Paragnost Eddie en Consulenten

Je leven in eigen handen nemen

Je leven in eigen handen nemenJe leven in eigen handen nemen is voor velen een uitdaging, een soms vertwijfelende zoektocht naar waar je al jaren mee bezig bent. Velen voelen bewust of onbewust dat veranderingen niet tegen te houden zijn; we worden massaal uit ons ‘oude’ leven getild. Dat betekent niet dat we alles overboord moeten gooien. Wat goed zit en goed voelt kunnen we meenemen naar 2020. Waarvan we al heel lang ‘weten’ dat bepaalde situaties onhoudbaar zijn geworden, zullen we hoogstwaarschijnlijk moeten loslaten of anders aanpakken.

Het wordt moeilijker en moeilijker om er omheen te blijven draaien, te marchanderen, compromissen te sluiten, water bij de wijn te doen, naar de andere kant te blijven kijken. Sluiers worden opgetild, ook al wordt dit al jaren verteld. Velen vroegen zich dan af wat er achter die sluiers verborgen lag.

Niet alleen in ons persoonlijke leven worden dingen helder en zichtbaar, maar ook wat collectief in de wereld gebeurt. We worden op dit moment overspoeld door zoveel informatie. We kunnen wel zeggen dat de wereld op z’n kop staat.

Het is nog maar het begin van de veranderingen die ons nog te wachten staan. Of we iets in de pap te brokkelen zullen hebben wat de afbraak van systemen te maken heeft? Ik heb er geen idee van.

Waar we wel iets in de pap te brokkelen hebben, zijn de keuzes die we zelf gaan nemen om ofwel dingen los te laten of te veranderen.

Soms vragen klanten om een blik vooruit te werpen van 2020. En dat kan tot op zekere hoogte. In een eerder blog heb ik al vaker geschreven dat wij alles mee-creëren. Een recent waar gebeurd verhaal heeft me opnieuw doen stilstaan bij het creëren wat niet bevorderlijk is voor het welzijn van iemand.

Het is een verhaal waar onze collega’s niets mee te maken hebben, maar eerder vanuit andere kanalen. Een goede vriendin van één van mijn kinderen is recent overleden, na jarenlange moedige strijd tegen kanker. Er is een hele voorgeschiedenis aan voorafgegaan, maar is voor dit blog niet relevant. Op het moment dat ze enkele weken terug een palliatieve sedatie kreeg, waren haar laatste woorden de volgende aan mijn dochter: ‘Zie je wel dat ik geen 50 ben geworden, dat werd me al lang door een waarzegster voorspeld’.

Met dit verhaal kwam mijn dochter langs en stelde de vraag of daar toch iets bij haar beste vriendin is gecreëerd waardoor ze naar die voorspelling is gaan leven.

We weten of zouden moeten weten dat we in een gigantisch kwantumveld alles creëren en helpen mee-creëren. Alles. Het is jammer dat de werkelijkheid wordt omgedraaid en dat in onze wereld dan wordt gezegd dat die voorspelling is uitgekomen. En het werkt precies omgekeerd. Bovendien, ethisch gezien, ervaar ik dat dit soort van voorspellingen doen als een heel kwalijke zaak.

En zelfs mocht haar beste vriendin ziek zijn geworden, zonder te weten dat ze geen 50 zou geworden zijn. Wat is hier nou echt de bedoeling van? Dus ik begreep de vraag maar al te goed.

Wat overheerst hier uiteindelijk: het gelijk hebben dat je dan zo fantastisch bent in het voorspellen van overlijdens of het mee helpen creëren van hoe iemand anders in het leven kan staan en eigen keuzes maakt om de kwaliteit te verbeteren van iemands leven.

Helaas zoekt niet iedereen om die verantwoordelijkheid aan te pakken en wordt de verantwoordelijkheid in het maken van gezonde keuzes in onze handen gelegd.

Zie je me scheiden, zie je me verhuizen, zie je me gelukkig worden, zie je me nog lang leven…? Terugkoppelen wordt niet altijd in dank afgenomen.

Hoe zie jij je relatie verder zetten? Wat zijn jullie behoeften en spreken jullie die behoeften uit? ‘Neen, want mijn partner praat niet én is een narcist’.

Waar en op welke plek wil je werkelijk zijn? Ben je op zoek naar die plek? ‘Neen, ik ben er eigenlijk niet mee bezig’. Wat heb je nodig in het hier en nu om je gelukkig te voelen? ‘Een relatie’. Of je nog lang zult leven? ‘Wat wil je echt weten’?

Wat voor de komende periode een gigantische kwantumsprong kan geven is emotioneel volwassen worden. Of iedereen zich bereid voelt om die kwantumsprong te maken, dat is nog maar de vraag. Iedereen op aarde is al met een bepaald bewustzijn geland. Afhankelijk van de keuzes die we allen maken, is bepalend voor onze verdere spirituele ontwikkeling.

In die zin zal niet iedereen die kwantumsprong of shift maken. Die shift waarop ik bedoel gaat niet over het gezemel in welke dimensie jij of ik of anderen zitten. Het gaat over je innerlijke kwantumsprong, je innerlijke bewustzijn, je emotionele volwassenheid die bijdraagt tot je innerlijke transitie en transformatie.

Het blijven bekrachtigen en herhalen van oude neurotische gedragspatronen leidt absoluut niet naar die kwantumsprong. Met Pluto in het vooruitzicht begin 2020 krijgen we allen toch te zien waar we voor ons eigen deur mogen vegen en wat we al heel lang onder het tapijt hebben geveegd.

Het allerbelangrijkste doel in dit werk is om mensen te ondersteunen en te faciliteren op weg naar een hoger bewustzijn, opliften naar een volgende stap in het transformatieproces. Met het aankomen van verhalen die net het tegenovergestelde creëren, is er geen sprake van verandering, maar op de oude leest verder gaan.

Aquarius is verandering, verruiming van het bewustzijn, bewust denken, bewust handelen en zich losmaken uit het slachtofferisme.

Dat iedereen hierin een eigen keuze mag maken, is ieders geboorterecht.

We mogen ons wel gaan bezinnen op welke manier we zelf een bijdrage kunnen en willen leveren aan het welzijn voor ieders allerhoogste goed. Dat het niet langer meer zal kunnen op oude voet door te gaan, kunnen we via de blogs en consulten slechts meegeven.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45