Paragnost Eddie & Consulenten

Je Zielenplan leven  

zoekende zielHeel veel mensen die ik beluister of begeleid in mijn praktijk maken een grote bewustzijnsprong op zowat elk vlak van het leven, niet alleen op het vlak van relaties, doch evengoed op het vlak van een diepere existentiële spirituele zingeving van het leven.
Wie ben ik?
Wat kom ik hier doen op Aarde?
Wat is mijn werkelijke bestemming?
Hoe kan ik in afstemming van mijn individueel Zielenplan mijn leven gestalte geven?
Dit zijn vier belangrijke vragen die heel sterk leven bij veel mensen.
Het is niet zozeer dat ik de antwoorden kan geven op die vragen, doch ik kan je handvatten aanreiken hoe het voor jou duidelijk is/ wordt, wie je bent, wat je komt doen op Aarde, wat jouw werkelijke bestemming is en hoe jij je Zielenplan gestalte kan geven.
Het is een weg…ik durf schrijven een levenslange weg van onderzoeken, ervaren, evalueren en herevalueren.
Het zijn de keuzes die we maken vanuit ons hart, een laagje dieper onze Ziel, dat ons laat ervaren ‘ ja, dit voelt goed, hier word ik helemaal gelukkig van ‘ of ‘ neen, ik doe het wel , maar ik word hier niet gelukkiger van ‘.

Mijn vorige blog heb ik over dieper ingesleten patronen ( gedachten, overtuigingen, aannames…) geschreven.
Vaker stellen mijn cliënten de vraag, op basis van het feit dat ik een opgeleid Akasha Reader ben, hoe dat Zielenplan in elkaar zit.
Ik ben altijd heel blij dat die vragen meer en meer aan de orde komen…van deze gesprekken word ik ook altijd heel blij, enthousiast, omdat het inzicht geven aan diegenen die het echt willen weten, zo verrijkend is voor iemands leven.
UIt de slachtofferrol stappen, dader worden van eigen leven, het leven leven zoals het is bedoeld, en neen, niet als een rechtlijnige weg van geboorte tot dood, zonder modder geen lotus…

Ik wil graag even vertellen hoe dit zowat zit met ons Zielenplan. Voor incarnatie maken we allen een ‘ plan’ waarin onze te leren lessen, ervaringen vervat zijn. En ja, wijzelf hebben dit Zielenplan opgemaakt en voor incarnatie hebben we ons als doel gesteld dit plan dan ook volledig uit te voeren.
Ware het maar zo simpel hé, maar zo is het niet.
Zodra we geboren worden, opgroeien….zijn we dit plan ‘ vergeten ‘.
Onze Ziel stelt alles in het werk dat we ons zoveel mogelijk ons Zielenplan her- inneren. De manier waarop we naar ons Zielenplan groeien ( of niet) ligt in onze handen en is afhankelijk van de keuzes die we maken. Soms negeren we de signalen die onze Ziel ons geeft ( of noem het het Hogere Zelf) en maken we keuzes die afwijken van ons Zielenplan. In dit geval is het heel goed mogelijk dat we vb ziek worden, een ongeluk krijgen, de ene na de andere tegenslag op ons pad krijgen….helaas hebben we tijdens onze opvoeding geleerd dat alles wat ons niet gelukkig maakt, te wijten is aan het feit dat het je eigen schuld is, dat je een pechvogel bent enz…

Wie  heeft al vroeg zijn laddertje tegen zijn eigen muur gezet?
In welke mate heb jij geleerd dat je je laddertje tegen de muur van papa, mama, broer, zus moest zetten, omdat dit nu eenmaal zo hoorde? En wanneer ben jij erachter gekomen dat dit niet JOUW muurtje was? En nog veel belangrijker: wat heb je ondernomen om jouw ladder tegen JOUW muur te zetten? Of heb je de moed niet meer om alsnog jouw ladder tegen jouw muur te zetten?

