Paragnost Eddie & Consulenten

Herkennen van chantage

Herkennen van chantageRelaties in de ruimste betekenis van het woord en emotionele chantage. Of we dit nu fijn vinden of niet, in min of meerdere mate zetten we iemand onder druk door middel van gedrag en communicatie (en niet-communicatie).
Even een paar opfrissers :
‘Als je van me hield, dan zou je…’
‘Jij bent echt de enige op wie ik kan rekenen…’
‘Verlaat me niet, anders zal ik…’
‘Wat jij me nu aandoet…’
‘Door jou voel ik me…’
‘Als je nu niet geeft wat ik nodig heb, zal ik…’
Erkennen dat we als ouder, als vriend(in), als werkgever/werknemer, als partner op een of andere manier bewust of onbewust uitspraken doen naar elkaar toe is een stap om te onderzoeken waarom we emotionele chantage nodig hebben en gebruiken.
Het zijn allemaal manieren om eisen op tafel te leggen. Van heel subtiel tot bedreigend.
Als je de paar zinnetjes even invoelt, dan kan je wellicht opmerken dat er een onderscheid is in energie. Er zijn verschillende varianten in emotionele chantage. De meest brutale zijn bestraffers. Het is heel duidelijk in wat de gevolgen zullen zijn als je niet toegeeft aan hun eisen. Soms gedragen ze zich agressief of trekken zich mokkend terug. Niettemin weet je wél wat de consequenties zullen zijn. Soms wordt dit dreigement honend weggelachen, doch het weglachen kan wel een fatale gevolgen hebben. Hoe kan je er dan best mee omgaan? Hulp inroepen en dat is wat helaas vaak niet gebeurt uit schuld- of schaamtegevoel, angst voor de partner of angst voor de buitenwereld.
Dan zijn er de zelfbestraffers. Hier zijn de rollen omgekeerd. De zelfbestraffers draaien de dreigementen om en laten horen wat ze zullen doen als je niet toegeeft. Zelfbestraffers hebben er een handje van weg de ander op te zadelen met een schuldgevoel. Eigenlijk laten ze ons ontdekken wat ze willen en moet jij ervoor zorgen dat ze het dan ook krijgen. Jij voelt je ondertussen wel aangesproken en om de vrede te bewaren geef je toe.
De verleiders is een volgende categorie en heel gewiekst. Jij wordt aangesproken op een manier waardoor je je aanvankelijk gevleid door voelt. Als je die uitspraak vaker hoort bij wie dan ook, wees dan maar op je hoede. Voor je het weet ben je helemaal ingepakt, terwijl jij meer en meer voelt dat je geen kant meer uit kan. ‘Jij bent de enige die me zo goed begrijpt, niemand anders dan jij begrijpt me’. Ja, wie hoort dit niet graag, even eerlijk?
Maar ook dit gedrag heeft een keerzijde. Dit zijn diegenen die je op een bepaald moment claimen waardoor jij je op een bepaald moment verstikt kan voelen. Spreek je dit uit dan is de kans heel groot dat de aap uit de mouw komt. Als je dan later je grenzen wilt trekken, wordt dit vaak heel moeilijk. En het wordt je kwalijk genomen.
Verleiders kunnen ook beloftes maken, als je maar doet wat ze van je vragen.
De manier waarop de verschillende ‘chanteurs’ zich uiten is verschillend, ze geven hun eigen draai aan de eisen, de dreigementen en de oordelen, waarmee ze de ander chanteren of onder druk zetten.
Het is dus een kwestie van oren goed open te houden zodat je het gedrag en de gekleurde ondertoon kan herkennen, zodat je je hierop kan voorbereiden of zelfs kan voorkomen.
Sowieso is er geen sprake van emotioneel evenwicht als dit gedrag zichtbaar is of wordt, het gaat over macht/strijd en onmacht. Ik hoor wel eens vaker de uitspraak van het vermeende slachtoffer dat ze er niets kunnen tegen doen, dat ze zich slachtoffer voelen. En dat is het nou net: je kan dit gedrag wél doorprikken en je eigen houding zelf bepalen, hoe jijzelf hier al dan niet met de dans der onmacht wilt omgaan. Je hoeft niet mee te dansen. Je hoeft niet naar de pijpen van wie dan ook te dansen. Je hoeft je door niemand te laten verleiden, omdat je aanvankelijk gevleid voelt.
Als een baas je bedreigt omdat je na de zoveelste keer nog weigert overuren te kloppen, is dat manipulatie en emotionele chantage. Bedenk dan eens of dit wel de juiste werkplek voor je is.
Als een partner je belooft nooit meer je kinderen te zullen zien, omdat je een einde wilt maken aan deze relatie. Ook dat is emotionele chantage en intimidatie. Dan mag je jezelf de vraag stellen of die partner echt wel van je heeft gehouden. Bovendien is dit een vorm van emotionele kindermishandeling naar de kinderen toe.
Een ouder zet je op een of andere manier emotioneel onder druk, zadelt je met schuldgevoelens op, omdat je een eigen leven hebt, een partner, kinderen, werk. Ook ouders kunnen een heel grote druk en macht op het leven van hun kinderen uitoefenen. Ouders kunnen nog steeds gehoorzaamheid afdwingen en op een manier dat hier ook dreigementen uit voortvloeien.
Terwijl ik dit blog schrijf, zie ik meer en meer in hoe we er helemaal zijn ingestonken, want zo hoort ons leven op aarde helemaal niet te zijn. Tenzij we ons echt bewust worden van wat er werkelijk allemaal speelt en we al het aangeleerde gedrag en alle conditioneringen totaal op de helling zetten.
Uit te breken uit een gigantisch net van manipulatie op elk vlak. Het hangt helemaal over onze aarde en aangezien wij op de aarde rondlopen, en soms weigeren in te zien dat het zo nodig is het net samen door te knippen, los te maken, blijven we doen wat we altijd hebben gedaan.
Playing games en controle houden.
Ik ervaar heel vaak dat koorden doorknippen niet werkt zonder inzicht welke patronen in stand worden gehouden; de machtskoordjes worden heel snel terug ingevoegd.
Sommigen kunnen dit blog negatief ervaren, alleen laat de werkelijkheid in het leven zich toch altijd duidelijk zien in wat er werkelijk speelt.
Onze mind is zo geconditioneerd en strak in de lijn gehouden, dat het een hele klus is om alle lagen te ontmantelen.
De eerste stap zetten is een moedig begin.

Warme groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com