Paragnost Eddie en Consulenten

Je hart, je leven

Je hart, je levenJe hart, je leven. Hoewel je je door twijfel en wantrouwen verzwakt kunt voelen, hartzeer en zoveel kwellingen ervaart, klop je hart nog steeds. Je hart is trouw aan het leven, jouw leven.

Hoe zou het voelen om je hart niet langer te kwellen met verwachtingen van volmaaktheid. Het hart is groots, hoe kan het dan iets anders verdienen dan zachtheid, tederheid, erkenning, waardering en dankbaarheid?

Ons hart is volmaakt waarvan de enige waarheid is dat het nog steeds liefheeft, ook al zou je van alles proberen om je hart te doen stoppen met liefhebben.

Het is een idee, een gedachte vanuit zelfbescherming. Je wilt je hart beschermen tegen angst, afwijzing, pijn, leed en verdriet. Hoe dan ook, je hart blijft liefhebben.

Zucht maar even heel diep, raak nu even met je beide handen je hart aan, en voel hoe krachtig je hart klopt. Je kunt het niet stopzetten. Je hart is de poort naar diep-intens-voelend leven. Je kunt het proberen af te blokken en als je het lang genoeg probeert, slibt de poort van je hart dicht.

Niemand anders dan jijzelf veroorzaakt het dichtslibben van de poort. Niemand is verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Het gaat over jouw hart en niet over de verwachtingen die je projecteert op de buitenwereld. Zelfliefde is niets meer dan in totale liefde Zijn. Het Zijn behoeft niets anders.

In wezen is alles goed zoals het is in het moment, al lijkt het in sommige situaties en op bepaalde momenten niet het geval te zijn.

Ook dan klopt je hart, omdat je leeft.

Je hart wordt gevoed en kan worden overgehaald om in zachte kwetsbaarheid te aanvaarden wat er is vanuit je goddelijke essentie.

En dat is iets wat je voluit mag gaan vertrouwen. Dit is zelfs de enige veilige, zinnige en meest wijze manier om te leven. Jij mag zo leven zoals jij ervoor kiest. Hiermee onttrek je je niet aan de verplichtingen die je als verantwoordelijke volwassene soms hebt.

Bij je vraag of je jezelf niet voor de gek houdt, is het antwoord: dat doe je niet. Het is je denken dat (immers ‘het denken’) je dat ‘wijsmaakt’. Je hart maakt je niets wijs.

Leg je vertrouwen in de wijsheid van je hart. Je leven ontvouwt zich verder met een grotere helderheid en inzicht. Heb geen angst voor je angst, maar twijfel aan je twijfel, met mededogen.

Sluit even je ogen en leg je handen om af ronden op je hart en zeg de volgende woorden hardop:

‘Ik hou van je. Je bent moedig, krachtig, dapper en sterk. Je bent kwetsbaar, zacht en geïnspireerd. Je ben waardevol. Je bent veilig. Je bent leven. Ik hou van je’.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45