Paragnost Eddie en Consulenten

Herprogrammeren

Herprogrammeren van onze innerlijke langspeelplatenHerprogrammeren van onze innerlijke langspeelplaten Innerlijke stemmen…we hebben ze allemaal, zonder uitzondering. Herkenbaar?

je haalt jezelf vaak naar beneden
je zet vaak onder druk
je verontschuldigt je vaak
Ik kan nog een belangrijk gegeven eraan toevoegen

je laat jezelf vaak naar beneden halen
je laat jezelf vaak onder druk zetten
je hebt het gevoel jezelf te moeten uitleggen, jezelf te moeten rechtvaardigen
We hebben een uitgebreid pakket aan innerlijke stemmen, we laten bijna automatisch dagelijks meermaals die stemmen innerlijk spreken, we zijn bijna ‘geconditioneerd’, ‘ geprogrammeerd’ en als we zelf het programma niet wissen en herprogrammeren dan slepen we tot we ons hoofd neerleggen al die programma’s mee.

Herken je de stemmetjes:
Ik kan het niet
Ik ben het niet waard
Ik moet perfect zijn
Ik mag geen fout(en) maken
Ik ben niet goed genoeg
Niemand houdt van me
Voor we 18 zijn, hebben we volgens Dr Roy Martina -tig keren gehoord waar we niet goed in zijn, niet perfect in zijn, twee linkerhanden te hebben, het bruin te bakken, niet logisch te kunnen denken, er niets uit onze handen komt, we een domkop zijn, niets waard zijn, opzettelijk fouten maken, te dik, te dun enz….zijn.
En dat gaat dan nog even verder op school….En dat gaat dan nog eens verder in relaties….

Zoals ik eerder aangaf: we hebben allen die innerlijke criticus, de één wel iets meer dan de ander, afhankelijk waar jouw wieg heeft gestaan.

Hoe kunnen we onze criticus omschrijven? Ik wil het hierbij ook wat luchtig en met een portie humor benaderen, om de reden dat alle programma’s die je saboteren, echt kunt herprogrammeren.
Tenzij je zegt: ‘ Noppes Mieke, dat kan niet, ik geloof je niet…ik ben gedoemd om zo door het leven te gaan’. Jammer dan…maar een gemiste kans om het niet eens te proberen.
Er zijn heel krachtige therapieën die al je programma’s kan deleten en één ervan is Emotioneel Evenwicht, NEI, Omega Healing…waarvan de grondlegger Dr Roy Martina is. Het gaat verder dan dit leven…alle miasma’s uit dit leven en voorouders worden opgeheven.

De innerlijke criticus heeft kritiek op wat je doet, hoe je iets doet, over je uiterlijk, hij moppert van
‘ s morgens tot ‘ s avonds en gaat zo door tot je bewust bent dat zijn commentaar niet klopt, overdrijft, je groei saboteert.
Hij heeft dus als positief doel je ware potentie, je talenten, je vaardigheden te trainen en dat je hem grenzen moet stellen.
Een verstandige criticus geeft je richtlijnen hoe je boven jezelf kan uitstijgen, het beste uit jezelf kan halen en een krachtiger positief zelfbewustzijn ontwikkelt.
Ik kan heel goed begrijpen dat je soms wel een goede therapeut nodig hebt om je in dit proces van transformeren en herprogrammeren nodig hebt. Dit leer je niet uit de boeken, dit leer je ook niet door voortdurend mensen te zoeken die je bevestigen…je blijft op die manier ook afhankelijk van bevestiging buiten jezelf, maar innerlijk verandert er weinig tot niets.

Naast de innerlijke criticus hebben we een tweede stem nl: de verdediger.
Je verdediger beschermt je, maakt je wensen kenbaar, maar een verdediger die zich niet uit gaat een innerlijke strijd aan, durft zijn mond niet open te doen.
In dit geval adviseert je verdediger te zwijgen, je mond te houden, je helemaal terug te trekken uit angst voor confrontaties. Het zwijgen wordt dan vaak verklaard als ‘ ik ga me niet verlagen tot het niveau van de ander ‘.
De taak van de verdediger is: voor jezelf opkomen, jezelf laten zien, jezelf laten horen op een rustige manier.
Herken je dit: je hebt woorden met je teamleider, je houdt je mond omdat je geen gedoe wil.
Eenmaal thuis hou je een gesprek met die teamleider, en je voelt je boosheid en je gaat in dit gesprek antwoorden, of zelfs schelden. Je gaat met een geladen gevoel naar bed, je bent moe maar kan niet slapen, want je speelt opnieuw het gesprek af waar jij je mond hebt gehouden, omdat hij/zijn je teammanager is en jij bang bent voor de reactie.
Je traint ondertussen je innerlijke verdediger en de kans is wel aanwezig dat je toch, misschien met knikkende knietjes, een gesprek aangaat met de teammanager.

Waar dit gedrag vandaan komt, kan ik hierbij verwijzen naar drie posities die we vaak hanteren in gesprekken vanuit de OUDER – KIND- en VOLWASSENE positie en ook die drie posities hebben we ook allen. Boeiend en heel leuk om bij onszelf te ontdekken hoe wisselend we in onze relaties met het Ouder- Kind- en Volwassenestuk omgaan en waarom. Ik blijf dit heel boeiend vinden…uiteraard ook voor mezelf.

En dan hebben we ook nog de innerlijke stem die ons duidelijk maakt wat ons te doen staat.
De innerlijke aandrijver heeft als doel te vermijden dat we vastroesten;
Is deze innerlijke stem excessief ontwikkeld dan hebben we geen minuut rust! Hij bombardeert ons met opdrachten, hij kan ons werkelijk uitputten dat we geen pap meer kunnen zeggen.
We gaan maar door en door en door….burn-out! We hebben onszelf opgesoupeerd!
Een fanatieke aandrijver heeft duidelijk GRENZEN nodig.
Ook al knaagt je geweten…dat je moet voortdoen, want stil zitten? Neen hoor….je moet altijd bezig zijn.
Anderzijds, is de innerlijke aandrijver te weinig aanwezig, dan vergaat je de moed om je leven aan te pakke

In deze tijd is het heel belangrijk om ons bewust te worden van deze innerlijke stemmen en die zo bewust aan te pakken zodat ze ons ook van nut kunnen zijn op een evenwichtige en gebalanceerde manier.
We laten het niet meer toe dat die innerlijke stemmen de overhand nemen, de kwaliteit van ons leven verpesten ( want dat laten we zelf toe).
De belangrijkste stap is dus waarnemen en opruimen…desnoods met hulp.
We kunnen pas ons leven bezield scheppen als we onze oude programma’s herschrijven.

Much of love

www.miekecoigne.com

Medium Mieke