Paragnost Eddie en Consulenten

Het ascentieproces: deel 2

Het ascentieprocesIn dit deel wil ik graag even de diepte ingaan met betrekking tot het ascentieproces…blijf wel lekker met de twee voeten op en in de aarde, desnoods ga je maar met de voeten in de aarde zitten en ga maar zalig genieten van je eigen aard-ing.

Ik merk dagelijks dat heel veel mensen door soms wel heftige processen gaan…soms willen mensen niet aanvaarden ( en worden dan best boos en pissed) dat relaties stoppen omdat het klaar is, verliezen hun werk omdat het al langer duidelijk was dat het niet meer de juiste plek voor hen was, worden ziek omdat ze al veel te lang troep naar binnen werken ( eten, drinken, gifstoffen…) dat ziekteverwekkend is….lieve mensen…ik verwijs heel vaak naar onze blogs, we steken hier ook best veel tijd in om mensen alle inzichten aan te reiken om door dit zware proces te geraken en liefst zonder al te veel ‘ hartscheuren ‘. Als je wil dat je leven verandert, neem dan ajb zelf de verantwoordelijkheid om verandering te brengen in je leven. Laat los wat je ziel niet meer voedt, waar je ongelukkig door wordt, niemand anders dan jijzelf laat dit toe, omdat je zo hard naar liefde verlangt…maar die liefde, waar jij naar verlangt, begint ben jou en echt niemand anders.

Hoe leer je van jezelf te houden, ook al heb je in je kindertijd niet die liefde gekregen die jij zo hard nodig had om jezelf als een prachtig wezen te zien, een kind van God en geliefd, met je blinde vlekken, je schaduwkanten. Het is nooit te laat, zolang je leeft. Zolang je leeft kan jij nog altijd een andere keuze maken en hier help je wel eens hulp en ondersteuning bij nodig. Daar zijn heel goede gekwalificeerde hulpverleners voor…die overwegend zelf heel veel hebben opgeruimd in zichzelf, zelfs zelf in therapie zijn gegaan, helemaal de diepte in…ik ben er ééntje van, ondanks alle opleidingen die ik heb doorleefd én afgerond, ben ik nooit klaar met verder mijn laagjes af te pellen en dit doe ik ook af en toe met de voor mijn best gekwalificeerden, omdat ik het waard ben.
JIJ BENT DIT OOK WAARD!

Emoties laaien hoog op en de overtuiging leeft heel sterk dat die allemaal wordt veroorzaakt door de ander, door de wereld…maar het zijn de persoonlijke reacties op de wereld die maken dat je over je toeren bent, dat je je van slag voelt, het heeft te maken met hoe jij je in je binnenwereld voelt.
Je reacties zijn een spiegel van je persoonlijk leven.
Verwacht je narigheid, dan krijg je gegarandeerd narigheid…verwacht je positieve levenservaringen, dan krijg je die ook, alleen in het eerste geval bekijk je je leven vanuit een doem-denkscenario en in het tweede geval kijk je naar je leven vanuit een moed-denkscenario.

Elke keer je van slag raakt, over je toeren bent…is dit een belletje dat rinkelt en je uitnodigt om te onderzoeken vanwaar die soms heftige emoties vandaan komen.
Ik hoor regelmatig : ‘ Het is de ander die zo sterk bij me naar binnenkomt ‘…’ Ik pik alles op van hem/ haar ‘… ‘ Ik voel wat hij/ zijn voelt, mijn zonnevlecht voelt gespannen’ enz….
Doordat we ons met de één meer verbonden dan met de ander, kunnen deze resulteren in dergelijke gewaarwordingen, sowieso zijn we allen op deze aardbol geconnecteerd met elkaar, alleen we zijn ons hiervan niet zo bewust.

Om die reden blijf ik steeds aangeven elke dag, zonder uitzondering, aan spirituele hygiëne te doen, zodat je je eigen energieveld versterkt. Het is niet de bedoeling last te ondervinden, je naar te voelen omwille van de verbinding die je voelt met en bij de ander.
Wees heel zuinig op jezelf!

Heel binnenkort schrijf ik een boekje met handvatten hoe jij je energieveld kan versterken en opschonen en hierin geef ik alles mee waar jij zelf dan mee aan de slag kan gaan.

