Paragnost Eddie en Consulenten

Help, ik word gestalkt

Help, ik word gestalktHelp, ik word gestalkt. Af en toe beluister ik klachten rond stalking. Ik ervaar ook vaak het dubbelzinnige omgaan met stalkingsgedrag.

Enerzijds doet diegene die gestalkt wordt zijn verhaal en zijn beklag, en anderzijds houdt degene die gestalkt wordt, het stalken zelf wel eens in stand.

De vraag die me gesteld wordt, is uiteraard of het stalken stopt. In hardnekkige situaties, waar het stalken al enige tijd systematisch plaatsvindt, stopt het gedrag niet zomaar. Hoe we het draaien of keren, gestalkt worden en zich laten stalken is een probleem.

De grootste misvatting is de overtuiging dat de stalker zal stoppen als je verzoekt om te stoppen met je lastig te vallen. Zolang hij of zij respons krijgt, gaat de stalker gewoon door met stalken. Sommigen voelen zich gestalkt en zijn het eigenlijk per definitie niet. Graag voeg ik nog wel aan toe dat zowel mannen als vrouwen stalkingsgedrag kunnen vertonen. Stalkers hebben vaak een tunnelvisie en zien dit gedrag niet als stalken.

Stel dat een relatie net uit is. Je hebt het heel zwaar en moeilijk om de breuk te aanvaarden. Je stuurt berichtjes, je probeert je ex te bereiken, je hoopt dat het nog goedkomt en je blijft systematisch berichten sturen. Je ex kan dit ervaren als stalken. Jijzelf ervaart dat niet als stalken maar als wanhopige pogingen om de relatie te herstellen.

Om diverse redenen is het begrip ‘stalken’ binnen een juridische context gedefinieerd. Helaas zijn er zoveel manieren om iemand langdurig het leven zuur te maken, manieren die niet zichtbaar zijn en toch kun je daar zeer veel last van hebben en er psychisch aan onder doorgaan.

Het systeem zit nu éénmaal zo in elkaar dat je met ‘bewijslast’ moet aankomen en zelfs dat is niet altijd eenvoudig. Als je per dag tientallen berichten stuurt waarin de inhoud duidelijk richting stalken gaan, bedreigend, intimiderend, chanterend geformuleerd worden, dan is een ‘klacht’ formuleren geen probleem. Het is een zeer moeilijk en delicate kwestie.
Voel je je niet veilig in je eigen woonplek, veilig om naar je werk te stappen, veilig om naar buiten te gaan, dan is het voldoende om hulp in te roepen. Het probleem is dat de persoon die wordt gestalkt angst heeft en het zelf probeert aan te pakken, waardoor de doorsnee stalker doorgaat.

Je komt dan onvermijdelijk in een vicieuze cirkel terecht. Hoe langer je in die vicieuze cirkel blijft zitten, hoe lastiger het wordt. Als je na maanden of jaren een klacht formuleert, krijg je gegarandeerd nog eens de wind van voren door politionele instanties. Je moest maar eerder een klacht hebben ingediend, waarom nu pas. Daar sta je dan. Je voelt je nog machtelozer en terechtgewezen.

Wat nu, als je te maken hebt met iemand die je blijft lastig vallen en kordaat handelen niet werkt? Je kunt een proces verbaal laten opmaken, maar meestal wordt dit verticaal geklasseerd. Sommigen binden dan de strijd aan en reageren elke keer weer opnieuw op het lastig gevallen worden en dat is aandacht geven. Geen aandacht geven, onder geen enkel beding. Op niets reageren, omdat stalkers vaak via social media en andere communicatiemiddelen je grenzen blijven overschrijden.

Negeren is in de meeste situaties het meest effectief.

Helaas neemt lastig gedrag wel eens vormen aan waar je niet aan onderuit kunt om professionele hulp in te schakelen, waar vreedzame communicatie quasi uitgesloten is.

Alert blijven, zelf niet provoceren, eventueel voor even niet alleen in huis blijven, tot de nodige interventies plaatsgevonden hebben.

Ik heb dit menselijk maatschappelijk probleem als erkend vertrouwenspersoon nooit als gemakkelijk ervaren. Er is geen eenduidig pasklaar antwoord in stalken omdat dit voor iedereen een heel persoonlijke ervaring is. Ook hier pleit ik voor professionele ondersteuning, zodat dit gedrag kan stoppen.

Anderen zijn helaas een ernstig probleem, met soms dodelijke gevolgen als niet tijdig wordt ingegrepen.

Als ik dit soort telefoontjes krijg, kan ik me enkel richten naar wat ik invoel en beluister in deze klacht, het is onmogelijk een belofte te maken dat dit gedrag stopt. Het enerzijds blijven klagen over ongewenst grensoverschrijdend gedrag en het zelf in stand houden omdat er mogelijks onderling een strijd plaatsvindt, helpt je niet verder. Wil je oprecht dat dit gedrag stopt, wil je concrete tips, dan kan ik je uiteraard hierin ondersteunen.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45