Paragnost Eddie & Consulenten

Je speelse innerlijk kind

Je speelse innerlijk kind Aartsengel Metatron is de beschermengel van kinderen en vormt de verbinding tussen met goddelijke en het menselijk.

Kinderen komen helemaal van de Godsplaats en leren zich geleidelijk aan te integreren in de menselijke wereld. Observeer eens heel aandachtig hoe kinderen zich bewegen in de wereld: ze leven volledig in het hier en nu, ze leven in hun waarheid van hetgeen ze voelen en hetgeen ze waarnemen met al hun zowel menselijke als goddelijke zintuigen.

Als volwassenen hopen we de les te leren dat de menselijke wereld de gedroomde Godsplaats is en aan het einde van ons leven keren we terug naar die Goddelijke Bron, waar we vanuit onze oorsprong vandaan komen, wetend dat we multidimensionele wezens zijn.

Een kind ervaart de wereld met een open hart en vol mogelijkheden: het is een bijzondere plek om te onderzoeken, te genieten, te experimenteren, te voelen, te ervaren; de wereld is voor een kind een magische plek en nieuwsgierig als het is gaat het uit op avontuur. Al deze eigenschappen leven, ademen en uiten zich via het open en ontvankelijke hart van een kind.
Kan jij je net als een kind opnieuw openstellen met een open hart, een open avontuurlijke geest en verwonderd terugkeren naar de magie van jouw leven?

Als je voelt dat je je hart hebt gesloten, de verwondering plaats heeft genomen voor ontgoocheling en desillusie, keer dan terug naar het kind dat in jou nog steeds heel levendig is, om die kwaliteiten die je ooit als kind hebt ervaren, terug naar boven te halen. Het is tijd om te voelen, te spelen, te onderzoeken en verbinding te maken met een wereld vol mogelijkheden en de drang om te presteren, te bereiken, te bewijzen, te concurreren…los te laten en eenvoudig te Zijn.

Onderzoek eens alle ‘ moeten ‘ …is het zo hard nodig extra ‘ moeten ‘ eraan toe te voegen? Kijk eens naar de situaties waarin je ‘ moeten ‘ gebruikt en waar je moeten kan ombuigen naar ‘ mogelijkheden of kansen of leuke gebeurtenissen ‘? Ik ‘ moet ‘ naar een verjaardagsfeestje. Hoezo, ik ‘ moet ‘ ? Moet je? Van wie moet je en vind je het niet leuk dan? En stel dat je dit toch niet leuk vindt, waarom voel jij je dan ‘ verplicht ‘ om naar een feestje te gaan? Ben je bang om commentaar te krijgen? Ben je bang om niet aardig te worden gevonden? Ben je bang om jezelf te zijn? Bestaat je leven uit zoveel ‘ moeten ‘ ? Maak eenvoudig eens je lijstje op waarin jij voor leuke zaken het werkwoord ‘ moeten ‘ gebruikt en wees creatief in het ombuigen. De impact van ons woordgebruik heeft veel meer effect op ons welzijnsgevoel dan we denken. Woorden hebben hun eigen trillingsfrequentie en de manier waarop we ons uitdrukken kan onze trilling naar beneden halen of optillen.

‘ Ik heb er zin in, Ik vind het fantastisch ( geweldig = kijk naar het eerste woord: geweld= een zware trilling ) , Ik kijk ernaar uit , Ik vind het leuk, Ik wil graag , Ik ben hier zo blij mee ….’ Het kan voor sommigen op muggenzifterij lijken: geloof het maar dat na veel studie- onderzoek via NLP ( onder andere) de impact van hetgeen we zeggen, hoe we praten…onze trillingen veranderen en een eigen leven gaan leiden.

Het is een bijzondere tijd om onze innerlijke magie, als een ware alchemist, te her-ont-dekken: als je kinderen of kleinkinderen hebt, met kinderen werkt, of kinderen in de familie zijn…gebruik de kinderen als ‘ gids ‘, laat ze jouw leraar zijn en je eraan herinneren hoe het voelt om vrij van geest te zijn en samen te ont-dekken, te onder-zoeken. Even de magische wereld van het kind binnenstappen, jouw magische wereld.

Misschien krijg je opmerkingen om je ‘ volwassen ‘ te gedragen….geeft niet, laat de oordelen over hoe jij met je innerlijke kind omgaat bij de commentatoren zitten.

Er is een hemelsbreed verschil in ‘ kinderachtig ‘ gedrag waarin je weigert verantwoordelijkheid te nemen in je relatie vb . In een conflict of ruzie elkaar blokkeren of lekker vrijuit dansen zonder te denken of je danspasjes perfect zijn dan wel voluit genieten van je sensualiteit.

Ik merk vaak in gesprekken rond het innerlijke kind heel wat taboes : verlegenheid en schaamtegevoelens. We zijn zo sterk geconditioneerd in ‘ volwassen ‘ worden dat we ver verwijderd zijn geraakt van onze schitterende goddelijke kern. We zijn die kern niet kwijt, maar er ligt een behoorlijk zware laag stof overheen. Dit kan een van de redenen zijn waarom ,de manier waarop we omgaan met onze diepste drijfveren ,ons heel ander gedrag laat stellen: vervormd om aandacht zoeken op een kinderlijke manier. Het kind van binnen zoekt om een uitweg maar door onderdrukking van onze wezenheid, ontstaat onder meer neurotisch gedrag.

Wat mag jij dus voor dit weekend jezelf permitteren? Dansen, zingen, spelen, stoeien, schilderen met je handen ( in plaats van een penseel), een kinderboek lezen enz….de mogelijkheden zijn on-uit-puttelijk!

Warme speelse groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com