Paragnost Eddie & Consulenten

Het einde van strijd…

Het einde van strijdHet einde van strijd is het begin van verandering

Ik had onlangs een gesprek met iemand die zich heel boos voelde, boos op de wereld, boos op verloren liefdes, boos op het universum, boos…en onder die boosheid was heel veel pijn en verdriet uit het verleden verborgen. Het was best een intens gesprek temeer omdat ik niet meeging in de boosheid en enkel de ruimte gaf om alles naar buiten te gooien wat die persoon voelde. En toen werd het stil….stil zijn, luisteren en zwijgen. Het is soms goed in die stilte de verbinding te leggen met een cliënt die in diepe pijn vertoeft.

Dat de weg naar verwerking en genezing geen lineair proces is, weten therapeuten maar al te goed. Een sussend woordje, een pleistertje op de wonde….kunnen wel heel even het diepe gevoel wat tot zwijgen brengen, alleen komt die elke keer weer aan de oppervlakte, tot iemand zegt om toch met die thema’s aan de slag te gaan. Hierin is iedereen. De cliënt in kwestie vond het een stap te ver om zich kwetsbaar op te stellen en hulp te zoeken, kwam met de resultaten van medische onderzoeken als zijnde hooggevoelig aan en zichzelf een hopeloos verloren ‘ geval ‘ noemde. Soms merk ik de tegenstrijdigheid op van het enerzijds van die emotionele pijn af te geraken en anderzijds is die pijn zo vertrouwd dat het bij kreten blijft…en bij sommigen zelfs levenslang. Ik heb hier geen verweer tegen….en dat moet ook niet zo zijn, omdat grenzen gerespecteerd dienen te worden, al denk ik dan wel dat ik het heel jammer vind. Ik heb hierin helemaal niets te willen….dit is iemands keuze en beslissing in het moment en misschien, heel misschien verandert dit toch wel door de tijd heen. Dat is toch mijn positieve insteek.
Veelvuldig gehoorde ‘ kreten ‘ zullen je wellicht bekend voorkomen:

– Ik wil mijn pijn kwijt
– ik wil geen stress meer voelen
– ik wil van mijn trauma afgeraken
– ik wil van mijn verslaving ( roken, drinken, gokken, relatie-verslaving enz….) af
– ik wil van mijn verleden af
– ik wil van mijn overgewicht afgeraken
– ik wil die rotziekte kwijt
– ik wil weg uit mijn relatie, en ik geraak er niet vanaf
– ik wil van mijn onzekerheid afgeraken
– ik wil van mijn schulden af
– ik wil van mijn ellendig miezerig leven af
– ik wil van mijn eenzaamheid afgeraken

Eigenlijk tonen al die paar voorbeelden ons iets over onszelf en onze situatie, hoe goed of slecht we voor onszelf zorgen, hoe afhankelijk en klein we ons houden in een relatie, hoe het verleden ons in de ban houdt, hoe we door middel van verslavingsgedrag onze pijn willen verdoven….dus zolang we niet inzien wat een situatie of een relatie ons laat zien, geraken we nergens vanaf. Het thema is eerder: hoe gaan we hier nu anders mee om? En ja, dat vraagt toch wel een diep duikje maken in onze werkelijke intenties, blijven we erover klagen of zetten we de stappen naar verandering?

en help, ik heb al zoveel GEPROBEERD ( proberen houdt tegelijk MISLUKKING in)
ik heb al zoveel hulp gezocht
ik slik ondertussen al een tijd ( of zelfs jaren) slaappillen ( ik kan niet inslapen, noch doorslapen, ik blijf maar piekeren en malen in mijn gedachten, dus ik drijf de slaappillen maar op…..)
anti-depressiva ( en ik leef nog wel, fysiek, maar emotioneel voel ik me verdoofd, mijn relatie lijdt eronder, mijn kinderen hebben me nodig emotioneel, maar ik heb niets te geven, ik voel me leeg)

Ik kan hier nog meer voorbeelden aanhalen, het is duidelijk dat wij van iets af willen geraken dat ons belemmert gelukkig te zijn.

Valt het je niet op, als je hier even bij stilstaat, dat je door dit credo te blijven uitroepen, er in wezen niets verandert, dan dat je je nog ongelukkiger voelt en afstevent op een depressie en suïcidale gevoelens en gedachten gevoed worden?

Er zijn inderdaad zoveel wegen naar je zoektocht in het afgeraken van iets, alleen….de kwestie is NIET dat je van iets afgeraakt ( dit is ONMOGELIJK) maar dat je er anders leert mee omgaan.
Je verleden kan je niet ongedaan maken, je kan WEL je SCRIPT herschrijven vertrekkend vanuit het HIER EN NU.
Door de houding aan te leren MINDFULL te AANVAARDEN hoe je je Nu voelt, wat je NU ervaart, en niet in de weerstand te gaan, je ervaring, je gevoel te verfoeien, creëer je onbewust nog meer van het gevoel niet meer uit de vicieuze cirkel te geraken.
Je bent er ondertussen van overtuigd dat geen enkele therapie, geen enkele healing, geen enkele oplossing dat van buiten af komt, je bevrijdt van je verleden, je verslaving, je schulden, je ziekte….
De eerste stap is MINDFULL te AANVAARDEN ( wat NIET hetzelfde betekent als = bij de pakken neer gaan zitten, lijdzaam en apathisch toezien = slachterbewustzijn) wat zich HIER en NU voordoet.
Alternatieve heling- en therapievormen in ontelbare vormen , allen weer in een ander jasje gegoten- doch niet echt nieuw of vernieuwend, beloven dé oplossing te bieden voor jouw problemen, gezondheid, levensgeluk…zolang je niet zelf alle eindverantwoordelijkheid neemt voor jouw leven, verandert er weinig. Geen enkele therapie kan die belofte waarmaken als die de vrager achterover leunt.
Een heling, een massage doet deugd….voor een tijdje, het is iets wat je vanuit een EXTERNE BRON ( de healer of masseur) ontvangt, en indien hierbij geen diepere bewustzijnslagen worden op aangeraakt, blijft het bij ‘ zalig, ontspannend ‘. Hier is natuurlijk niets mis mee, integendeel.