Als ons leven niet stroomt is het een duidelijk teken dat het tijd is van koers te veranderen, tijd om een andere weg te nemen, keuzes te maken waarvan we gelukkig worden. Het is niet altijd eenvoudig om van koers te veranderen, omdat je uit je comfortzone moet stappen, mensen moet loslaten die je liever in die comfortzone houden ( omdat het ook voor hen comfortabel is), omdat het kiezen voor jezelf niet altijd met gejuich en applaus wordt onthaald. Het positieve is dat jij soms wel eens als eerste in de familie patronen doorbreekt hetgeen positieve effecten heeft op je kinderen en kleinkinderen.

In ieders Zielenplan wordt duidelijk het doel van incarnatie omschreven en dit voor elk wezen anders en net om die reden kunnen we nooit oordelen over iemands keuzes, over de weg dat iemand volgt…of de keuzes goed of fout zijn, de weg dat iemand bewandelt de juiste weg, de keuze van relaties de juiste of de foute keuze is. Om die reden moeten we ons dus ook nooit bemoeien met iemands Zielenplan om de eenvoudige reden dat we hier niets over kunnen zeggen, laat staan dat de doorsnee mens maar iets afweet van eigen Zielenplan. Als iemand klaarstaat met uitspraken of oordelen over iemands keuze, is mijn eerste vraag ‘ Weet jij waarom JIJ gekozen hebt voor je partner, je werk, de plek waar je woont. ? Ik krijg hierop meestal vlot antwoord. Mijn volgende vraag is een logisch vervolg: ‘ Met welk recht oordeel jij dan over iemands partnerkeuze, iemands keuze om op een andere plek te wonen dan de plek waar jij van vindt dat hij/ zijn zou moeten wonen….’? Het zijn niet mijn zaken, noch jouw zaken. Het is ieders geboorterecht het leven te leven zoals het is afgestemd is op ieders Zielenplan en als het bij het Zielenplan hoort dat jullie wegen zich scheiden, dan zal dit ook zo gebeuren.
Liefde is elkaar ook kunnen loslaten voor elkaars allerhoogste welzijn. Zeker in situaties waarin de familiebanden zich zo sterk ontwikkeld hebben ( en doorgetrokken gehechtheid is ontstaan dat geen eigen leven meer geleid kan worden) dat er geen ruimte is voor buitenstaanders, merk ik meer en meer afstand en ongroeien van de verstikkende familiedynamiek.
Als we elkaar leren vrij te laten in elkaars keuzes is de eerste stap gezet naar respect, helaas merk ik in nog veel gesprekken het omgekeerde.

Hoe bewuster we ons doorheen ons transformatieproces ont-wikkelen, hoe gemakkelijker we op een aangename manier ruimte kunnen geven aan ons zielsdoel. Het leven wordt op die manier een stuk makkelijker, omdat we ons verder verbinden met onze Ziel en niet langer meer met wat de buitenwereld van ons verwacht.

We hoeven niet langer dingen na te streven die niet in ons Zielenplan vervat liggen. Omdat ik zelf heel taalgevoelig ben en heel veel belang hecht aan de manier waarop gecommuniceerd wordt, de woorden die gebruikt worden in een gesprek , de intonatie, het timbre, hoor ik gemakkelijker het onderliggende ‘ ruis ‘ in hetgeen  niet wordt uitgesproken.
De ontgoochelingen die niet altijd worden uitgesproken, doch voelbaar zijn….’ Had mijn dochter toch maar haar studies voltooid, dan was ze nu dokter ‘…je dochter heeft gekozen om kapster te worden en is heel gelukkig met hetgeen ze doet, ze houdt ervan mensen er mooi te laten uitzien enz….Als dat in het Zielenplan van je dochter vervat is, en eindelijk gelukkig is met haar keuze, begrijp ik wel jouw ontgoocheling dat ze geen dokter is geworden, maar eerlijk…waarom wil jij als ouder zo graag dat jouw dochter dokter zou worden? Zie je dat je dochter heel gelukkig is met haar job en wat doet het met jou te zien dat jouw dochter gelukkig is met haar levensmissie als kapster?
Eerlijke vragen waarin jij als ouder eerlijk kan op antwoorden.
Het is het ‘ ego ‘, niets anders dan het denken vanuit het ‘ ego ‘…en ja hoor, je wil het allerbeste voor je dochter, je wil dat ze gelukkig is met wie ze is, met wat haar bijdrage is aan de mensheid, met de manier waarop ze haar Zielenplan manifesteert, dus kan je voor jezelf eventjes naar binnen gaan en onderzoeken of jij leeft volgens jouw Zielenplan, zoniet…wat laat jouw dochter je zien over jezelf en wat raakt jou hierin?

