Paragnost Eddie en Consulenten

Jouw hemel op aarde

Jouw hemel op aarde Na de volle maan kunnen we ons gaan bezinnen over de manier waarop we zelf onze hemel op aarde kunnen creëren, door ons te realiseren dat we zelf de touwtjes in handen moeten nemen. Dit is volop het jaar waarin we de laagjes die ons blokkeren, verder kunnen afpellen.

In dit blog stel ik drie Opgestegen Meesters voor, die representatief zijn voor de thema ’s rond zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfwaardegevoel, verbinding te maken vanuit balans tussen het spirituele en het aardse leven. Door je te verbinden met de energie van Djwhal Khul, El Morya en Sanat Kumara en de vragen mee te nemen in je meditatie, voel je je energie veranderen.

De energie van Djwhal Khul brengt je in verbinding met je power, je kracht en bevordert/ versterkt je zelf- vertrouwen, je eigen-waardegevoel en zelf-bewustzijn.

• Waar wijs jij je eigen kracht, je power in jezelf af?
• Waar neem jij nog niet de volle verantwoordelijkheid voor je eigen leven?
• Waar laat jij je nog uit balans/ evenwicht brengen?
• Waar voel jij je nog onzeker in/ over?
• Aan welke personen, in welke situaties voel jij je ‘ overgeleverd ‘?
• Tegenover wie/ wat heb jij het gevoel je te moeten verrechtvaardigen en waarom?
• Hoe neem jij je volle potentieel ( terug) in handen, zelfs wanneer je je ‘ zwak ‘ en ‘onmachtig ‘ voelt?

Deze energie versterkt je aura en je krachtcentrum waardoor je meer jezelf kan zijn/ blijven onder alle omstandigheden, waardoor je bewuster en zekerder wordt over wie je bent.

Weet dat je geen slachtoffer bent van de wereld, van het leven, van anderen. Dit is meestal wat je gelooft, waarvan je overtuigd bent. Je denkt misschien dat anderen meer macht hebben, waardevoller zijn dan jij en dat je hier niets aan kan veranderen. Weet dat dit gebaseerd is op aardse veronderstellingen en illusies.

Vanaf het moment dat jij je eigen innerlijke kracht erkent, zal je je eigen leven zo goed als mogelijk is, in eigen handen ( terug) – nemen. Vechten en strijden is niet nodig, je hoeft je niet te verontschuldigen, noch te verrechtvaardigen. Zet je eigen kracht in en geef vorm aan jouw leven.

De energie van Meester El Morya brengt ons ons ‘ (oer) vertrouwen ‘ terug.
Herinner je je nog je kindertijd…de tijd waarin je open en vol vertrouwen in het leven stond?
Waar je je eerste stappen zette in de wereld, met een open vizier en een open hart?

Elke stap die je vol overgave en vertrouwen zette naar het volgende…en het volgende….tot je begonnen te twijfelen, te piekeren, onzeker werd….en je een ‘ tunnelvisie’ ontwikkelde en je hart meer en meer op slot begon te zetten….doordat je je meer en meer ging richten naar wat de buitenwereld, de verwachtingen van de omgeving….en jezelf ondertussen aan het verliezen was in een stroom van voorwaarden…en ondertussen jezelf verloor in hoe anderen wilden dat jij zou zijn? Hoeveel verschillende maskers ben je gaan dragen en hoe voel je je diep van binnen?

Voel je je hulpeloos, geslagen, teneer-geslagen omdat je niet meer weet hoe je dat oervertrouwen in Jezelf kan terugvinden?

Mediteer en vraag de hulp aan Meester El Morya om alle verloren delen terug te halen naar jezelf, in je hart, met een open vizier, een open hart, zodat je opnieuw dat kind wordt dat vol vertrouwen, passie en overgave in het leven mag staan…weet dat alles wat gebeurt of gebeurd is, goed voor je is geweest, al was het in je ervaring/ beleving niet goed, niet fijn….JIJ, jij bent wel gegroeid, Jij, jij hebt wel geleerd. Het is NOOIT TE LAAT!

