je Gids te herstellen en met een open hart te luisteren. De antwoorden zullen nooit gehoord worden als een bevel, berispend,  op een harde koude manier, zullen je nooit vertellen dat je iets “moet ” doen, zullen nooit jou noch andere personen veroordelen…als je afgestemd bent op jouw heldere kanalen, zullen die antwoorden altijd met zorg, respect en liefde voor jou en de ander naar je toekomen.

De derde Elfenboodschap geeft de boodschap te luisteren naar je ware gevoel en dat gevoel te volgen.
Je hoeft jezelf niet langer vast te houden in een leugen of een bedrieglijke situatie. Als je al zolang in een dubbele relatie bent en na jaren hoopt dat je geduld beloond zal worden….ooit…is er ook in jou een leermeester die je wellicht vertelt dat je nu mag kiezen voor jezelf en deze relatie loslaten. De bron van wijsheid spreekt altijd tot je ziel via je lichaam, je emoties…je onderbuikgevoelens kan je nooit verkeerd begrijpen, als je ook aandacht geeft aan fysieke reacties op een situatie ( vb een misselijk gevoel, plots hartkloppingen e.a.) weet je of een situatie goed voor je is vb bij het aannemen van een nieuwe job, verder te gaan in een relatie enz…
Je voelt intuïtief wanneer je je best terugtrekt uit een situatie, wanneer je iets deelt of net zwijgt.
Elfen vragen je erkenning te geven aan wat je hart weet, aan wat je diep van binnen voelt, het kompas van je hart te volgen.
Elke keer je uit de verbinding gaat met je hart, je denken het overneemt op wat je voelt, kan je je rechterhand op je hart leggen en je linkerhand erbovenop. Een mooie manier om je hartsenergie te laten stromen, evenwicht te creëren tussen je ratio en gevoel.

Heb een mooie Volle Maan! Warme hartegroet

Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com