Veel cliënten bellen me ook vaker op rond loopbaanadvies, heroriëntering, het zoeken naar hun werkelijke levensopdracht. Helaas merk ik ook op dat cliënten ook wel eens heel verward zijn omdat er hen wordt verteld als medium te gaan werken op een lijn, omdat ze wel een goeie intuïtie hebben…de belangrijkste vraag is: ‘ Is het dat wat jouw Ziel voelt, een grote vreugdesprong van maakt ‘? Het antwoord is vaak eerlijk ‘ Neen, ik voel het niet, misschien ben ik wel bang, onzeker….maar ja…iemand heeft me dit wel gezegd ‘.
Onderzoek bij jezelf of je Ziel met die opdracht resoneert en zoja, maak een keuze vanuit je hart.
Niet omdat het goed is voor het ego, want welk werk je ook wil doen:  het ego maakt ons niet gelukkig, dan wel de vreugde, de passie, de gedrevenheid om voor iets voor de volle 100 % te gaan. Dààr waar we wild enthousiast van worden, gepassioneerd in opgaan, dààr ligt ons levensdoel.  En ook hierin hebben we de vrije keuze.
We zijn nooit verplicht om de roep van onze Ziel te volgen. De kern van onze levensopdracht is LIEFDE en van het moment dat we de liefde als hoogste doel van ons handelen hebben vastgesteld en ons daarop afstemmen, leven we een vervuld leven.

zielEnkel werken voor het geld leidt vroeg of laat tot frustratie, omdat het afgestemd zijn op de liefde voor hetgeen je doet ,ontbreekt. Hoe langer je vasthoudt aan een werk dat eigenlijk niet met je levensdoel resoneert, hoe ongelukkiger je wordt, dat vaak leidt naar een burn-out, zeker voor hooggevoelige mensen.
Ik ben blij dat ik meer en meer mensen een andere koers, lees de koers van hun Ziel, zie nemen.
Bereid zijn om gezonde en bewuste keuzes te maken, een stappenplan opstellen, bouwen aan een nieuwe toe-komst. Ik schrijf ook heel bewust: opstellen van een stappenplan, niet zomaar even vb een huidige baan opzeggen, want aardse rekeningen moeten betaald worden, doch op een verstandige manier onderzoeken wat je precies wil, wat je nodig hebt, wie je nodig hebt en pro- actief met je actieplan bezig zijn. Hoe meer liefde je kan laten stromen in datgene waarvan jij voelt dat je gelukkig wordt, hoe meer je afgestemd bent op je zielsdoel.
Hoe meer je leeft in liefde voor wat je doet, hoe meer gelukservaringen je ook kan delen met de mensen om je heen, en hoe meer je ook een inspiratiebron bent voor de mensen om je heen. Ik noem dit eenvoudig weg van self-empowerment naar empoweren van anderen. Hoe meer je het beste uit jezelf haalt, hoe meer je ook het beste uit anderen kan halen. Iedereen mag schitteren op eigen manier. We hoeven niet bang te zijn dat de ene meer schittert dan de ander, dat is ook illusie, dat is ego en dat is ook wat we in onze opvoeding hebben meegekregen : Beter zijn dan de ander, succesvoller zijn , rijker, slimmer, slanker ….er is niets verkeerd met goed zijn in wat je doet, succesvol te zijn, goed te verdienen met wat je doet, jezelf te ontwikkelen, goed voor jezelf te zorgen, doch of dat de leegte uiteindelijk die iemand die  niet echt gelukkig is met wat hij doet ( ondanks het succes, de rijkdom enz….) vult, is toch maar de vraag, waarop ik al vaker het antwoord heb gekregen. ‘Neen, Mieke, ondanks dit alles, voel ik me van binnen heel leeg en schuldig dat ik me zo leeg voel.’
Liefde is de energie waarop alles stroomt en blijft stromen…wat je ook doet.
De weg van de Ziel is de enige ware en juiste weg en alleen de afstemming op liefde brengt ons naar onze werkelijke bestemming.
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com