Paragnost Eddie en Consulenten

Het werk van een medium

Het werk van een mediumHet werk van een medium, vanuit een menselijke belichting benaderd
Wat een medium doet is voor het gros van de mensen overwegend duidelijk.
Ik zeg het eenvoudig: wij werken allen voor één ‘ werkgever  ‘ en dat is God…en voor wij, die ons o.m.verbinden met een spirituele lijn, is het ook belangrijk dat diegene die de grote verantwoordelijkheid draagt een spirituele hulp- en levenslijn op te zetten het volste vertrouwen geeft en krijgt.

Mensen vragen advies aan ons over werkelijk alles, niets is ons vreemd of te gek…alleen wil ik nu graag even een aantal zaken belichten vanuit het nieuwe mediumschap in de Nieuwe Tijd.

Sommigen hebben de pest aan het woord ‘ medium ‘ en willen zich niet voegen bij ‘ mediums ‘…om redenen die ik liever ben hen laat liggen…hoewel ik wel verder lees, dieper lees, de toon en intentie voel, de trilling in het geschrevene…en dat zegt heel veel naar het waarom zich niet wensen te voegen bij het begrip ‘ medium .

In Van Dale krijgen we diverse betekenissen van het woord MEDIUM
1. meervoud: media: hulpmiddel
2. meervoud: mediums: spiritisme: persoon door wie een geest zich uitspreekt
3. meervoud: media: al wat dient tot overdracht van informatie: de media hebben erover bericht, nieuwe media: nieuwe media digitale: massamedia

Laat ons dus om het duidelijk een eenvoudig te houden op een objectieve manier het substantief te erkennen, tenzijn de behoefte zo schrijnend is zich sterk te willen differentiëren.
Dat is prima.

We zijn natuurlijk veel meer dan medium…de meesten hebben naast hun gaven ook een sterke psychologische achtergrond…de tijd van met een tulband op het hoofd, in de glazen bol kijkend, is voorgoed voorbij in de Nieuwe Tijd. De tijd van dit werk in het mysterieuze, verborgene te houden, als ware het prachtige werk enkel voor een bepaalde soort mensen voorbestemd is, is ook al lang voltooid verleden tijd. De tijd dat mediums emotionele afhankelijkheid creëren, wat vaak wel het geval was voorheen, is eveneens voorgoed voorbij.
Hier en daar zullen er vast nog wel wat enkelingen rondlopen die nog niet in de Nieuwe tijd zijn geland, nog wel vanuit die positie werken…en ook hier zullen best mensen in gedijen: mensen die nog tijd nodig hebben om te groeien naar zelf bewust in het leven staan. Het zijn allemaal leerlessen en het is goed zoals het is.

Dat ons werk niet altijd van een leien dakje loopt heeft dan meer te maken met de soms onrealistische verwachtingen van potentiële klanten…

