Paragnost Eddie en Consulenten

WAT is Karma nu echt?

WAT is Karma nu echtKarma=Levensopdracht= leven in de geest  en éénwording met de bron van alle leven.
In die levensopdracht kan het wel zo zijn dat vanuit een vorig leven afspraken zijn gemaakt om onafgemaakte zaken uit te klaren met een persoon.
Ook kan het zo zijn dat men een ervaring moet beleven omdat men deze vraag naar zich heeft toegetrokken. Dat wil zeggen dat vóór de incarnatie de vraag is gesteld of men de ervaring van….mag beleven. Wat het dan ook mag zijn geweest, om de ervaring in de ziel op te slaan.

Wat Karma niet is , is schuld en boete. Dit hebben de mensen er zelf van gemaakt.
Zoals er van zoveel dingen andere vertalingen zijn gemaakt.
De oorspronkelijke vertaling vanuit het san-skriet = levens-opdracht. En houdt niet meer of minder in dan ‘’de levensopdracht te beleven in de éénwording met het goddelijke ‘’AL WAT IS’’.

Dus hoeven we geen ‘’schuld en boete’’ te doen maar het ware leven te leven zowel in de geest als in de stof. En in de communicatie tussen de geestelijke en stoffelijke wereld vindt dat leven plaats.
Veel mensen leven in een afgescheiden wereld uit weerstand tegen overgave aan het Goddelijke. Daardoor en door het vele denken ontstaat er angst en vrees voor dingen die komen gaan. Ook haat en nijd ontstaat door het denken.
Helaas is er te veel dualiteit waardoor er probleem situaties ontstaan. Alles is in feite illusie. Alleen de overgave aan AL WAT IS  geeft totale harmonie met het ZIJN.
Hoe komt dit nu deze weerstand? Eigenlijk al sinds het begin van de bijbel waar vele bladzijden vol staan geschreven met verkeerde interpretaties vanuit de doorgevingen in die tijd.

Men wilde de controle houden vanuit de kerken en daardoor werd de bijbel zo vertaald dat er een ander beeld werd geschetst dan was doorgegeven.
In feite is God een God van liefde en zijn wij zijn kinderen. Zo simpel is het. En een ouder wil zijn kinderen alleen maar opvoeden in liefde en harmonie.
Dat God ook een stuk bewustzijn heeft meegegeven waardoor wij ook streng mogen zijn om juist de nadruk te leggen op hetgeen zo heel belangrijk is in het leven op aarde daar is nix mis mee.
Maar dat God een God is van Oorlog en haat en leugens en jaloezie daar hebben de mensen een kille hand in gehad alleen maar om angst te zaaien en de mensen onder controle te houden.

Dit is al in de oude tijden zichtbaar. Als alles zou worden uitgelegd zoals het werkelijk was dan zouden we weten dat God een God is van de allerhoogste liefde die een mens kan voelen. Zuivere en liefdevolle energie die de hele dag om ons heen is als we maar open zouden staan voor die liefde.
In plaats daarvan zijn we bezig met uiterlijk vertoon en materiele zaken waardoor we niet meer bij de kern komen.
Gods is niet een man met een baard die op zijn troon zit in de hemelen.
Nee Vader/Moeder God is de allerhoogste trilling in het Universum waaruit alles is ontstaan en waarin alles weer terug vloeit.

Eigenlijk zouden wij mensen een diep ontzag moeten hebben voor deze zo schitterende energie. De trilling en schoonheid van alles wat leeft mogen omarmen en  zo dankbaar mogen zijn dat alles wat leeft ook ademen mag.
De mens kan één van de meest ondankbare wezens zijn op aarde omdat wij denken dat alles uit onszelf komt. Maar en dat weet ik zo zeker als ik deze woorden schrijf als wij de inspiratie niet zouden ontvangen om alles te ontwikkelen en uit te vinden dan zou er niets maar dan ook  niets op deze planeet ontstaan.
Gek hè dan dat mensen zo arrogant zijn en zo zelfingenomen dat ze denken dat alles vanuit hunzelf komt. Dat ze keihard roepen dat God niet bestaat en dat ze dat anderen willen opdringen. Allemaal onwetenden en zielige mensen. Maar owee als er eens iets ernstigs gebeurt in het leven van deze mensen dan roepen ze het hardst om God.

Nu Karma is dan beschouwd als de levensopdracht om HETZELF te vinden en onszelf te verbinden met de allerhoogste waardoor wij mensen ons zogezegde Karma kunnen inlossen.
Wij hebben het zelf in de hand maar laten ons nog veel te veel door allerlei doctrines en gedachten leiden die ooit zijn bedacht in de kerken.
We zijn wie we zijn en daar is niets mis mee maar soms is het wel eens tijd om eens even een beetje dieper te schouwen naar wie we werkelijk zijn wat onze ware aard is. En dan een diepe dankbaarheid te voelen naar onze schepper. De ware Vader/ Moeder God ‘’de schepper van alle leven’’.

Als je behoefte voelt om eens te praten met mij kun je mij vinden bij Paragnost-Eddie box 68.
Warme en liefdevolle omhelzing,
Elisa-Lis