Paragnost Eddie & Consulenten

Heling in je relatie

Heling in je relatieIn het bijzonder kan er nu heel wat ‘ heling ‘ plaatsvinden in een liefdesrelatie en relaties in het algemeen. Emoties laten ons heel duidelijk zien wat er precies op dit moment geheeld mag worden, het is belangrijk bewust te zijn van wat er nodig is om heling te laten plaatsvinden en dit betekent dat we ons bewust dienen te zijn van wat we écht voelen. Sommigen voelen zich geblokkeerd, trekken zich terug, voelen zich verward, besluiteloos, noem maar op…

Heel veel van die gevoelens die we ervaren in relaties en in een liefdesrelatie vinden hun oorsprong meestal uit het verleden. Elke ervaring die ons een gevoel gaven van afwijzing, ,gekwetstheid, schuld, schaamte, gekleineerd worden, niet gezien worden, beïnvloeden onze reacties en ons gedrag. Zoals ik in een vorig blog rond Cheiron reeds geschreven heb, hebben we allen zonder uitzondering innerlijke wonden die we liefst van alles ontkennen/ negeren.
De realiteit is echter door de wonden te erkennen en ruimte te geven ,dat we kunnen beginnen aan ons helingsproces. Meestal wordt de schuld bij de partner gelegd wanneer je je gekwetst voelt en dit leidt ons weg van het erkennen en herkennen van de pijn die wellicht in onze kindertijd of jeugd ligt. Het kan ook een pijn zijn die uit vorige levens afkomstig is, of de pijn die je tijdens de zwangerschap van je moeder…niets is onmogelijk hierbij. Gaat je dit toch te ver, en denk je bij jezelf dat je met deze informatie niet veel opschiet, dan is dat je recht om die stelling te houden en dit is jouw overtuiging. Alleen wil ik hiermee aangeven dat we veel meer ervaringen hebben opgeslagen in ons DNA dan dit huidige leven. In dit gegeven heeft ieder voor zichzelf een bepaalde visie ontwikkeld vanuit hetgeen aan mogelijkheden aangereikt worden. In ieder geval is de essentie: de pijn verwerken binnen de relatie en relaties die voor jou belangrijk zijn.

Veel mensen zoeken de oplossing van pijn door naar uiterlijke oorzaken te zoeken: het is mijn partner die dit heeft gedaan, het is mijn vader die me in de steek heeft gelaten, het is mijn werkgever die me onderuit haalt enz…

Ook al kwetst je partner je , ook al heeft je vader je in de steek gelaten, ook al haalt je werkgever je onderuit…dit is jouw ervaring die met respect alle ruimte krijgt, alleen helpt het je niet verder om een stabiele gelukkige relatie op te bouwen. Heling gaat over vergeving, en vergeving gaat over jezelf. Je hoeft geen slachtoffer meer te zijn van het verleden.

Heling en vergeving vinden we vanuit ons hart en niet vanuit het hoofd. De voorwaarde om te vergeven, te helen is dat we dit écht willen, van binnenuit. Het vraagt alles wat we echt voelen te accepteren, zonder oordeel, zonder schuld en schaamte of zonder te analyseren en te psychologiseren. Volledig voelen wat er is en voelen met de stilte van ons hart.

Soms valt het niet mee om de stap naar vergeving te zetten want je hebt het gevoel dat je er ‘ teveel ‘ is aangedaan. Niemand vraagt bij het proces van vergeving het contact met de ander te herstellen of in stand te houden. Omgangsvormen kunnen veranderen, de essentie is dat je jezelf vergeeft en de ander en doorgaan met je leven. Soms willen partners elkaar helpen door het voor de ander te willen oplossen zodat de partner zich beter zal voelen. Dit kan wel eens belemmerend werken in het helingsproces. Volledig aanwezig zijn, betrokkenheid tonen, je hart openstellen en er gewoon zijn voor je partner, in totale acceptatie van alle gevoelens en emoties die de partner in vertrouwen deelt, zonder te oordelen of iets goed of fout is, niet hoort of ongewenst, is het allerbelangrijkste.

Heling kan op die manier plaatsvinden door je partner die ruimte te geven helemaal zichzelf te zijn ook al word jij ook aangeraakt door je eigen pijn of verdriet vanuit jouw geschiedenis. Vaak willen partners elkaar sussen, aanmoedigen, meegaan in het verhaal , bevestigen dat de ander(en)de boosdoeners zijn, adviezen geven, onderbreken en over zichzelf beginnen praten.

Luisteren in openheid en volledig aanwezig zijn is een ware kunst en ik geloof dat iedereen dit kan leren, maar soms zitten partners nog zo vol van het verleden dat een professioneel hulpverlener beter geplaatst is.

Heling maakt ook ruimte voor innerlijke stilte en helen kan pas plaats vinden als we onszelf toestaan gevoelens en emoties hun bestaansrecht te geven.

Emotioneel lichaamswerk is één van de meest bevrijdende manieren om op verschillende manieren de diepere wonden te helen, zowel op fysiek, psychisch, emotioneel als spiritueel niveau.

Denken over helen, denken over vergeving is een stap naar werkelijk ervaren , voelen en doorleven om dit alles in te kunnen integreren.
Liefde is er meestal wel tussen partners, alleen kunnen de niet-geheelde wonden uit het verleden zodanig geprojecteerd worden binnen de relatie, dat de relatie niet in stand kan worden gehouden.

Valkuil waarin de ene partner eigen wonden niet erkent en zich geroepen voelt om de partner ‘te redden ‘ creëert ongelijkwaardigheid en emotionele afhankelijkheid binnen de relatie. De redder vermijdt eigen pijnstukken en sublimeert deze via de rol als redder uit te acteren.

Als we een liefdevolle duurzame gelijkwaardige relatie willen op- en uitbouwen met een potentiële partner, dan zullen we er niet kunnen blijven omheen draaien dat heling en vergeving belangrijke stappen zijn, niet omwille van anderen, maar wel omdat we het waard zijn.

Wil je hier graag over praten/ chatten, voel je welkom!
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com