Onderzoek voor de komende tijd de volgende situatie:
• Heb je het gevoel dat je niemand (meer ) kan vertrouwen in een samenleving waarin mensen elkaar bedriegen, overheersen, benadelen….
• Heb je het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat?
• Heb je het gevoel dat je op niemand kan terugvallen als je een klankbord nodig hebt?
• Ben je gestart met een ( nieuw) project en overvalt je de angst, de twijfel, de onzekerheid om hiermee verder te gaan?
• Kan je als een ‘ waarnemer ‘ naar je angsten, twijfels….kijken, vanuit het besef dat angsten, twijfels nooit helemaal in het aards leven zullen verdwijnen, doch dat jijzelf op een andere manier er kan mee omgaan. Angst, twijfel hoeft jouw leven niet te overheersen!
• Vertrouw je ten volle op JeZelf?
• Durf je een stop in het onbekende zetten, durf je risico’s nemen in je leven ( zonder daarom het kind met het badwater weg te gooien? )
• Welke gedachten houden jou nog onder controle, in bedwang en waarvoor ben je werkelijk bang?

Neem de tijd om je even terug te trekken, aan het water, in de natuur….verbind je met de energie van Meester El Morya en sta open voor de tekentjes, de antwoorden die je mag ontvangen…misschien niet onmiddellijk, dwing niets af, laat komen wat komt en weet…datgene wat je zal horen, zien, voelen….heb je niet zelf bedacht of gedroomd.

De energie van Sanat Kumara stelt ons in de mogelijkheid het Goddelijke ook in het aardse te herkennen en te creëren. De verbinding tussen het Hogere Zelf en het aardse bewust-zijn, tussen de kosmische en aardse energie, de vrouwelijke en mannelijke kanten, het Hogere Bewustzijn en het fysieke lichaam wordt versterkt door deze energie.

Het begrijpen van de zin van het leven en een totale verbinding ervaren met het aardse lichaam, zodat er meer vreugde ontstaat om het leven zelf, jouw leven. Je leven elke dag vieren, en je eigen potentieel in het aardse leven realiseren.

Ware spiritualiteit ontstaat als de twee polen met elkaar in verbinding staan.
Zeggen we niet vaak: ‘Zo boven, Zo beneden ‘ ?
Steiner zegt het nog anders: het is belangrijk volledig te ‘incarneren ‘ in de stof, om vandaaruit de volledige verbinding met de geestelijke wereld te kunnen maken.

Elke keer je het verlangen voelt om ‘ thuis ‘ te zijn ( de herinnering aan je hemelse thuis kan deze tijd bijzonder groot en sterk aan de oppervlakte komen) weet en herinner je dat JIJZELF gekozen hebt om in deze tijd te in-carneren, uit vrije wil , en ook je leerstof hebt meegenomen om in dit leven te leren, jijzelf hebt die beslissing genomen deel uit te maken van de grote omwenteling op aarde, om hier het deel van jouw zielsopdracht neer te zetten.

Elke keer je het moeilijk vindt om je staande te houden op aarde: herinner je in liefde voor het prachtige wezen dat je bent, dat jij er echt toe doet.
Elke keer je uit je verbinding bent, richt je tot Meester Sanat Kumara

Onderzoek even bij jezelf
• In welke mate voel je je vervreemd van het aardse leven , van je lichaam, van de stof?
• Wat wil je graag in je leven verwezenlijken, op aarde, en wat/ wie heb je nodig om terug de verbinding te maken met het aardse?

Wil je graag meer weten op welke manier jij gemakkelijk contact kan maken met de Opgestegen Meesters? Voel je vrij om al jouw vragen voor te leggen via telefoon of chat. Welkom!
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com