Wat kan een klant van een medium verwachten in een consult

Klantvriendelijkheid is zoals in elk werk een belangrijke waarde…
Professionele adviezen geven, doorverwijzen in het geval dit na verder onderzoek, nodig is, is vanuit ethisch standpunt bekeken noodzakelijk…
In een reading of kaartlegging geen informatie vervormen ( verbloemen of negatiever voorstellen dan het eigenlijk is)  of achterhouden
Elke klant professioneel behandelen en benaderen en de nodige afstand kunnen houden, hetgeen ik dan als een nabijheid in distantie noem.
Vragen beantwoorden dewelke de klant aanbelangen, de partner, kinderen…
Boze klanten tot rust en kalmte brengen in het geval de klant zelf uit de bocht gaat…
Zich onthouden van kritiek, roddels of kwaadsprekerij over collega’s in het geval een klant hierop aanstuurt
Een consulent heeft eveneens het recht een contact te beëindigen in het geval de verbinding niet prettig voelt, in het geval een consult neigt naar een eindeloze discussie en er geen bereidheid is om informatie te laten bezinken.
Een medium is geen ‘ tovenaar ‘ en ‘ allesweters ‘ en hiermee bedoel ik het volgende: een klant stelt een vraag, maar het medium krijgt op het moment dat de vraag wordt gesteld geen of weinig informatie door of de informatie mag helemaal ( nog) niet vrijgegeven worden ( en hier is altijd een reden voor, altijd…die enkel het Universum weet). In dit geval geven wij dit eerlijk aan en zijn we niet verlegen om een klant naar een collega door te sturen die mogelijks wel iets kan of mag met een vraag. Dit soort gebeurtenissen heeft totaal niets te maken met de gaven van het medium. Het is aan de klant om zich misschien wat te verdiepen in het mediumschap eigenlijk inhoudt en het is ook aan ons om dit te kaderen, zonder afbreuk te doen aan collega’s.
Een medium is geen ‘ dokter ‘ en doet nooit medische uitspraken! Een medium die heel sterk heldervoelend en -ziend is op medisch vlak kan blokkades ‘zien ‘ of sluipende onregelmatigheden, in dit geval verwijst een medium een klant altijd door naar een arts, een homeopaat, een Ayurverdisch arts enz…
Een medium houdt zich niet bezig met rituelen die de vrije wil van mensen schaden: het gebeurt nogal eens dat de vraag gesteld wordt of een relatie tussen twee mensen niet verbroken kan worden, omdat de klant het niet kan uitstaan en de breuk niet wil verwerken.
Vanuit het vernieuwde mediumschap brengen we mensen op de hoogte over alles wat kan bijbrengen voor hun persoonlijke spirituele groei en in die zin zijn we ook bewustzijnswerkers van de Nieuwe Tijd. Alvast voor de klanten die hier steeds meer willen over weten.
Mediums doen niet aan zieltjes ronselen, tenzij als een klant spontaan de vraag stelt of er een praktijk aan huis is. Ook hierin is discreet handelen een belangrijke waarde.
Mediums zijn niet te vergeten mensen, ieder met een eigen persoonlijkheid, temperament, opleidingsachtergrond, en zijn niet perfect.
Soms gaat het hier wel eens fout vanuit de onrealistische verwachting dat mediums alles moeten slikken, alles moeten tolereren als het vb gaat over grensoverschrijdend respectloos gedrag aan de andere kant…het is geven en nemen en als die balans niet in evenwicht is en er is geen constructieve communicatie mogelijk, dan houdt het op.

 

 

Het ligt niet in de opdracht van een medium om een imago op te houden alszijnde heilig en alles met de mantel der liefde toe te dekken.
Er zijn altijd grenzen die ook wij bewaken…de ene legt natuurlijk de grenzen vrij ruim en de ander speelt korter op de bal.
Een klant die moeilijk omgaa met grenzen , zijn altijd vrij om te herkiezen en dat doen ze uiteraard.
Mediums zijn gelijkwaardige gesprekpartners maar geen vrienden…éénmaal die grenzen worden overschreden en er ook rolverwarring plaatsvindt is de professionele context voorbij en is het niet de eerste keer dat er bij een conflict een abrupt einde komt aan de vriendschap en het leidt tot vaak onheuse praktijken!
Beter voorkomen dan genezen in dit geval!
Het gevoel van met een vriendin te praten is iets anders dan ook daadwerkelijk concreet contacten uitbouwen…het eerste gaat over het gevoel van vertrouwen en thuiskomen , zich veilig en gehoord voelen.
Voor elke klant is er ook vaak een ‘juist ‘ medium en ook dat is vaak tijd – en groei- gerelateerd.
Mensen bellen dan soms jaren hetzelfd medium en ‘ plots ‘ is het klaar en kijken klanten weer verder naar een ander medium…dat heel veel mensen heel vaak shoppen, van het ene medium naar het andere medium, van de ene lijn naar de andere lijn is overduidelijk…zolang wij ons realiseren welke verantwoordelijkheid in onze handen ligt en we nooit werken vanuit onze eigen persoon dan wel een schakel, een medium, een kanaal zijn voor mensen is het goed, beseffend dat we niet voor God horen te spelen, niet alles kunnen weten ( zoals ik kort hierboven heb aangegeven) en zelf ook voortdurend groeien in ons werk…elk volgens eigen vermogen.

Een hartelijke liefdevolle groet
Medium Mieke voor paragnost Eddie

www.miekecoigne.com