Paragnost Eddie & Consulenten

Ik ben er!

Ik ben er,    

Ik ben er. Je kunt Mij niet zien, toch ben ik het Licht waardoor je ziet.

Je kunt Mij niet horen, toch spreek Ik door je stem.

Je kunt mij niet voelen, toch ben Ik de kracht die door je handen werkt.

Ik ben werkzaam, ook al begrijp je Mijn plannen niet.

Ik werk, ook al herken je Mijn werken niet.

Ik heb geen vreemde visoenen, Ik heb geen mysteries.

Alleen in volkomen stil zijn, boven het zelf uit, kun je Mij kennen zoals Ik ben, en dan alleen maar als een gevoel.

Toch ben Ik er, toch hoor Ik, toch antwoord Ik.

Wanneer je Mij nodig hebt, ben Ik er. Ook als je mij verloochent, ben Ik er.

Zelfs als je je geheel eenzaam voelt, ben Ik er.

Zelfs in je angsten, ben Ik er. Ook in je lijden, ben Ik er. Ik ben er als je bidt en als je niet bidt.

Ik ben in jou en jij in Mij.

Alleen in je gedachten kun je je van Mij gescheiden voelen, want alleen in je gedachten zijn de nevelen van het mijn en dijn.

Toch kun je Mij slechts in je gedachten kennen en ervaren.

Ontledig je hart van ijdele vreze. Wanneer je jezelf uit de weg gaat, ben Ik er.

Uit jezelf kun je niets doen, maar Ik kan alles doen.

En Ik ben in allen. Al kun je het goede niet zien, toch is het goede er, want Ik ben er.

Ik ben er omdat IK moet zijn, omdat IK BEN.

Alleen in Mij heeft de wereld betekenis; alleen in Mij neemt de wereld vorm aan; Alleen door Mij gaat de wereld voorwaarts.

Ik ben de wet waarop de beweging van de sterren en de groei van levende cellen is gegrondvest. Ik ben de Liefde, die de vervulling der wet is.

Ik ben zekerheid, Ik ben vrede, Ik ben eenheid.

Ik ben de wet waarbij je kunt leven. Ik ben de Liefde die je kunt grijpen.

Ik ben je zekerheid, IK ben je vrede. Ik ben één met je. IK BEN.

Ook als je Mij niet kunt vinden, zal Ik je nooit verlaten. Ook al is je geloof in Mij onzeker, Mijn geloof in jou wankelt nooit, omdat Ik je ken en omdat Ik je liefheb.

Ik ben er altijd.

James Dillet Freeman