Paragnost Eddie & Consulenten

Heling en transformatie 9-9

Heling en transformatie 9-9De energie van vandaag, Nieuwe Maan in Maagd, is healend en helpt ons spiritueel verder te groeien. Vandaag staat een sterrenpoort open, die de verbinding met andere dimensies mogelijk maakt en de energie op aarde verhoogt. Enerzijds betekent dit dat alles wat niet afgestemd is op jouw energie noch je ziel aanraakt en vastgehouden wordt, klachten veroorzaakt. Die klachten zijn heel herkenbaar zoals we overal kunnen lezen, namelijk slecht slapen, emotioneel, vermoeid, wisselende stemmingen, fysieke klachten.
Om bewust dieper in te dalen in je spiritueel transformatieproces worden we nu uitgenodigd om de wonden uit het verleden te helen: alle pijnlijke ervaringen, verdrongen herinneringen. Hierdoor worden die verborgen ervaringen en herinneringen naar het bewustzijn gebracht. Het puin van het verleden mag nu verder worden opgeruimd. Ons eigen potentieel wordt zichtbaar. Pijnlijke ervaringen kunnen nu sneller getransformeerd worden, omdat we met een dieper inzicht de ervaringen als schatten kunnen waarnemen. We kunnen het lijder/slachtofferschap overstijgen door een bewust creatieveld te creëren waarin we ons potentieel kunnen neerzetten.
Voor vandaag kan je over de volgende thema’s reflecteren.
– Wat wil je van een recente, onaangename situatie of ervaring leren? Welke vroegere ervaringen kunnen hierbij zinvol en nuttig zijn?
– Welke ervaringen herhalen zich keer op keer in je leven. Waartegen verzet je je om het patroon te veranderen, te doorbreken? Kijk een laagje dieper en doorbreek het slachtoffer-denken.
– Welke pijnlijke ervaringen duw je weg? Geef deze met de dieper verbonden pijnlijke gevoelens ruimte zodat deze geheald kunnen worden. Welke ervaringen worden zichtbaar?
– Wil je nog aan iemand iets zeggen ook al voel je je onzeker? Je kan dit in gedachten doen, of via een brief die je niet hoeft te versturen, zodat er verheldering ontstaat en je uiteindelijk verwachtingen, oordelen kan loslaten?
– Sta stil bij elke uitspraak waarin je het woord maar gebruikt. ‘Ik wil het wel loslaten, maar…’ ‘Ik probeer het, maar…’

Hoe bewuster we stilstaan bij onze denkpatronen, overtuigingen, gedachten, hoe duidelijker het wordt hoe we onszelf van een vreugdevol leven onthouden. We moeten niets meer projecteren op de ander. We kunnen elkaar en alle ervaringen zien als welkome spiegels. Wat ik zeg of schrijf is vanuit hoe ik iets bewust waarneem, en wat iemand ervan maakt of interpreteert is niet mijn verantwoordelijkheid.
Tussen de beide is er altijd ruimte voor communicatie en inspirerende interactie.

Een inspirerende dag
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com