Paragnost Eddie en Consulenten

Je schaduw omarmen

Je schaduw omarmen Je schaduw omarmen. We hebben allemaal schaduwkanten. Herken je bij jezelf de innerlijke criticus? Of kan je gemakkelijk jezelf uit vervelende situaties kletsen? Heb je altijd een uitvlucht voor ongepast gedrag of heb je de gave om je te onttrekken aan je verantwoordelijkheid? Meestal zijn de beide polen in ons aanwezig.
Het antwoord op onze schaduwkanten, onbewust gedrag, angst waardoor we onszelf en anderen kwetsten en tekort doen, mogen we met meer mededogen onder ogen zien.
We zijn geïncarneerd op aarde om bewust te zijn om ons innerlijke zelf te ervaren. We willen wel in het licht leven, we kunnen wel denken dat we geboren zijn om licht te brengen, alleen wordt wel vaak vergeten dat we ook met onze eigen schaduwkanten aan de slag moeten gaan, willen we het licht van binnenuit naar buiten laten schijnen. We hebben niet alleen onze eigen schaduwzijden maar we worden ook geconfronteerd met de schaduw van het collectieve.
Ons innerlijke licht is slechts een zwakke vertoning als we onszelf naar beneden halen, in ontkenning leven, anderen bekritiseren.
Dit licht is een oppervlakkige schijnvertoning. De essentie van het licht en lichtwerk wordt naar buiten gebracht in mededogen, respect, liefde en oprechtheid. Het licht in jezelf verschijnt als je ook je schaduwkanten erkent en transformeert voor jezelf. Niet voor de buitenwereld.
Het is een uitnodiging om onze volledige verantwoordelijkheid te nemen en te onderzoeken welke schaduwthema’s om aandacht vragen. Misschien ervaar je jezelf als slachtoffer van anderen, maar heb je tot op vandaag de dag nog niet de verantwoordelijkheid genomen om op een andere manier met een situatie om te gaan.
Misschien verstop je je nog achter een houding die niet resoneert met wat je werkelijk voelt in je hart. Maar één waarheid geldt voor ons allemaal in schaduwwerk. Je kan nooit liegen tegen jezelf, tenzij afweermechanismes als dissociëren in werking treden.
Je mag je herinneren dat je schepper bent van je toekomst. Je weet op een dieper niveau in welke mate je zelf hebt bijgedragen aan een situatie. We hebben in veel situaties een eigen aandeel.
Het woord ‘aandeel’ wordt jammer genoeg nog ervaren als ‘schuld’. We spreken niet over schuld of wakkeren vanuit die context geen schuldgevoelens aan. Maar door de oude energie waarin wij opgevoed werden waren schuld -en schaamtegevoelens de manier om naar situaties te kijken.
We zijn zo vertrouwd geraakt met die twee oude energieën dat het tijd vraagt om de diepere gevoelens los te weken. Het is dus tijd om ook de behoefte aan controle los te laten. Waar we niet bij machte zijn een situatie te veranderen of geen invloed op kunnen uitoefenen, moeten we laten gaan. Het spel van licht en schaduw brengt verantwoordelijkheid met zich mee. We gaan hier vaak behoorlijk geladen mee om, terwijl het ook luchtiger en liefdevoller mag zijn.
Het is goed om na te denken en je licht te werpen op je eigen scheppingskracht. We mogen afleren de schuld bij de ander te leggen, integer te spreken en te handelen. Schuld en schaamte verbannen we bewust naar wat is geweest. Het draagt niet langer bij om ons licht van binnenuit te laten stralen, om vrij te scheppen vanuit onze zielsinhoud.