Het objectieve gegeven is…..de resultaten zijn zelden blijvend en nodigen de ontvanger amper uit om aan zichzelf te werken.

Conclusie is hierbij, dat om NU in deze sterke veranderende bewustzijnstijd tot op een dieper niveau de bevroren geschiedenis los te koppelen en de nieuwe verbindingen te integreren, wel meer nodig is dan enkel vanuit externe bronnen te putten, maar ook te leren de verbinding te maken met interne hulpbronnen en mogelijks zelfs nieuwe hulpbronnen aan te boren.

Het eerste en belangrijkste is dus alle weerstand te doorbreken in het onder ogen zien dat een situatie je diep ongelukkig maakt, je loopt hier niet van weg, je onderzoekt in jezelf wat die situatie precies is, wat die situatie in je hart veroorzaakt, en hoe je anders kan omgaan in/ met die situatie.

Dit is een heel belangrijke stap in het herformuleren van het probleem.
Als een waarnemer/ toeschouwer naar de situatie KIJKEN en niet vanuit diepe emotie omdat die emotie net het verder blijven vastzitten bekrachtigt.
Met deze houding AANVAARD je dat deze situatie niet gezond is voor je algemeen welzijnsgevoel en pas bij de volgende stap ONDERZOEK je hoe JIJ deze situatie het best kan aanpakken.

• Stop even met verder lezen
• Adem even rustig in en uit en voel wat je mogelijks raakt….wat voel je hierbij?
• Reflecteer even rustig en stel je hier en nu voor dat je leeft in een levendig pijnloos vreugdevol lichaam leeft
• Adem in vreugde, leven , geluk , en adem uit pijn , teleurstelling , wanhoop , armoede …….
S A R A
Geef jezelf de RUIMTE en de TIJD om naar die innerlijke verandering toe te groeien, Keulen en Parijs zijn evenmin in één dag gebouwd.
Veranderen vraagt TIJD en INZET.

Zoveel huidige therapievormen beloven helaas op 1 dag helemaal gelukkig te kunnen zijn, in 1 dag volledig genezen te zijn, in 1 dag alle problemen in je leven te kunnen oplossen, in 1 dag alle trauma’s te hebben verwerkt…..de ontgoocheling is des te groter, omdat er zovelen die deze wegen hebben gekozen ( en dit zijn dan ook de leerlessen en – ervaringen die hierin ook misschien wel nodig zijn als ervaring) hier ontgoocheld zelfs boos verder zoeken….naar die éne voor altijd durende oplossing en liefst direct voor de rest van het leven.

Dit is wat velen hopen, verlangen, alleen zie ik meestal het tegendeel gebeuren. En dan ontstaat teleurstelling, ontgoocheling en frustratie.
Net zoals je evenmin in 1 dag een goede therapeut kan worden.
Net zoals je niet in 1 dag een goede levenscoach kan worden.
Net zoals je niet vanuit boeken lezen rond heling, coaching, een adequate professioneel hulpverlener kan zijn.

Het nadeel van deze Nieuwe Tijd is dat alles nu duidelijk nog sneller dan snel zou moeten gaan ( en alles gaat al zo snel), maar kijk eens naar de levenscycli ….of we dit nu leuk vinden of niet, alles heeft een eigen ritme, net zoals geboren worden en sterven en alles wat ertussen in ligt, puur ervaring is en groei en bewustwording impliceert.

• Waarom zou je nu reeds moeten streven in een andere dimensie te leven, terwijl je het nog niet voor elkaar krijgt als een tevreden, gelukkig mens hier op aarde te leven?
• Waarom zou je nu reeds moeten verlangen naar de dood, terwijl je nog niet klaar bent met je goddelijke zielsopdracht?
• Waarom zou je moeten blijven vechten of vluchten tegen en weg van je leven, terwijl het Universum zo hard met je meewerkt, het leven te leiden waarvoor jij precies bent geboren?
Kan jij je nu al voorstellen dat jij straks de DADER van JOUW leven wordt?
ANDERS kijkt naar een situatie, een gevoel, een relatie, een ziekte en er het BESTE uithaalt voor jezelf én diegenen die hierbij betrokken zijn?

JIJ alleen kan de belofte maken aan jezelf vanaf HIER en NU de AANDACHT te geven vanuit COMPASSION en MEDEDOGEN aan WAT er zich NU voordoet.

Stapje per stapje creëer je met GEDULD, VOLHARING jouw nieuwe leven, en kan je uiteindelijk AANVAARDEN dat het leven bestaat uit een heel groot kleurenpalet van ervaringen….door hier MIND- en HEARTFUL naar te leren kijken, te aanvaarden, wordt jouw leven VEELKLEURIG.

Wil je hierover sparren/ chatten, dan ben je uiteraard welkom!
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com