Paragnost Eddie en Consulenten

Hoogbegaafde Aquariuskind

nieuwetijdskindHET HOOGBEGAAFDE AQUARIUSKIND vanuit de Aquariusmystiek toegelicht
Graag wil ik vanuit de Aquariusmystiek een belichting aanreiken op basis van de zovele vragen die ik in mijn werk als medium, therapeute en oma van vier kleinkinderen…ik onderzoek heel veel rond alles wat te lezen valt rond Nieuwetijdskinderen, het is altijd goed om te onderzoeken en dit te polsen aan wat zich afspeelt in realiteit.

Ik hoor soms wel eens van een radeloze ouder dat hun kind ‘ hoogbebegaafd ‘ is maar dat het een ‘ moeilijk, dwars, koppig, eigenzinnig, boos, agressief….kind is, onhandelbaar…’.
Daar sta je dan met je hoogbegaafd kind….dat zoveel problemen lijkt te geven. Is dat wel het geval?
Waar zit het probleem dan concreet? Wie heeft eigenlijk het probleem? Wat probeert het vaak nog jonge kind ons duidelijk te maken? Wat wil dit kind ons zeggen? Staan we open om echt vanuit ons hart te luisteren, kan het kind ons bereiken op harts-niveau?

Hoogebegaafdheid, zoals wij dit vanuit de Aquariusmystiek begrijpen, is niet hetzelfde als ‘ hoog-intelligent ‘, ‘ superslim ‘ zijn; hoogebegaafdheid omschrijven we eerder als een harmonieuze staat tussen lichaam en psyche.

Kinderen worden helaas nog te vaak gemeten op basis van het I.Q., doch ondertussen weten we dat het E.Q. en het S.Q. even belangrijk is om uit te groeien tot een harmonieus Aquariusmens.
Een hoogbegaafd Aquariuskind is ook emotioneel hoog begaafd.

De wijd verkondigde mening dat alle kinderen als Aquariuskinderen geboren worden is een misvatting; er worden in deze tijd ook nog steeds Vissentijdperkkinderen geboren en behoeven dan weer een andere benadering dan het Aquariuskind dat een volledige integratie van psyche en lichaam heeft volbracht.

In principe zijn we geëvolueerd van een zevenvoudig bewustzijn ( 7 chakra’s) naar een dertienvoudig bewustzijn ( 13 chakra’s), maar als we eens met een open blik kijken naar hoeveel mensen er nog steeds vanuit het zevenvoudig bewustzijn in hun leven staan, is het niet verwonderlijk dat er ook nog kinderen met een zevenvoudig bewustzijn worden geboren, hetgeen niet impliceert dat deze kinderen in deze sterke krachtige transformatie, blijven hangen. Zeer zeker niet.
We kunnen dit niet zo zwart/ wit stellen! En dit is evenmin een oordeel: dit is wat we dagelijks opmerken.

Het is jammer dat dat een hoogbegaafd kind vanuit een bepaalde vorm van eergevoel het kind éénzijdig op intellectueel vlak stimuleert.

Soms krijg ik wel eens de vraag van een bezorgde moeder over haar kleuter of het later succesvol gaat zijn, de beste kan worden….het eerste wat ik voel is toch een stukje verdriet…vooral voor het kind, omdat het nog niet zo lang uit de pampers is en al moet voldoen aan ….
De intelligentie van het kind is er al, het kind ontwikkelt zich wel verder volgens zijn mogelijkheden, maar wat met sociale vaardigheden, ontwikkeling van emotionele vaardigheden, in de omgang met vriendjes, broertjes/ zusjes…?

Dat het Aquariuskind een heel groot potentieel in zijn blauwdruk heeft meegekregen, dat is me duidelijk, doch het Aquariuskind dat niet in dat volle potentieel gewaardeerd wordt, en een kant wordt geduwd waarin het enkel hoog moet scoren, wordt ongelukkig, depressief omdat het moet uitstijgen boven anderen, beter moet zijn, de beste moet zijn….omwille van de wellicht gemiste kansen van de ouder die hoopt via het kind alsnog dat succesvolle imago te bereiken, en dat via het kind.

Het kind kan wel heel wijs overkomen, kan vroeg een taal spreken dat volwassen doet verbazen van de moeilijke woorden dat het reeds kent….het blijft een kind. En een kind heeft, hoe dan ook, alle warmte,, koestering en een gevoel van veiligheid nodig.

Vaak hoor ik vooral moeders die me vertellen dat hun kind ook dingen ziet, hoort , paranormaal begaafd is, lopen beurzen af waarin hen wordt verteld dat hun kind bijzonder is…dat kan best en dat geloof ik ook heel graag.
Op dat vlak heeft een kind vooral een goede begeleiding nodig en is het ook goed het kind ook zelf te laten ontdekken. Laat het kind vb niet op een gezellig familiefeest de hoofdpijn van nonkel Gerard wegnemen, vanuit eerzucht.
Gaven van kinderen dienen met het grootste respect en op gepaste wijze begeleid te worden.

Hoe kan jij als ouder, opvoeder, begeleider jouw kind hierin ondersteunen?

*Stimuleer je kind in eigen ontwikkeling vanuit zijn eigen kosmische bestemming
*Ondersteun je kind balans en evenwicht te vinden, zichzelf te leren centeren
*Ondersteun je kind in sociale vaardigheden: niet altijd de eerste, de beste te willen zijn, maar de ander dit *ook te gunnen
*Leer je kind zich te verbinden vanuit zijn hart
*Ondersteun je kind op een natuurlijke manier met zijn gaven om te gaan
*Zelf een levend voorbeeld te zijn voor je kind, want kinderen zien glashelder doorheen alle maskers.

Als oud- leerkracht van heel veel kinderen, studenten doch ook als moeder van vier volwassen kinderen en oma van vier kleinkinderen heb ik altijd zelf als Nieuwetijds indigo volwassene gepleit om  het allerbeste uit hen te halen, hen de handvatten en tools aan te reiken om te schitteren op hun eigen- wijze…als een prachtige diamant en dat ik al die jaren terug gelabeld werd als ‘ raar, apart, niet gewoon ‘ dat heb ik erbij genomen, om de simpele reden: ik zag, ik wist, ik voelde meer, niet vanuit mijn hoofd, maar heel diep in mijn hart. En dat het NU de tijd is dat iedereen het leven voluit mag vieren en de lijntjes uitgegooid mogen worden, is een zegen..ondanks /dankzij alles.
Om die reden een groot pleidooi voor onze kinderen , alle kinderen…
De blijvende stabiele waarden blijven: wijsheid,, liefde, geborgenheid en geduld, zodat onze kinderen hun kosmische levensopdracht kunnen vervullen.

Medium Mieke

www.miekecoigne.com