Paragnost Eddie en Consulenten

Het tiende gebod

Het tiende gebod…wat is dàt nu weer? Ik veronderstel dat lezers minstens al een keertje gehoord hebben over…de tien geboden, zoniet, even googelen, want ik wil even het tiende gebod in de picture brengen. Wat is hier nou spiritueel aan….ik val meteen met de deur in huis.

De vraag verplaatsen naar het spirituele werk dringt zich op: Wàt is nou spiritueel aan het opeisen van iemands goed door middel van alle ‘ aardse ‘ duistere middelen, chantage, manipulatie tot het uiten van bedreigingen?

Dat er mensen zijn die nog maar een heel traag bewustzijn ontwikkeld hebben, nog volop aan het strijden zijn om een partner vb terug te eisen, op te eisen, met het leven bedreigen tot het leven ontnemen van henzelf, de partner en kinderen…is een triestige situatie.

Dat er mensen zijn die verondersteld worden toch op een hogere frequentie te zitten, en ik denk hier vb aan ‘spirituele ‘ mensen, hulpverleners ( nou, iedereen is een spiritueel wezen) en eigenaars van spirituele lijnen die er nog niet genoeg aan hebben eigenaar van hun eigen creaties te zijn maar ook nog eens alle moeite doen om andere lijnhouders het leven proberen zuur te maken en heel ver hierin gaan.

Het tiende gebod

Iedereen die een beetje vertrouwd is met de werking van de Universele Kosmische Wetten , weet dat er een dag komt dat het doek valt. Doe nooit aan een ander wat je zelf niet wil dat jou aangedaan wordt, want je krijgt het in drievoud terug. Eenvoudig één van de Universele Kosmische Wetten. Geloof me, het Universum treedt in werking op een zodanige wijze dat niemand dit kan voorspellen: meestal niet zoals op aarde gedacht wordt, niet wraakzuchtig, niet veroordelend, niet bestraffend…alleen wél op een manier dat het voor henzelf heel duidelijk is. Een krachtige boodschap voor hen die bewust en moedwillig collega’s schade willen berokkenen.

Het zijn allemaal leerervaringen en – lessen…getuige dat het mooie spirituele werk niet bij iedereen, zoals bij paragnost Eddie, een top-prioriteit is. Dat is het grote stijgende ‘ succes ‘ bij paragnost Eddie. Is het zo moeilijk om echt blij voor elkaar te zijn, ook al is de concurrentie ( ook nog zoiets) groot, wil iedereen een ‘ graantje ‘ meepikken ( en sommigen blijkbaar hele zakken) Tot zover, is er in wezen overvloed voor iedereen. En dat is het punt: overvloed heeft voor iedereen een andere invulling en dat is prima. Ten koste van anderen en de graaicultuur stimuleren? Is een jammere zaak.

Iedereen streeft naar samenwerking, gelijkwaardigheid, liefdevolle communicatie, eenheid, alleen: woorden en daden zijn in dit geval bijzonder discongruent. Je mag dan de mooiste website neerzetten, de prachtigste fotootjes en teksten…mensen zullen aanvankelijk getrokken worden door dat mooie, alleen na een tijdje merken mensen dat er onder al dat moois heel wat duisters verborgen zit.
En dat is dan weer het mooie ervan: het duistere wordt aan het licht gebracht, want in iedereen zit wel wezenlijk een duistere kant. De kunst is die duistere kant te transformeren naar het licht en de strijd om te buigen naar liefde.

Als spiritueel werker, lijnhouder hoor je op die manier in het leven te staan, vind ik.
En dat onze lijnhouder hierin een voorbeeld is, moge geschreven worden. Hij is de spiritueel bezieler en een voorbeeld voor velen. Weinig lijnhouders zijn zelf betrokken met het spirituele werk….zijn eenvoudig weg ‘ zakenlui ‘. Is hier iets mis mee? Neen, uiteraard niet. Dé reden waarom spirituele lijnen worden opgezet, kan alleen diegene kennen die hiermee begint. Tot zolang de aap uit de mouw komt.

Het zijn dé grote uitdagingen dezer dagen om in het licht te blijven, vanuit het licht te werken én te leven en elke dag even stil te staan bij zichzelf: doe ik goed, berokken ik niemand last, handel en spreek ik eerlijk , verbind ik me met strijd of met het licht, gun ik anderen het licht in de ogen….strijders van het licht zijn is iets anders dan strijders van hebzucht en vernieling. Het kwade moet niet langer regeren, maar helaas….Herken je jezelf hierin vb als lezer…een tijgeroogje beschermt!
Daarom het tiende gebod: begeer nooit iemands goed – op aarde

Uiteindelijk is niets onze eigendom vanuit spirituele belichting…we nemen niets anders mee dan al onze daden die we hebben verricht: in het goede of in het kwade.

Laat het licht over jezelf, anderen en de hele wereld schijnen.
Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com