Vaak hoor ik mensen zeggen ‘ Ze maakt me helemaal gek, ik word er depressief van ‘ je wilt niet weten hoeveel van die uitspraken ik te horen waardoor de ander op een negatieve manier wordt neergezet.
Al eens bij stilgestaan die persoon je een heel grote spiegel voorhoudt, je toont waar jij nog niet voldoende van jezelf houdt, of waar jouw irritaties vandaan komen?
Het is best mogelijk dat hetzelfde gedrag van die persoon bij iemand anders niets triggert en enkel maar de schouders laat  ophalen, of hier niet zo sterk op reageert als jij?
Waar ligt jouw gevoeligheid, waarom voel jij je zoals je je voelt….tijd om even te reflecteren.
Inderdaad…het is nu de tijd om te reflecteren…te vernieuwen…vanuit astrologisch kosmische invalshoek benaderd, klopt het helemaal in welke energie we terecht zijn gekomen…zonder uitzondering: IEDEREEN.

Ook wij, als hulpverlener lopen hier doorheen…maar het kan met meer gratie en gemak! Het is ook een aanname te denken dat dit nu allemaal zo zwaar is, dat het zo moet zijn, maar dit geloof ik helemaal niet. Dat het vervelend is , dat we afgeremd worden in wat we heel graag en liefst zo snel mogelijk veranderd zien worden, is wel eens frustrerend. Ik hoor zo vaak: ‘ komt het snel goed ‘, ‘ komt hij/ snel terug ‘…lieve mensen…het gaat niet om ‘ snel ‘, het gaat erom alles even te laten zijn zoals het zich nu aanbiedt. Je trekt toch ook niet aan het gras in je tuin om te zorgen dat het wat sneller gaat groeien?

Ga evenmin langer mee in de spelletjes die op velerlei manieren worden gespeeld: bekijk het, voel het en laat het los.
Manipulatief gedrag, emotionele chantage, drama’s…het is het speelveld van de volwassen ziel .
We weten dat we omgeven worden door heel veel volwassenen zielen waarin allen dezelfde les te leren hebben over het drama van het aardse fysieke leven.
De zielen die hieraan grotendeels ontgroeid zijn, zijn nu verder aan het opschonen, opruimen van nog resterende oude blokkades ( het opruimen en opschonen is méér dan eventjes de koordjes doorknippen, het gaat veel en veel verder willen we echt helemaal ‘ schoon ‘ zijn– bloedlijnen a.o.) .

Ook wij moeten hier heel alert op blijven, niet meegezogen te worden in de drama’s van mensen ( kinderen, familie enz…) ook wij ontkomen hier niet aan, maar we blijven wel heel waakzaam en voelen heel snel wat er aan de hand is en hoe we ons energieveld hierdoor kunnen versterken, ons niet laten meetrekken met de spelletjes die nog massaal worden gespeeld.
Onze tijd is heel kostbaar.

Ook voor cliënten die uithalen, omdat ze zich benadeeld voelen, gekwetst voelen omdat we hen ook een spiegel dienen voor te houden, dienen we heel waakzaam te blijven ons niet te laten verleiden mee te gaan in spelletjes als manipulatie, chantage en/ of drama’s die keer op keer herhaald worden.

Het is tijd, wil jij nu je eigen energieveld versterken, komaf te maken met oude gedragspatronen die niet langer bijdragen tot ‘ ascentie ‘.

De sterke energieën die nu voortdurend binnenkomen, is bedoeld om bij iedereen datgene wat nog aandacht vraagt, in het licht te zetten, aan het licht te brengen, de sluiers verder op te tillen.

De krachtige energiegolven duwen ons DNA, ons Akashageheugen en die dingen omhoog die nog niet zijn uitgeklaard, opgelost en hierbij werkt de buitenwereld op ons in als een heel grote spiegel.
Die spiegel laat ons zien waar wij nog tegenaanlopen, waar we tegen vechten, strijden, welke strijd we binnen onszelf voeren en waar we zelf meer evenwicht en harmonie mogen inbrengen.

We mogen ons nu in onszelf keren – reflecteren- en op een vriendelijk-zacht-gemoedelijke manier opschonen en het oude gedrag van ons in protest, boosheid, woede, verdriet tégen die spiegel te keren: het leven in alle- vol-heid omarmen.

“Dank je wel buitenwereld, want JIJ bent mijn spiegel waardoor ik nu mag Zijn wie ik werkelijk ben.”

Laat dit jouw mantra zijn voor vandaag en elke keer je je keert tégen die spiegel.
Nu is het de tijd, jouw tijd, jouw leven.

Heel veel liefs
Medium Mieke

www.miekecoigne.com