Paragnost Eddie & Consulenten

Oude karmische geloften

medium kettingOude karmische geloften en hun impact op je leven
We hebben allen ongetwijfeld heel veel levens geleefd voor ons huidige leven…niet noodzakelijk allemaal hier op Aarde.
Wanneer je voelt dat bepaalde thema’s in je leven helemaal niet lukt, wat je ook doet, je blijft maar tegen obstakels aanbotsen, alsof er energetisch ‘iets’ sterker is dan je wil.
In dit geval is het heel goed denkbaar dat je een gelofte hebt afgelegd, en het is die gelofte dat kan maken dat je niet vooruitkomt in je leven, al heb je zo hard je best gedaan.

Ofwel heb je belofte (moeten) doen of een eed afgelegd of wat ook mogelijk is,werd een vloek uitgeroepen ( zelden).
Dit soort hardnekkige rituelen hebben voor dit leven uiteraard een heel grote invloed op je ziel en de kans is groot dat je telkens incarneert met elke keer opnieuw dezielsherinnering aan die beloften.

Dat je je eed aan vb trouw, loyaliteit…wil behouden is prima, zolang het je niet in je groei belemmert.
We zijn ons ( gelukkig) niet altijd bewust hoeveel en welke geloften we voor deze incarnatie hebben afgelegd. Het zijn de geloften waarvan we in dit leven diep voelen dat er iets anders aan de hand is.
In dit geval kan je met een ervaren en deskundig regressietherapeut aan deze geloften en ze uiteindelijk verbreken op een veilige manier.

Ik werk voornamelijk met de hulp van Aartsengel Michaël, maar er zijn nog heel wat even krachtige manieren.

In de volgende situaties kan je misschien iets herkennen of voor mensen die je kent en die elke keer weer tegen de impact van ‘oude geloften ‘ aanbotst.
Inzicht geeft altijd uitzicht en met een krachtige aanpak kunnen alle karmische oude geloften afgelegd worden.

Het is ook belangrijk niet te snel te oordelen of conclusies te trekken, waarmee je jezelf of de ander neermept…om die reden pleit ik steeds voor professionele spirituele begeleiding.
Ervaar je problemen rond seksualiteit, heb je problemen met geld…heb je een diepere afkeer en je weet niet vanwaar dit gevoel komt, dan kan het best zijn dat je als priester, monnik, non plechtige geloften hebt afgelegd van kuisheid, armoede,volstrekte gehoorzaamheid.
Andere ervaringen buiten beschouwing : incest, misbruik!

De invloed van een huwelijksgelofte kunnen twee  mensen vasthouden ook al is de liefde al lang voorbij. Het kan dus om een eeuwenoude gelofte gaan, dat teruggaat naar een tijd waarin een vrouw absoluut moest gehoorzamen.

Soms zie je mensen steeds ten strijde te gaan voor iets wat hen dierbaar is: opkomen voor de zwakkeren, minderbedeelden, familie of hard van leer gaan als het gaat over ‘ rechtvaardigheid ‘.
Dit kan verwijzen naar een gelofte of eed dat je ooit hebt gezworen nooit vb je ouders te verlaten, levenslang voor hen te zorgen.
De gelofte van toewijding kan ervoor zorgen dat je in dergelijke situatie niet aan je eigen leven toekomt. Het lijkt van buitenaf heel mooi en respectabel te zijn…doch soms merk ik in gesprekken dat iemand zich dan pas realiseert na overlijden van de ouder(s) dat hij/ zij eigen leven heeft opgeofferd en in een heel diep dal terechtkomt.

Ook op fysiek vlak kunnen eerdere traumatische ervaringen uit een eerder leven een stempel op de ziel drukken, zeker in het geval deze een fysiek aspect in zich droeg. Een herinnering aan marteling , wurging, of omgekomen door oude scherpe voorwerpen , omgekomen bij de geboorte van een kind: de klachten die je in dit leven kan meedragen zijn vaak heel vervelend: keelpijn, het gevoel van een dichtgeknepen keel als je je mening wilt geven , maagzuur/ indigestie, onverklaarbare rugpijnen, gynaecologische problemen enz…zover kan het teruggaan!
Dit zijn allemaal karmische wonden.

Het kan je helpen je gezondheidstoestand nauwkeurig te omschrijven en te onderzoeken welk deel van je lichaam pijnlijk voelt en je niet weet waarom. Je hebt in dit leven geen letsel opgelopen, maar je voelt wel die specifieke klachten ( en je bent niet aan het psychomatiseren) .
Dit kan echt een aanwijzing zijn dat er een karmisch litteken is dat nu geheald mag worden, waarop ook nog eens emoties vastzitten.
Zoek hulp bij gespecialiseerde healers die de karmische geloften, herinneringen kunnen wissen, zodat alle oude karmische wonden verdwijnen.

Liefs,
Medium Mieke
www.miekecoigne.com